login

Login  
Forside Ammerådgiver telefonliste Ammebrevkasse Vil du være ammerådgiver? Godt at vide

Bliv ammerådgiver!

Denne artikel er ikke opdateret til at følge den gældende process, men brug den gerne som inspiration.

For at blive ammerådgiver skal du gennemgå en uddannelse som aspirant hos en ammerådgiver. Jeg har i samarbejde med en del ammerådgivere beskrevet uddannelsen til og virket som ammerådgiver i Forældre og Fødsel.

Af Anette Kjær, ammerådgiver

Hvad er Forældre og Fødsels ammerådgivning?

Ammerådgiverne er en del af Forældre og Fødsels emnerådgivere. Vi er alle frivillige, ulønnede rådgivere, der har en erfaring og viden, vi gerne vil dele med andre. Idéen i rådgivningen er at støtte mødre og fædre i at tage et bevidst valg. Vi skal hjælpe dem til at se, hvilke muligheder der er i en given situation og til selv at finde en løsning - med andre ord: Hjælp til selvhjælp.

Hvad laver en ammerådgiver?

Først og fremmest stiller vi os til rådighed på telefonen hjemme hos os selv og snakker med mødre og fædre om ammespørgsmål. Vi tager i princippet telefonen døgnet rundt - året rundt. Det er altid tilladt at sige, hvis vi ikke kan tage en rådgivning. Vi kan sikre os, at de har nogle andre numre at ringe til.

Andre aktiviteter kan være: Uddele foreningens folder; kontakt til sundhedsplejerske; planlægge foredrag og workshops på efteruddannelsesweekender og landsmøderne; kontakt til sygehuse der arbejder på at blive spædbarnsvenlige; holde ammeoplæg på fødselsforberedelse/efterfødselskurser; uddanne aspiranter. Disse aktiviteter er frivillige.

At være ammerådgiver kan sammenlignes med at have en hobby: Vi brænder for emnet; vi har lyst til at hjælpe andre mødre; dele ud af vores ammeviden; vi gør det i vores fritid; der er glæder og pligter. Vi stopper, når vi ikke interesserer os for det længere. Ligesom andre former for hobby, koster denne hobby også penge: Medlemskab af foreningen og deltagelse i efteruddannelsesweekender og det årlige landsmøde.

Det årlige landsmøde

En gang om året tager vi på efteruddannelsesweekend og/eller landsmøde. Det er her vi bliver inspirerede, udveksler erfaringer, lærer hinanden at kende og møder foreningens medlemmer. Der er møder, foredrag, workshops, generalforsamling, social hygge. Vi tager beslutninger og uddeler ammerådgiverbeviser. Det er et par dage med mange spændende oplevelser og diskussioner. Foredrag og workshops kan fx være erfaringer fra svære ammeforløb, telefonrådgivning, samtaleteknik, amning i andre kulturer, efterfødselsreaktioner eller tilknytning mellem barn og forældre. Der er mulighed for børnepasning. Disse møder koster transport og et evt. deltagergebyr!

Mailgrupper

Der er flere mailgrupper om amning bl.a. en for ammerådgivere og aspiranter. Her kan vi stille hinanden spørgsmål om rådgivninger eller diskutere forskellige emner. Da vi kun mødes en gang årligt er dette kommunikationsorgan vigtigt. Det er her vi diskuterer, kommer med forespørgsler og tager beslutninger gennem året. logo

Ammerådgivning på nettet

På foreningens hjemmeside har vi en skriftlig rådgivning via mail. Du kan melde dig til at passe netrådgivningen hvis du har et mailprogram. Rådgivningen er ment som supplement til telefonrådgivningen.

Motivation

Du har sikkert nogle forestillinger om og forventninger til hvad det er at være ammerådgiver. Vil du stå på en liste over ammerådgivere, der er tilgængelig for alle også ikke-medlemmer? Du kan blive ringet op på alle tider af døgnet, i weekender og ferier. Har du lyst til at hjælpe andre til at få et godt forløb med eller uden amning?

Vil du støtte mødre i at afslutte amningen, hvis det er det der skal til? Vil du bruge din kompetence som mor, til at give andre mødre opmuntring og støtte? Er du indstillet på, at du ikke altid kan hjælpe? Vil du have personlige kontakt med rådsøgende mødre? Det handler om at have indlevelsesevne og respekt for mødre, fædre og deres valg.

Forudsætninger

 • Du skal have ammet ét barn i mindst 6 mdr. for mindre end 5 år siden.
 • Du skal være medlem af Forældre og Fødsel.

Hvordan bliver du ammerådgiver?

 • Du kontakter en ammerådgiver direkte eller vores ammerådgiverkoordinator.
 • Du får tilsendt ammemappen, som du skal læse. Den koster ca. 250,- kr.
 • Du læser anden litteratur om amning og samtaleteknik/rådgivning.
 • Du skal skrive din egen ammeberetning, som vi snakker igennem. På den måde får du gennemarbejdet dine egne oplevelser. Det er med til at sikre, at du ikke kommer til at overføre dem til de rådsøgende mødre.
 • Vi skal mødes to til flere gange.
 • Vi tjekker sammen din viden om amning.
 • Vi skal diskutere holdninger til amning og se på vores egen fanatisme.
 • Vi skal snakke om, hvad god rådgivning indeholder
 • Vi skal lave rollespil i telefonen som en øvelse i at lytte, give plads og bruge den viden, der er relevant.
 • Det er et krav, at du deltager mindst én gang i det årlige landsmøde (incl. workshops for ammerådgivere) undervejs i uddannelsen. Derved får du kendskab til foreningen Forældre og Fødsel og Ammerådgivningen.
 • Uddannelsen varer mindst 1/2 år.
 • Uddannelsen afsluttes med rollespil. Sammen med en anden ammerådgiver laver vi flere rollespil, hvor der bliver lagt mere vægt på din måde at rådgive på end din viden. Kontakten til den rådsøgende og aktiv lytning er vigtige elementer i bedømmelsen. Rollespillene er meget lærerige og til gensidig inspiration.
At være ammerådgiver er learning by doing - du bliver bedre og bedre for hver gang. Du bliver grundigt forberedt af samværet med en ammerådgiver, og du kommer til de afsluttende rollespil når ammerådgiveren og du selv føler, du er klar.

Det skal du kunne

 • Have en bred generel viden om amning.
 • Have en personlig holdning til amning, være bevidst om den og kunne adskille den fra de rådsøgendes holdninger.
 • Bruge dine egne erfaringer med en følsomhed, der tager hensyn til den rådsøgende.

Hvad gør du nu?

Ring til en ammerådgiver og hun vil hjælpe dig med at finde en, der vil uddanne dig.
Annonce

Vil du være medlem - tryk her