LoginHvem er bestyrelsen

LoginHvem er bestyrelsen ?

Formand:

Birgitte Halkjær Storgaard, 33 år, gift med Bjarke og mor til tre børn, Laura 10, Alfred 7, og Asta næsten 4.

Er uddannet sygeplejerske i 2010, læser til jordemoder på UCN Aalborg.
Jeg er aktiv i Forældre og Fødsel, fordi jeg synes det er fedt at arbejde for altid bedre vilkår for gravide, fødende og småbørnsfamilier

Jeg brænder for, at enhver kvinde/ familie må komme så stærkt som overhovedet muligt ind i forældreskabet. Det at blive familie er en livsomvæltende proces; en sårbar periode.

Jeg mener, at graviditet, fødsel og familiestart er en kilde til at opleve personligt vækst og menneskelig styrke. Derfor er det så vigtigt, at familierne får en god start på livet.
For mig er fødslen ikke bare en fysiologisk proces, men en livsbegivenhed, der tvinger os til at reflektere over livets sårbarhed og forundre os over livets styrke. Det er dagen vi aldrig glemmer – dagen, vi måler resten af livet ud fra.

I mit arbejde bruger jeg naturligvis mine personlige erfaringer som mor, men jeg sætter en stor ære i at forsøge at repræsentere så mange forskellige behov som muligt. Jeg trækker naturligvis også på mine faglige erfaringer - altid til brugerens fordel.

Jeg blev på generalforsamllingen i april 2018 genvalgt for de næste to år.

I de næste to år vil jeg arbejde for at få skrevet en strategi samt handleplan for Forældre og Fødsel, således vi kan målrette vores indsats og gøre det lettere at søge midler hjem til konkrete aktiviteter.

Herudover vil jeg repræsentere Forældre og Fødsel i offentlige, politiske sammenhænge, fx. Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, på regionalt plan mv.

Jeg er engageret i fundraising og arbejder for at skabe nogle brugbare produkter og aktiviteter.


Næstformand:

Karen Bøhrnsen
Jeg hedder Karen Bøhrnsen og er 47 år. Jeg er mor til 6 børn mellem 6-19 år. 3 af mine børn har jeg født hjemme og 3 på sygehus i vand. Jeg føder hurtigt
og ukompliceret, og har aldrig fået kejsersnit eller epiduralblokade. Det gør hammerondt at føde, men det er det største kick, jeg har oplevet.

Jeg arbejder som jordemoder, lige nu i en hjemme- fødselsordning i Sygehus Sønderjylland. Gennem min ansættelse underviser jeg gravide, har jordemoderkonsultation og assisterer selvfølgelig ved hjemmefødsler.

Jeg er uddannet IBCLC (International Board Certi- fied Lactation Consultant). Det vil sige, jeg ved en masse om amning, både gennem uddannelse og fra egne erfaringer (har ammet sammenlagt i små 16 år).

Derudover har jeg mit eget firma, hvor jeg tilbyder diverse jordemoderydelser, som oplæring i fødselsteknikker (fødselshypnose), jordemoderkonsultationer, fødselsmodnende akupunktur, ammevejledning etc. Se mere på www.jordemoder.net

Jeg har som jordemoder også lavet flere graviditets- Apps, hvor den ene rater med 5 stjerner ud af 5 og har ligget på Top10 over mest solgte App i Danmark, siden den udkom i januar 2016.

Hvad vil jeg opnå i det kommende års arbejde som bestyrelsesmedlem i Forældre og Fødsel?

Jeg vil holde mig opdateret med, hvad der sker inden for graviditet-, fødsels- og barselsområdet, og formidle det videre til Forældre og Fødsels medlemmer i håb om at skabe debat eller refleksion over, hvad det kan have af indflydelse for gravide, fødende og nybagte familier i Danmark.

Jeg vil i samarbejde med resten af bestyrelsen arbejde på at synliggøre foreningen, ikke kun i forældrekredse, men også via lobbyarbejde i politiske fora.

Hvorfor er graviditets-, fødsels- og familieområdet vigtigt for mig?

En fødsel er en epokegørende periode i en hver kvinde og hendes families liv. Især kan dårlige fødselsoplevelser påvirke en ny familie uhensigtsmæssigt meget. Derfor har Den Gode Fødsel har altid ligget mig på sinde. Og begyndelsen til Den Gode Fødsel er en bevidsthed om, hvad der skal til for at få en god fødsel. En bevidsthed og en viden om, hvad der er den gravide og den fødendes ret og hvad hun selv kan gøre og forvente af netværk og sundhedssystem.


Bestyrelsesmedlem:

Roea Nael, 29 år, gift og mor til to børn (Yousef 3,5 år og Inaya 2 år)
Jeg har en kandidat i Sundhed og Informatik.
Primær beskæftigelse i øjeblikket: mor til hjemmepassede børn.
Deltidsbeskæftigelse: sundhedsformidler, rytmikinstruktør i en legestue, ammerådgiveraspirant og doula under uddannelse.
Jeg er aktiv i FogF fordi emner som børn og familieliv optager mig meget, og jeg håber på at være med til at støtte familier igennem Forældre og Fødsels arbejde.
(Jeg ønsker blandt andet at være med til at gøre os mere synlige på de sociale medier, så vi kan formidle og nå ud til flere familier)

Bestyrelsesmedlem:

Christine Ekstrand:

Jeg har været medlem af Forældre og Fødsel siden 2005 og har haft glæde af fødekarudlejningen, af ammerådgivningen og i særlig grad af den støtte og inspiration, som jeg oplevede, der var medlemmerne imellem, da jeg var ny forælder.

Jeg har arbejdet frivilligt i foreningen med emnerådgivning, netauktion, udformning af informationsfoldere, som repræsentant for Forældre og Fødsel i uddannelsesudvalget på jordemoderuddannelsen i København og som ansvarlig for Forældre og Fødsels Åbent Hus-arrangementer siden 2016.

Jeg vil gerne arbejde videre med at skabe gode vilkår for kommende og nye forældre og være med til at sikre, at Forældre og Fødsel også fremover vil være en attraktiv organisation for brugere af rådgivningen, for medlemmer, frivillige og ansatte.

Som medlem af bestyrelsen ser jeg det som min rolle at deltage i bestyrelsens arbejde med at sørge for sammenhæng og fokus i de mange områder, som Forældre og Fødsel er engageret i. I år vil jeg være med til at arbejde på at gøre vore visioner tydelige, så vi har et klart og fælles arbejdsredskab, når vi fører visionerne ud i livet.

Bestyrelsesmedlem:

Jeg hedder Louise, 34 år, gift med Niels, er mor til to dejlige drenge på næsten 2 år og 4 år.
Jeg er ammerådgiveraspirant og har valgt at gå med i bestyrelsen, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få budskabet om bl.a. gratis professionelt ammerådgiving af uddannede ammerådgivere bredt ud til så mange så muligt. Jeg arbejder sammen med Roea på en strategi for at hverve flere medlemmer.

Jeg arbejder aktivt for at sammensætte en lækker velkomstpakke til nye medlemmer af Forældre og Fødsel – og er således også aktiv in fundraising.

Annonce

Vil du være medlem - tryk her