login

Login  
Forside Medlemssider Onlineblade Mailgrupper Lokalgrupper Bliv Ammerådgiver Tilfredshedsundersøgelse Fra Bestyrelsen

1

Login  

Fra bestyrelsen

Forældre og Fødsels handlingsplan for 2013

Aarhus d 14 april 2013

Synlighed

Vi forventer at fastholde den interesse som medierne har vist for Forældre og Fødsel i de senest år. Vi ønsker at Forældre og Fødsel kan bidrage i den offentlige debat i såvel aviser, tv og i sundhedssektoren. Dette skal bl.a. ske ved hjælp af hyppige, relevante pressemeddelser, læserbreve og blogindlæg.

Frivillig indsats

Vi forventer at få flere aktive frivillige, så vi har mulighed for at skabe nye aktiviteter og fastholde og forbedre de eksisterende.

Projektudvikling

Vi forventer planlægning og oprettelse af nye aktiviteter og frivilligprojekter, og dermed skaber bedre vilkår for den frivillige indsats i Danmark. Vi vil arbejde målrettet mod en certificering af flere af vores emnerådgivere. Helt konkret vil vi gerne give, i første omgang vores slyngevejledere.

Fundraising

Vi forventer at styrke foreningens muligheder for fundraising, således at det er muligt at afholde efteruddannelse, arrangementer/happenings til fordel for foreningens arbejde. For at skabe PR omkring foreningen og for at få trykt materiale til brug for udbredelse af kendskab til foreningens arbejde.

Jordemodersamarbejde

Vi forventer at fortsætte det gode samarbejde med Jordemoderforeningen samt Privatpraktiserende Jordemødre for at støtte hinanden i relevante sager.

Medlemsbladet

Vi vil aktivt arbejde mod at der bliver økonomisk mulighed for at forny og styrke bladets layout, og at der udgives mindst to temanumre om aktuelle emner.

Bestyrelsen april 2013

Annonce

Vil du være medlem - tryk her