LoginOK18 - lad os undgå strejke og lockout

Kategorier

Arkiv (måned)tilbage til oversigten

Se vores nyhedsbrev

Att.: Kommunernes Landsforening og Danske Regioner


Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomster for over 745.000 offentligt ansatte har varslet

konflikt fra den 4/4 2018.


Som repræsentant for alle gravide, fødende og barslende familier ser vi i Forældre og Fødsel med stor

bekymring på en strejke, da nogle brugere uomtvisteligt vil betale en pris herfor. Derfor må Forældre og

Fødsel på det kraftigste henstille til, at parterne bliver enige og en overenskomst tegnes.


Allerede inden konfliktvarslet blev offentliggjort, mærkede Forældre og Fødsel en stigende utryghed blandt

gravide. En gravid fortæller, at hun bekymrer sig for den mulige konflikt: ”…det er svært at gennemskue

hvilke konsekvenser en mulig konflikt kan få for mig og mit barn. Jeg er klar over, det kan betyde, at vi ikke

får besøg af en sundhedsplejerske lige efter fødslen, men kan det også betyde færre jordemødre på

fødegangen eller at mine sidste jordemoderkonsultationer forsvinder? Får jeg mulighed for at deltage i

fødselsforberedelse? Jeg synes det er meget utrygt.”


I Forældre og Fødsel støtter vi bedre forhold for jordemødre, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker

og læger, da vi er af den klare opfattelse, at bedre vilkår for de sundhedsprofessionelle giver bedre vilkår

for brugeren – i såvel primær som sekundær sektor.

Der mangles i Danmark ikke autoriserede jordemødre, men der mangles jordemødre, der kan trives i deres

arbejde. Manglen på jordemødre, der vil arbejde på de offentlige fødesteder viser sig ved, at fødesteder må

skære ned på kontakterne mellem den gravide og jordemoderen og lave fødselsforberedelse i auditorier i

stedet for i mindre hold.

Som repræsentant for brugerne kan vi ikke nøjes med trætte, udbrændte jordemødre, sosu-assistenter,

sygeplejersker og læger, når vi bringer nye borgere til verden. Vi insisterer på en hjertelig, nærværende,

engageret og faglig kompetent fødselshjælp samt individuel omsorg og vejledning i barselsperioden.

Vi beder derfor insisterende de sundhedsprofessionelles overordnede arbejdsgivere om at anerkende deres

indsats for at støtte os i livet på vej til forældre og som forældre.


For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst

Bestyrelsesformand: Birgitte Halkjær, tlf. 42 94 02 82

Næstformand: Sarah Thomsen, tlf 60626736


 

Vil du være medlem - tryk her