LoginResultat af tilfredshedsundersøgelse

LoginResultat af tilfredshedsundersøgelse

Der er nu (2020-02-25 07:27) afgivet 1226 besvarelser.

Du kan her vælge at se resultatet for et enkelt, flere eller alle fødesteder. Vælg de fødesteder du er interesseret i og klik "vis resultat".
(tallet i parentes er antallet af besvarelser for det pågældende fødested)
(26) ikke oplyst(24) Hvidovre Hospitals Hjemmef.ordningen
(74) Aalborg Sygehus Nord(15) Kolding Sygehus
(3) Bornholms Centralsygehus(35) Næstved Centralsygehus
(19) Esbjerg Varde Centralsygehus(26) Nykøbing F. Centralsygehus
(6) Frederica Sygehus(57) Odense Universitetshospital
(27) Frederiksberg Hospital(21) Randers Sygehus
(31) Gentofte Amtssygehus(39) Rigshospitalet
(32) Glostrup Amtssygehus(72) Roskilde Amtssygehus
(8) Haderslev Sygehus(0) Samsø Sygehus
(25) Herlev Amtssygehus(9) Silkeborg Centralsygehus
(19) Herning Centralsygehus(71) Skejby Sygehus
(45) Hillerød Sygehus(48) Slagelse Sygehus
(195) Hjemmefødselsordningen Sjælland(22) Sønderborg Sygehus
(26) Hjørring Sygehus(15) Svendborg Sygehus
(6) Hobro Sygehus(4) Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn
(46) Holbæk Sygehus(8) Thisted Sygehus
(23) Holstebro Centralsygehus(26) Viborg Sygehus
(27) Horsens Sygehus(0) Ærøskøbing Sygehus
(96) Hvidovre Hospital 

Var fødslen oprindeligt planlagt som:
 hjemme fødsel 
 ambulant fødsel 
 hospitals fødsel 
 kejsersnit 
, 0: 3%, 1: 29%, 2: 10%, 3: 51%, 4: 4%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
I hvor høje grad overvejede I hjemmefødsel ?, 0: 0%, 1: 49%, 2: 6%, 3: 6%, 4: 5%, 5: 31%
I hvor høje grad overvejede I ambulant fødsel ?, 0: 1%, 1: 47%, 2: 13%, 3: 14%, 4: 8%, 5: 13%
I hvor høje grad overvejede I hospitals fødsel ?, 0: 0%, 1: 23%, 2: 7%, 3: 8%, 4: 11%, 5: 48%
I hvor høje grad overvejede I planlagt kejsersnit ?, 0: 1%, 1: 82%, 2: 5%, 3: 3%, 4: 2%, 5: 4%
Fødslen endte som:
 hjemme fødsel 
 ambulant fødsel 
 hospitals fødsel 
 kejsersnit 
, 0: 0%, 1: 27%, 2: 11%, 3: 44%, 4: 15%

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Var du til fremvisning på fødeafdelingen ?, 0: 1%, 1: 39%, 2: 59%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med personalets vejledning i forbindelse med fremvisningen ?, 0: 57%, 1: 1%, 2: 2%, 3: 6%, 4: 11%, 5: 20%

Har du været til scanning i graviditeten ?, 0: 2%, 1: 95%, 2: 2%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med personalets vejledning i forbindelse med scanning ?, 0: 4%, 1: 2%, 2: 2%, 3: 10%, 4: 28%, 5: 51%

Hvor mange gange var du til lægeundersøgelse i Svangreambulatoriet på sygehuset i graviditeten ?
 0 
 1 
 2 eller flere 
, 0: 1%, 1: 48%, 2: 16%, 3: 32%
Hvis flere gange, havde du da samme læge til alle undersøgelserne i svangreambulatoriet ?, 0: 61%, 1: 8%, 2: 30%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du generelt med lægens vejledning i forbindelse med undersøgelse i Svangreambulatoriet ?, 0: 49%, 1: 3%, 2: 3%, 3: 10%, 4: 17%, 5: 15%

Havde du 3 eller flere forskellige jordemødre til jordemoder-konsultationerne ?, 0: 1%, 1: 26%, 2: 71%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med antallet af forskellige jordemødre til jordemoder-konsultationerne ?, 0: 16%, 1: 7%, 2: 6%, 3: 8%, 4: 14%, 5: 47%

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ?
 1 - 2 
 3 - 4 
 5 - 6 
 7 eller flere 
, 0: 2%, 1: 2%, 2: 27%, 3: 43%, 4: 23%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten ?, 0: 2%, 1: 2%, 2: 6%, 3: 10%, 4: 22%, 5: 54%
Hvis "Utilfreds" med antallet, ønskede du da flere jordemode-konsultationer ?, 0: 68%, 1: 17%, 2: 14%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med den tid, der var afsat til hver enkelt jordemoder-konsultation ?, 0: 1%, 1: 2%, 2: 5%, 3: 10%, 4: 24%, 5: 55%
Hvor tilfreds var du med afstanden mellem din bopæl og jordemoderkonsultatione n?, 0: 1%, 1: 1%, 2: 2%, 3: 5%, 4: 15%, 5: 71%
Hvor tilfreds var du med den vejledning du fik af jordemoderen om amning ?, 0: 2%, 1: 12%, 2: 8%, 3: 22%, 4: 15%, 5: 39%
Hvor tilfreds var du generelt med jordemødrenes information/vejledning i konsultationerne ?, 0: 1%, 1: 3%, 2: 6%, 3: 12%, 4: 27%, 5: 49%
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne ?, 0: 1%, 1: 2%, 2: 4%, 3: 11%, 4: 30%, 5: 48%

Deltog din partner ved nogle af jordemoder-konsultationerne i graviditeten ?, 0: 1%, 1: 74%, 2: 24%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med konsultationerne ?, 0: 24%, 1: 2%, 2: 4%, 3: 12%, 4: 24%, 5: 31%

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvornår skete fødslen i forhold til terminen ?
svar 
 19  ikke oplyst
 11  
 111  i uge 32 eller før
 225  14 dage eller mere før
 377  13 til 4 dage før
 288  3 dage før til 3 dage efter
 195  4 til 10 dage efter
Hvor mange timer vurderer du selv at du var i fødsel ?
 under 4 
 4 - 6 
 6 - 12 
 12 - 24 
 mere end 24 
, 0: 3%, 1: 25%, 2: 19%, 3: 26%, 4: 17%, 5: 8%

Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ?
 0 
 1 - 2 
 3 - 4 
 5 eller flere 
, 0: 1%, 1: 2%, 2: 74%, 3: 17%, 4: 3%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?, 0: 47%, 1: 4%, 2: 3%, 3: 5%, 4: 13%, 5: 26%

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten ?, 0: 1%, 1: 32%, 2: 65%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvordan oplevede du forholdet til / samarbejdet med jordemoderen ?, 0: 2%, 1: 4%, 2: 3%, 3: 6%, 4: 15%, 5: 66%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med jordemødrenes støtte/vejledning under fødslen ?, 0: 1%, 1: 4%, 2: 4%, 3: 7%, 4: 13%, 5: 67%
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?, 0: 1%, 1: 6%, 2: 3%, 3: 6%, 4: 15%, 5: 66%
Hvordan oplevede du fødslen ?, 0: 1%, 1: 7%, 2: 5%, 3: 8%, 4: 17%, 5: 58%

Deltog din partner ved selve fødslen ?, 0: 1%, 1: 94%, 2: 3%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte/vejledning under fødslen ?, 0: 5%, 1: 3%, 2: 4%, 3: 7%, 4: 15%, 5: 63%

Spørgsmål vedrørende BARSELSDAGENE

Med "Barselsdagene" menes: Tiden efter fødslen indtil første sundhedsplejerskebesøg
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med personalets (jordemoder/sygeplejerskens) vejledning/støtte i barselsdagene ?, 0: 3%, 1: 8%, 2: 8%, 3: 12%, 4: 19%, 5: 47%
Hvor tilfreds var din partner med personalets (jordemoder/sygeplejerskens) vejledning/støtte i barselsdagene ?, 0: 5%, 1: 7%, 2: 7%, 3: 14%, 4: 19%, 5: 45%

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs.talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen) ?, 0: 1%, 1: 60%, 2: 37%
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen ?, 0: 33%, 1: 38%, 2: 28%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale ?, 0: 36%, 1: 4%, 2: 2%, 3: 8%, 4: 10%, 5: 37%
Havde du i graviditeten et ønske om at amme ?, 0: 3%, 1: 93%, 2: 2%
Hvis ja, hvor tilfreds var du da med den vejledning/støtte du i barselsdagene fik af personalet til amning ?, 0: 6%, 1: 10%, 2: 8%, 3: 15%, 4: 16%, 5: 43%

Har du lyst til at være tilknyttet samme fødested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn ?, 0: 2%, 1: 83%, 2: 13%

Spørgsmål kun til dig der planlagde HJEMMEFØDSEL

Dvs. Alle der planlagde hjemmefødsel, også de der planlagde hjemmefødsel, men som blev visiteret til sygehusfødsel i løbet af graviditeten eller fødslen
Har en jordemoder besøgt dig i dit eget hjem i graviditeten ?, 0: 66%, 1: 29%, 2: 3%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds har du været med det/de hjemmebesøg du har modtaget i graviditeten ?, 0: 69%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 2%, 5: 27%

Blev din planlagte hjemmefødsel ændret til hospitalsfødsel i løbet af graviditeten ?, 0: 67%, 1: 2%, 2: 30%

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen ?, 0: 67%, 1: 4%, 2: 27%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik fra jordemoderen i forbindelse med overflytning ?, 0: 94%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 3%
Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder) ?, 0: 88%, 1: 8%, 2: 2%
Blev du på sygehuset i barselsdagene ?, 0: 91%, 1: 2%, 2: 5%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med opfølgningen på fødslen fra Hjemmefødsels-jordemoderen ?, 0: 79%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 1%, 5: 16%

Var du i graviditeten til Informationsmøde om hjemmefødsler (kaldes f.eks Åbent hus eller Cafe-dage) ?, 0: 68%, 1: 9%, 2: 22%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: hvor tilfreds var du med disse informationsmøder ?, 0: 90%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 2%, 5: 6%

Spørgsmål kun til dig der planlagde AMBULANT- eller HOSPITALS-FØDSEL


Orienterede din egen læge dig om mulighederne for hjemmefødsel ?, 0: 37%, 1: 7%, 2: 55%
Orienterede din egen læge dig om mulighederne for planlagt kejsersnit uden medicinsk indikation ?, 0: 37%, 1: 2%, 2: 59%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du så med denne samtale ?, 0: 85%, 1: 1%, 2: 0%, 3: 4%, 4: 4%, 5: 3%

Orienterede jordemoderen dig om mulighederne for hjemmefødsel ?, 0: 38%, 1: 15%, 2: 46%
Orienterede jordemoderen dig om mulighederne for kejsersnit uden medicinsk indikation ?, 0: 38%, 1: 6%, 2: 54%
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvis ja: Hvor tilfreds var du så med denne samtale ?, 0: 78%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 4%, 4: 7%, 5: 6%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Havde du informationer nok til selv at kunne vælge hvor og hvordan du ville føde ?, 0: 38%, 1: 4%, 2: 4%, 3: 9%, 4: 14%, 5: 28%

Spørgsmål kun til dig der planlagde KEJSERSNIT


Var der en medicinsk årsag til at du planlagde kejsersnit ?, 0: 94%, 1: 3%, 2: 2%
Hvis ja: Forsøgte du trods dette at overtale læge / jordemoder til en vaginal fødsel ?, 0: 96%, 1: 0%, 2: 3%
Hvis nej: Forsøgte læge / jordemoder at overtale dig til en vaginal fødsel ?, 0: 95%, 1: 1%, 2: 3%

farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
Hvor tilfreds var du med lægens orientering om selve kejsersnittet ?, 0: 94%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 1%, 5: 2%
Hvor tilfreds var du med jordemoderens orientering om selve kejsersnittet ?, 0: 94%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 1%, 4: 1%, 5: 2%
Hvor tilfreds var du med lægens orientering om dagene efter kejsersnittet ?, 0: 94%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 1%, 4: 1%, 5: 1%
Hvor tilfreds var du med jordemoderens orientering om dagene efter kejsersnittet ?, 0: 94%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 2%
Var dette dit første kejsersnit ?, 0: 94%, 1: 3%, 2: 1%

Afslutning


Hvis du senere beslutter dig for at få flere børn, i hvor høj grad ville du så
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
- overveje hjemmefødse l?, 0: 4%, 1: 37%, 2: 5%, 3: 6%, 4: 6%, 5: 39%
- overveje ambulant fødsel ?, 0: 6%, 1: 37%, 2: 6%, 3: 12%, 4: 16%, 5: 20%
- overveje hospitals fødsel ?, 0: 6%, 1: 31%, 2: 5%, 3: 9%, 4: 14%, 5: 32%
- overveje planlagt kejsersnit ?, 0: 5%, 1: 72%, 2: 3%, 3: 5%, 4: 3%, 5: 9%

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
farvekode for svarene: 
 :-((   :-(    :-|    :-)    :-)) 
- Jordemoderen, 0: 1%, 1: 1%, 2: 0%, 3: 2%, 4: 14%, 5: 78%
- Faderen, 0: 1%, 1: 0%, 2: 0%, 3: 3%, 4: 10%, 5: 83%
- Omgivelserne, 0: 1%, 1: 3%, 2: 4%, 3: 14%, 4: 23%, 5: 52%
- Lægerne, 0: 6%, 1: 14%, 2: 8%, 3: 26%, 4: 19%, 5: 24%
- Familien, 0: 5%, 1: 12%, 2: 8%, 3: 28%, 4: 19%, 5: 25%
- Fødselscoach /dula, 0: 17%, 1: 39%, 2: 7%, 3: 23%, 4: 5%, 5: 7%
- Smertelindring, 0: 8%, 1: 20%, 2: 8%, 3: 23%, 4: 14%, 5: 23%
- Helheden (historien), 0: 4%, 1: 3%, 2: 1%, 3: 10%, 4: 21%, 5: 58%

Du kan se selve undersøgelsen her.

Vil du være medlem - tryk her