LoginÅbent brev vedrørende lockout

Kategorier

Arkiv (måned)tilbage til oversigten

Se vores nyhedsbrev

Att.: Kommunernes Landsforening og Danske Regioner


Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomster for over 745.000 offentligt ansatte har varslet

konflikt fra den 4/4 2018.


Som repræsentant for alle gravide, fødende og barslende familier ser vi i Forældre og Fødsel med stor

bekymring på en strejke og en lockout, da nogle brugere uden tvivl kommer til at betale en pris herfor. Derfor

må Forældre og Fødsel på det kraftigste henstille til, at parterne bliver enige og en overenskomst tegnes.


Allerede inden konfliktvarslet blev offentliggjort, mærkede Forældre og Fødsel en stigende utryghed blandt

gravide. En gravid fortæller, at hun bekymrer sig for den mulige konflikt: "...det er svært at gennemskue

hvilke konsekvenser en mulig konflikt kan få for mig og mit barn. Jeg er klar over, det kan betyde, at vi ikke

får besøg af en sundhedsplejerske lige efter fødslen, men kan det også betyde færre jordemødre på

fødegangen eller at mine sidste jordemoderkonsultationer forsvinder? Får jeg mulighed for at deltage i

fødselsforberedelse? Jeg synes det er meget utrygt."


Situationen er nu stærkt forværret med Regionernes lockout af 13 fødeafdelinger oven i de 2, der var

varslet i strejke, og med kommunernes lockout af sundhedsplejersker.


En lockout vil betyde, at den gravide under en lockout ikke følges af en jordemoder, ikke modtager

fødselsforberedelse, ikke kan tilbydes hjælp til amning under indlæggelse efter en ukompliceret fødsel samt

ingen besøg af sundhedsplejersken efter fødslen.


I Forældre og Fødsel støtter vi bedre forhold for jordemødre og sundhedsplejersker, sosu-assistenter,

sygeplejersker og læger, da vi er af den klare opfattelse, at bedre vilkår for de sundhedsprofessionelle giver

bedre vilkår for brugeren – i såvel primær som sekundær sektor. Sundhedsprofessionelles engagement

hænger sammen med deres mulighed for at yde god kvalitet. Vi ser i dag allerede knaphed på jordemødre,

der vil arbejde på de offentlige fødesteder, en knaphed, der viser sig ved, at fødesteder må skære i tilbud til

familierne, fx senere jordemoderbesøg, færre hjemmebesøg efter fødsel og fødselsforberedende foredrag i

store auditorier i stedet for forberedelse i mindre hold.


Som repræsentant for brugerne kræver Forældre og Fødsel assistance fra engagerede og kvalitetsbevidste

jordemødre og sundhedsplejersker, sosu-assistenter, sygeplejersker og læger til brugerne, når de bringer

nye borgere til verden.


Vi insisterer på en hjertelig, nærværende, engageret og faglig kompetent fødselshjælp samt individuel

omsorg og vejledning i barselsperioden – det er af vital betydning for starten på livet og for sundhed på langt

sigt.


Vi beder derfor indtrængende de sundhedsprofessionelles overordnede arbejdsgivere om at anerkende

deres indsats for at støtte os i livet på vej til forældre og som forældre.


For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst


Bestyrelsesformand: Birgitte Halkjær, tlf. 42 94 02 82

Næstformand: Sarah Thomsen, tlf 60626736


Vil du være medlem - tryk her