login

Login  
Forside Om Forældre og Fødsel Støt os Ammerådgivning Emnerådgivning

Nyhedsbreve

Forsiden -> Nyhedsbreve

Login  

Nyhedsbreve

Hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsbreve, kan du tilmelde dig her.

Herunder kan du se en del tidligere udsendte nyhedsbreve.

sendt: 11/10-18
Oktobers nyhedsbrev
sendt: 09/06-18
Invitation til prisoverrækkelse
sendt: 02/04-18
Du kan stadig nå det...
sendt: 10/03-18
Nyt fra din forening
sendt: 19/12-17
ALL WE WAN’T FOR CHRISTMAS
sendt: 03/11-17
Flest vælgere er interesseret i ældreområdet. Det er vi ikke!
sendt: 03/11-17
Nyt fra Forældre og Fødsel
sendt: 01/09-17
De fleste kan trygt planlægge at føde hjemme
sendt: 11/07-17
Hospitalsfødsel, klinikfødsel, hjemmefødsel - Fødslerne er til debat
sendt: 15/06-17
Nyt medlemsblad og nyt om folkemøde
sendt: 15/03-17
Nyt medlemsblad og nyt om revision af svangreanbefalinger
09/03-17  

Indkaldelse til generalforsamling i Forældre og Fødsel 2017

Generalforsamling i Forældre og Fødsel 2017

Kompedal Lejrskole:
Kompedalvej 13
7442 Engesvang

Søndag den 9. april 9.30-12.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 4. Valg af revisor.
 5. Valg af Forældre og Fødsels prismodtager.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Godkendelse af handlingsplan.
 8. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 9. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen.
 12. Eventuelt.

Familiemedlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Støttemedlemmer og abonnenter har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen. Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat skal bringes i medlemsbladet.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Da vi ved at indkaldelsen er udsendt en uge for sent er fristen for forslag dog rykket til 2 uger før generalforsamlingen Dog skal forslag om vedtægtsændringer indsendes så de kan offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Der er altid mulighed for at deltage i selve Generalforsamlingen uden forudgående tilmelding, men det er dog en stor fordel for arrangørerne, hvis interesserede tilmelder sig. Deltagelse i selve Generalforsamlingen er gratis.

Landsmøde

Sidste år genoplivede en tidligere tradition - familieweekenden, og det var super hyggeligt

Vi viderefører traditionen i år så generalforsamlingen afslutter årets landsmøde, der strækker sig over en hel weekend i april, hvor vi håber at se en masse af vores medlemmer og deres familier. 

Tilmeld dig her!

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen Forældre og Fødsel.

sendt: 20/01-17
Nyt om landslejr 7-9/4-2017 - og en tak til frivillige
sendt: 11/01-17
Nye ammerådgivere uddannet og endnu et medlemsblad er online
sendt: 09/10-16
Medlemsblad med ammeberetninger ude nu
sendt: 05/09-16
Nyt fra din forening
sendt: 09/07-16
Nye temanumre ude nu
sendt: 02/06-16
Nyhedsbrev om forårets og sommerens aktiviteter
sendt: 01/03-16
Nyt medlemsblad fra Forældre og Fødsel og mere om landsmødet
sendt: 07/01-16
Nyt om temanumre
sendt: 20/12-15
En julehilsen fra Forældre og Fødsel
sendt: 22/10-15
Nyt medlemsblad fra Forældre og Fødsel
sendt: 16/09-15
Invitation til landsmøde i Forældre og Fødsel: Familieliv anno 2016
sendt: 08/08-15
Brainstorming-dag i Forældre og Fødsel
sendt: 12/06-15
Sommernyt fra Forældre og Fødsel
sendt: 24/05-15
Et nyt tilbud til Forældre og Fødsels medlemmer
sendt: 21/04-15
Ny bestyrelse i Forældre og Fødsel
sendt: 07/02-15
Landsmøde og generalforsamling i Forældre og Fødsel
sendt: 04/02-15
Har du flair for tal? Forældre og Fødsel søger ny kasserer. Genudsendelse
sendt: 04/02-15
Har du flair for tal? Forældre og Fødsel søger ny kasserer.
sendt: 20/10-14
Nyhedsmail nr 1
Annonce

Vil du være medlem - tryk her