login

Login  
 Søg

Søg:

|Forside |Shop |Vi tilbyder |Foreningen |
Annonce
Forsiden -> Historie

Login  

Historie

I juni 1972 blev der vedtaget en rammelov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp. Amterne måtte selv udarbejde en plan over, hvordan de ville tilrettelægge fødselshjælpen, men sundhedsstyrelsen gav nogle retningslinjer: "Klinikfødsel kan næppe på tilfredsstillende måde opfylde de krav, der i fremtiden bør stilles til en institutionsfødsel. Derfor bør der ved udformning af sygehuskommunernes planlægning på længere sigt stræbes hen imod det optimale, at alle fødsler kan finde sted på specialafdeling".

Dette blev den endelige anledning til at stifte foreningen "Forældre og Fødsel". Der var dog også andre forhold, der havde fået nogle kvinder til at overveje hvordan der kunne laves om på forståelsen af fødslen, og de rutiner der var i "systemet". De fire kvinder der i 1973 tog initiativet til at lave foreningen, havde som undervisere på fødselsforberedelseshold eller som fødende, oplevet:

  • fædrene ikke måtte være med til fødslen,
  • fødslen bare skulle overståes, og ikke skulle tales mere om,
  • kvinden blev umyndiggjort på fødestederne, og fødsler foregik på samlebånd,
  • man ikke kunne få forklaringer på rutiner som lavement, barbering, ve-måling,sengeleje og indsprøjtninger som man ikke vidste hvad indeholdt.
  • barnet blev fjernet efter fødslen og kunne kun komme ind til amning hos moderen på bestemte tidspunkter, så det lå alene og skreg i timevis.

De var også kritiske overfor bedøvelsen. Ligefør barnet blev født, blev en maske lagt over ens ansigt, men det var ikke altid man fik bedøvelse før man skulle syes, man skulle bare "lade være med at skabe sig".

Den forening der blev skabt, lagde vægt på forældrenes oplevelser og ønsker, og havde fra starten kontaktpersoner med personlige erfaringer indenfor forskellige områder.


I dag, 25 år senere, hersker der, bl.a på grund af Forældre og Fødsels græsrodsarbejde, langt bedre tilstande omkring fødselshjælpen. Der er dog stadig forældre der oplever ydmygende, frustrerende og traumatiske ting under fødslerne og i tiden derefter. Eller forældre der har behov for at få talt nogle ting igennem med andre der har stået i en lignende situation. Det er rart at kunne få direkte hjælp, og gerne af folk der selv har oplevet lignende ting. I Forældre og Fødsel har vi emnerådgivere indenfor mere end 50 forskellige områder. Dem kan man altid ringe til for at få gode råd eller bare få snakket nogle ting igennem. Vi har en ammerådgivning, med mange frivillige der er uddannet af andre ammerådgivere. Alle emnerådgivere har en personlig erfaring med det emne de står under.

Vi udgiver ca. 8-9 blade årligt, med beretninger fra forældre, enkelte indlæg fra fagpersoner og forskelligt stof der er relevant for kommende eller nuværende forældre. Nogle af disse blade er temanumre, hvor et emne bliver grundigere belyst. Et af vores mest populære blade er "amning af det spæde barn" Det sidste år har vi udgivet "for tidligt fødte", "bækkenløsning", "delebørn" og "sædefødsler". Mange af vores numre bliver også brugt af fagfolk, og vi er glade for at vi har fået en god dialog igang med fagfolk.

Vores formål har ikke ændret sig meget på de 25 år der er gået, men indstillingen til fødsler, er heldigvis anderledes. Men vi skal ikke hvile på laurbærene. Vi har dagligt forældre i telefonen, der mangler hjælp, støtte eller viden. Vi ser i dag endnu engang, en kampagne for at nedlægge fødesteder, vi ser tvungne ambulante fødsler, hvor familien har svært ved at overskue situationen. Vi ser nedskæringer på jordemoderkonsultationer og manglende fødselsforberedelse. Det er vigtigt at vi til stadighed kigger "systemet" i kortene, vi kommer med en anden synsvinkel, og kan bidrage til at de fødendes ønsker ikke bliver glemt. Hvis du har lyst til at modtage vores blade, eller arbejde aktivt i forening, så kontakt os og hør nærmere eller meld dig ind.
Annonce

Vil du være medlem - tryk her

Forside    Shop    Vi tilbyder    Foreningen
Persondatapolitik  SiteMap problem Copyright Forældre og Fødsel, kontakt: