LoginResultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

LoginResultat af "Hjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed"

Der er nu (2020-02-25 07:04) afgivet 460 besvarelser.

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Blev du orienteret om muligheden om at føde hjemme af praktiserende læge?, 1: 12%, 2: 87%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 12%, 2: 12%, 3: 33%, 4: 21%, 5: 19%

Blev du orienteret om muligheden om hjemmefødsel af en sygehusansat jordemoder på dennes initiativ?, 1: 29%, 2: 70%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?, 1: 6%, 2: 3%, 3: 21%, 4: 24%, 5: 44%

Fødte du med en privat (selvbetalt) jordemoder?, 1: 2%, 2: 97%

Var du tilknyttet en specifik hjemmefødselsordning?, 1: 85%, 2: 14%

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ?
 1 
 2-3 
 4-6 
 7-10 
 11 eller flere 
, 1: 0%, 2: 4%, 3: 41%, 4: 42%, 5: 10%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten?, 1: 1%, 2: 1%, 3: 4%, 4: 13%, 5: 79%
Hvis 'utilfreds’ med antallet, ønskede du da flere jordemoder-konsultationer?, 1: 23%, 2: 76%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne?, 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 14%, 5: 77%

Var du tilknyttet en ordning (som f.eks. "kendt jordemoder"), hvor du blev fulgt at de samme jordemødre gennem graviditet og fødsel?, 1: 77%, 2: 22%

Var ordningen struktureret sådan at du gik til konsultationer ved én eller flere jordemødre?, 1: 89%, 2: 10%

Har du haft mulighed for at deltage i informationsmøde om hjemmefødsel (fx cafemøde, åbent hus eller individuel samtale)?, 1: 73%, 2: 26%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja og du deltog, hvor tilfreds var du med informationen?, 1: 0%, 3: 3%, 4: 16%, 5: 79%

Har du haft besøg af din jordemoder hjemme hos dig, før du fødte?, 1: 87%, 2: 12%

Har du modtaget fødselsforberedelse (enten i gruppe eller i forbindelse med individuelle besøg)?, 1: 68%, 2: 31%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds har du været med tilbuddet?, 1: 4%, 2: 3%, 3: 10%, 4: 16%, 5: 63%

Har der været tilbud om gruppekonsultationer med andre gravide der har valgt at føde hjemme?, 1: 53%, 2: 46%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Har du haft gavn (glæde?) af disse?, 1: 1%, 2: 3%, 3: 9%, 4: 9%, 5: 76%

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ?
 0 
 1 
 2 
 3-4 
 5 eller flere 
, 1: 1%, 2: 73%, 3: 18%, 4: 4%, 5: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?, 1: 3%, 2: 5%, 3: 7%, 4: 10%, 5: 71%

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten?, 1: 86%, 2: 13%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?, 1: 0%, 2: 0%, 3: 2%, 4: 6%, 5: 89%

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen?, 1: 14%, 2: 85%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik, i forbindelse med overflytningen, fra jordemoderen, der havde været med til fødslen derhjemme?, 1: 2%, 2: 1%, 3: 2%, 4: 11%, 5: 81%

Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder)?, 1: 89%, 2: 10%

Deltog din partner ved selve fødslen ?, 1: 96%, 2: 3%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte og vejledning under fødslen?, 1: 0%, 2: 0%, 3: 3%, 4: 6%, 5: 89%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Samlet set, hvordan oplevede du støtten og vejledningen fra jordemoderen?, 1: 0%, 2: 1%, 3: 2%, 4: 6%, 5: 89%

Har du trods planlagt hjemmefødsel oplevet at få at vide, at du skulle komme på fødegangen for at føde på grund af travlhed?, 1: 1%, 2: 98%

Spørgsmål vedrørende tiden EFTER FØDSLEN


Hvor mange timer blev jordemoderen efter fødslen?
 mindre end 1 
 1-2 
 2-3 
 3-5 
 mere end 5 timer 
, 1: 3%, 2: 10%, 3: 51%, 4: 29%, 5: 3%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med det?, 1: 0%, 2: 1%, 3: 1%, 4: 3%, 5: 92%

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs. talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen)?, 1: 81%, 2: 18%
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen?, 1: 88%, 2: 11%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale?, 1: 0%, 2: 1%, 3: 5%, 4: 7%, 5: 85%

Havde du et ønske om at amme?, 1: 98%, 2: 1%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du da med vejledningen og støtten efter fødslen fra jordemoderen?, 1: 2%, 2: 1%, 3: 6%, 4: 13%, 5: 75%

Besøg af jordemoder efter fødsel , 1: 82%, 2: 17%
Hvis ja: Hvornår lå besøget? (angiv dag efter fødslen)
 mindre end 1 dag 
 1-2 dage 
 3-4 dage 
 5-6 dage 
 7 eller flere dage 
, 1: 20%, 2: 67%, 3: 9%, 4: 1%, 5: 1%
Bemærk at følgende 2 spørgsmål var samlet som ét spørgsmål indtil 18/6-17
Hvis ja: Tilbud om hælprøve i hjemmet?, 1: 86%, 2: 13%
Hvis ja: Tilbud om hørescreening i hjemmet?, 1: 26%, 2: 73%

AFSLUTNING

Har du lyst til at være tilknyttet samme fødesested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn?, 1: 96%, 2: 3%

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
- Jordemoderen forløbet før fødsel, 1: 1%, 2: 1%, 3: 6%, 4: 18%, 5: 72%
- Jordemoderen under fødslen, 1: 0%, 2: 0%, 3: 2%, 4: 4%, 5: 92%
- Fødselsforberedelse, 1: 4%, 2: 6%, 3: 23%, 4: 17%, 5: 47%
- Partnerens deltagelse, 1: 0%, 3: 3%, 4: 9%, 5: 86%
- At føde i eget hjem, 1: 0%, 3: 2%, 4: 4%, 5: 92%
- Smertelindring, 1: 12%, 2: 6%, 3: 28%, 4: 11%, 5: 40%
- Fødselshjælpere, 1: 8%, 2: 4%, 3: 22%, 4: 15%, 5: 48%
- Helheden (historien), 1: 0%, 2: 1%, 3: 5%, 4: 14%, 5: 78%

Du kan se selve undersøgelsen her.

Vil du være medlem - tryk her