login

Login  
Forside Din side Onlineblade Mailgrupper Lokalgrupper Bliv Ammerådgiver Tilfredshedsundersøgelse Fra Bestyrelsen

Resultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

Login  

Resultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

Der er nu (2017-10-18 01:56) afgivet 225 besvarelser.

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Blev du orienteret om muligheden om at føde hjemme af praktiserende læge?, 1: 10%, 2: 89%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 11%, 2: 16%, 3: 37%, 4: 18%, 5: 16%

Blev du orienteret om muligheden om hjemmefødsel af en sygehusansat jordemoder på dennes initiativ?, 1: 35%, 2: 64%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 7%, 2: 1%, 3: 17%, 4: 25%, 5: 48%

Fødte du med en privat (selvbetalt) jordemoder?, 1: 1%, 2: 98%

Var du tilknyttet en specifik hjemmefødselsordning?, 1: 75%, 2: 24%

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ?
 1 
 2-3 
 4-6 
 7-10 
 11 eller flere 
, 1: 0%, 2: 7%, 3: 57%, 4: 29%, 5: 5%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten?, 1: 2%, 2: 2%, 3: 7%, 4: 21%, 5: 65%
Hvis 'utilfreds’ med antallet, ønskede du da flere jordemoder-konsultationer?, 1: 33%, 2: 66%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne?, 1: 2%, 2: 5%, 3: 6%, 4: 22%, 5: 62%

Var du tilknyttet en ordning (som f.eks. "kendt jordemoder"), hvor du blev fulgt at de samme jordemødre gennem graviditet og fødsel?, 1: 66%, 2: 33%

Var ordningen struktureret sådan at du gik til konsultationer ved én eller flere jordemødre?, 1: 89%, 2: 10%

Har du haft mulighed for at deltage i informationsmøde om hjemmefødsel (fx cafemøde, åbent hus eller individuel samtale)?, 1: 71%, 2: 28%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja og du deltog, hvor tilfreds var du med informationen?, 1: 0%, 3: 4%, 4: 24%, 5: 70%

Har du haft besøg af din jordemoder hjemme hos dig, før du fødte?, 1: 77%, 2: 22%

Har du modtaget fødselsforberedelse (enten i gruppe eller i forbindelse med individuelle besøg)?, 1: 60%, 2: 39%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds har du været med tilbuddet?, 1: 11%, 2: 8%, 3: 17%, 4: 24%, 5: 39%

Har der været tilbud om gruppekonsultationer med andre gravide der har valgt at føde hjemme?, 1: 35%, 2: 64%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Har du haft gavn (glæde?) af disse?, 1: 3%, 2: 1%, 3: 14%, 4: 11%, 5: 69%

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ?
 0 
 1 
 2 
 3-4 
 5 eller flere 
, 1: 0%, 2: 68%, 3: 24%, 4: 5%, 5: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?, 1: 4%, 2: 6%, 3: 9%, 4: 9%, 5: 68%

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten?, 1: 76%, 2: 23%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?, 1: 0%, 2: 0%, 3: 3%, 4: 9%, 5: 86%

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen?, 1: 15%, 2: 84%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik, i forbindelse med overflytningen, fra jordemoderen, der havde været med til fødslen derhjemme?, 1: 5%, 2: 2%, 3: 5%, 4: 10%, 5: 75%

Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder)?, 1: 84%, 2: 15%

Deltog din partner ved selve fødslen ?, 1: 98%, 2: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte og vejledning under fødslen?, 1: 0%, 2: 1%, 3: 3%, 4: 8%, 5: 85%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Samlet set, hvordan oplevede du støtten og vejledningen fra jordemoderen?, 1: 1%, 2: 1%, 3: 3%, 4: 8%, 5: 84%

Har du trods planlagt hjemmefødsel oplevet at få at vide, at du skulle komme på fødegangen for at føde på grund af travlhed?, 1: 0%, 2: 99%

Spørgsmål vedrørende tiden EFTER FØDSLEN


Hvor mange timer blev jordemoderen efter fødslen?
 mindre end 1 
 1-2 
 2-3 
 3-5 
 mere end 5 timer 
, 1: 4%, 2: 13%, 3: 50%, 4: 26%, 5: 4%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med det?, 1: 1%, 2: 0%, 3: 4%, 4: 5%, 5: 88%

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs. talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen)?, 1: 66%, 2: 33%
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen?, 1: 77%, 2: 22%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale?, 1: 0%, 2: 2%, 3: 9%, 4: 11%, 5: 74%

Havde du et ønske om at amme?, 1: 99%, 2: 0%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du da med vejledningen og støtten efter fødslen fra jordemoderen?, 1: 4%, 2: 1%, 3: 12%, 4: 20%, 5: 61%

Besøg af jordemoder efter fødsel , 1: 66%, 2: 33%
Hvis ja: Hvornår lå besøget? (angiv dag efter fødslen)
 mindre end 1 dag 
 1-2 dage 
 3-4 dage 
 5-6 dage 
 7 eller flere dage 
, 1: 21%, 2: 63%, 3: 11%, 4: 0%, 5: 2%
Bemærk at følgende 2 spørgsmål var samlet som ét spørgsmål indtil 18/6-17
Hvis ja: Tilbud om hælprøve i hjemmet?, 1: 70%, 2: 29%
Hvis ja: Tilbud om hørescreening i hjemmet?, 1: 54%, 2: 45%

AFSLUTNING

Har du lyst til at være tilknyttet samme fødesested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn?, 1: 94%, 2: 5%

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
- Jordemoderen forløbet før fødsel, 1: 2%, 2: 1%, 3: 11%, 4: 28%, 5: 56%
- Jordemoderen under fødslen, 1: 0%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 91%
- Fødselsforberedelse, 1: 5%, 2: 10%, 3: 34%, 4: 19%, 5: 29%
- Partnerens deltagelse, 3: 2%, 4: 12%, 5: 84%
- At føde i eget hjem, 1: 0%, 3: 1%, 4: 5%, 5: 92%
- Smertelindring, 1: 14%, 2: 9%, 3: 40%, 4: 11%, 5: 24%
- Fødselshjælpere, 1: 9%, 2: 5%, 3: 29%, 4: 19%, 5: 35%
- Helheden (historien), 1: 0%, 2: 1%, 3: 5%, 4: 19%, 5: 72%

Du kan se selve undersøgelsen her.

Vil du være medlem - tryk her