LoginPressemeddelelse ang patientsikkerhed

Kategorier

Arkiv (måned)tilbage til oversigten

Se vores nyhedsbrev

10-08-2018 .


 


 


Pressemeddelelse


Af TV2 Lorry fremgår det, at travlhed på Herlev fødeafdeling truer patientsikkerheden. Det fremgår bl.a, at op mod 4 fødende skal deles om en jordemoder, at svangerskabsforgiftning ikke diagnosticeres på grund af travlhed og at 90 % af jordemødrene tilkendegiver, at de ikke har tid nok til deres arbejde. (https://www.tv2lorry.dk/artikel/jordemodermangel-paa-hospital-gaar-ud-over-patienters-sikkerhed.)


I Forældre og Fødsel finder vi det aldeles uacceptabelt:

• at 4 fødende skal deles om en jordemoder

• at svangerskabsforgiftning – en potentiel livstruende graviditetskomplikation - ikke kan opspores på grund af travlhed.

• at fødslen måske skal gennemføres med en jordemoder, der grundet travlhed ikke kan give den omsorg, der er nødvendig.


I Forældre og Fødsel er vi er af den klare opfattelse, at bedre vilkår for jordemødrene giver bedre vilkår for brugeren. Helt overordnet hænger sundhedsprofessionelles engagement sammen med deres mulighed for at yde god kvalitet. Vi ser i dag allerede knaphed på jordemødre, der vil arbejde på de offentlige fødesteder, en knaphed, der viser sig ved, at fødesteder må skære i tilbud til familierne, fx senere jordemoderbesøg, færre hjemmebesøg efter fødsel og fødselsforberedende foredrag i store auditorier i stedet for forberedelse i mindre hold.


Som repræsentant for brugerne kræver Forældre og Fødsel assistance fra engagerede og kvalitetsbevidste jordemødre til brugerne, når de bringer nye borgere til verden.


Vi insisterer på en hjertelig, nærværende, engageret og faglig kompetent fødselshjælp samt individuel omsorg og vejledning i barselsperioden – det er af vital betydning for starten på livet og for sundhed på langt sigt.


For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst


Bestyrelsesformand: Birgitte Halkjær, tlf. 42 94 02 82


 

Vil du være medlem - tryk her