login

Login  
Forside Medlemssider Onlineblade Mailgrupper Lokalgrupper Bliv Ammerådgiver Tilfredshedsundersøgelse Fra Bestyrelsen

Resultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

Login  

Resultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

Der er nu (2018-05-25 18:21) afgivet 297 besvarelser.

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Blev du orienteret om muligheden om at føde hjemme af praktiserende læge?, 1: 11%, 2: 88%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 11%, 2: 15%, 3: 33%, 4: 20%, 5: 19%

Blev du orienteret om muligheden om hjemmefødsel af en sygehusansat jordemoder på dennes initiativ?, 1: 31%, 2: 68%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 5%, 2: 2%, 3: 20%, 4: 24%, 5: 46%

Fødte du med en privat (selvbetalt) jordemoder?, 1: 2%, 2: 97%

Var du tilknyttet en specifik hjemmefødselsordning?, 1: 80%, 2: 19%

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ?
 1 
 2-3 
 4-6 
 7-10 
 11 eller flere 
, 1: 0%, 2: 5%, 3: 49%, 4: 36%, 5: 8%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten?, 1: 1%, 2: 2%, 3: 6%, 4: 18%, 5: 71%
Hvis 'utilfreds’ med antallet, ønskede du da flere jordemoder-konsultationer?, 1: 28%, 2: 71%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne?, 1: 2%, 2: 4%, 3: 4%, 4: 18%, 5: 69%

Var du tilknyttet en ordning (som f.eks. "kendt jordemoder"), hvor du blev fulgt at de samme jordemødre gennem graviditet og fødsel?, 1: 71%, 2: 28%

Var ordningen struktureret sådan at du gik til konsultationer ved én eller flere jordemødre?, 1: 90%, 2: 9%

Har du haft mulighed for at deltage i informationsmøde om hjemmefødsel (fx cafemøde, åbent hus eller individuel samtale)?, 1: 72%, 2: 27%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja og du deltog, hvor tilfreds var du med informationen?, 1: 0%, 3: 4%, 4: 20%, 5: 74%

Har du haft besøg af din jordemoder hjemme hos dig, før du fødte?, 1: 82%, 2: 17%

Har du modtaget fødselsforberedelse (enten i gruppe eller i forbindelse med individuelle besøg)?, 1: 65%, 2: 34%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds har du været med tilbuddet?, 1: 7%, 2: 5%, 3: 14%, 4: 20%, 5: 51%

Har der været tilbud om gruppekonsultationer med andre gravide der har valgt at føde hjemme?, 1: 43%, 2: 56%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Har du haft gavn (glæde?) af disse?, 1: 2%, 2: 2%, 3: 12%, 4: 11%, 5: 71%

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ?
 0 
 1 
 2 
 3-4 
 5 eller flere 
, 1: 1%, 2: 73%, 3: 20%, 4: 4%, 5: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?, 1: 4%, 2: 8%, 3: 10%, 4: 10%, 5: 66%

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten?, 1: 82%, 2: 17%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?, 1: 0%, 2: 0%, 3: 3%, 4: 7%, 5: 88%

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen?, 1: 14%, 2: 85%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik, i forbindelse med overflytningen, fra jordemoderen, der havde været med til fødslen derhjemme?, 1: 4%, 2: 2%, 3: 4%, 4: 15%, 5: 73%

Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder)?, 1: 86%, 2: 13%

Deltog din partner ved selve fødslen ?, 1: 97%, 2: 2%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte og vejledning under fødslen?, 1: 0%, 2: 1%, 3: 4%, 4: 8%, 5: 86%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Samlet set, hvordan oplevede du støtten og vejledningen fra jordemoderen?, 1: 1%, 2: 1%, 3: 3%, 4: 7%, 5: 86%

Har du trods planlagt hjemmefødsel oplevet at få at vide, at du skulle komme på fødegangen for at føde på grund af travlhed?, 1: 1%, 2: 98%

Spørgsmål vedrørende tiden EFTER FØDSLEN


Hvor mange timer blev jordemoderen efter fødslen?
 mindre end 1 
 1-2 
 2-3 
 3-5 
 mere end 5 timer 
, 1: 3%, 2: 11%, 3: 51%, 4: 28%, 5: 4%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med det?, 1: 1%, 2: 1%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 89%

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs. talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen)?, 1: 73%, 2: 26%
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen?, 1: 83%, 2: 16%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale?, 1: 0%, 2: 3%, 3: 7%, 4: 10%, 5: 78%

Havde du et ønske om at amme?, 1: 98%, 2: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du da med vejledningen og støtten efter fødslen fra jordemoderen?, 1: 3%, 2: 2%, 3: 9%, 4: 16%, 5: 67%

Besøg af jordemoder efter fødsel , 1: 73%, 2: 26%
Hvis ja: Hvornår lå besøget? (angiv dag efter fødslen)
 mindre end 1 dag 
 1-2 dage 
 3-4 dage 
 5-6 dage 
 7 eller flere dage 
, 1: 21%, 2: 65%, 3: 10%, 4: 1%, 5: 1%
Bemærk at følgende 2 spørgsmål var samlet som ét spørgsmål indtil 18/6-17
Hvis ja: Tilbud om hælprøve i hjemmet?, 1: 78%, 2: 21%
Hvis ja: Tilbud om hørescreening i hjemmet?, 1: 39%, 2: 60%

AFSLUTNING

Har du lyst til at være tilknyttet samme fødesested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn?, 1: 95%, 2: 4%

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
- Jordemoderen forløbet før fødsel, 1: 1%, 2: 1%, 3: 8%, 4: 24%, 5: 64%
- Jordemoderen under fødslen, 1: 0%, 2: 0%, 3: 2%, 4: 4%, 5: 91%
- Fødselsforberedelse, 1: 4%, 2: 8%, 3: 28%, 4: 20%, 5: 37%
- Partnerens deltagelse, 3: 3%, 4: 10%, 5: 85%
- At føde i eget hjem, 1: 0%, 3: 2%, 4: 5%, 5: 91%
- Smertelindring, 1: 13%, 2: 7%, 3: 33%, 4: 11%, 5: 32%
- Fødselshjælpere, 1: 9%, 2: 5%, 3: 25%, 4: 18%, 5: 40%
- Helheden (historien), 1: 1%, 2: 1%, 3: 6%, 4: 16%, 5: 74%

Du kan se selve undersøgelsen her.

Annonce

Vil du være medlem - tryk her