Forældre og Fødsels kommentar til dagens samråd med sundhedsministeren

Forældre og Fødsel var i dag tilhørere til sundhedsudvalgets åbne samråd med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V). Der var fokus på de fødendes vilkår, og samrådet var indkaldt på baggrund af de nylige mediehistorier, om forventet travlhed på fødegangene under sommerens forventede babyboom. Ministeren var bedt om at redegøre for, om tilbuddene til fødende kvinder kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet både her og nu og i de kommende år.

Det er os, de fødende kvinder, det handler om

Efter dagens samråd, står vi, som repræsentant for de fødende, tilbage med en fornemmelse af at stå midt i et system, der har fokus på økonomiske prioriteringer, øremærkede midler og ansvarsfordeling mellem minister og regioner. Og mens politikerne fokuserer på, hvem der står med aben, så føler vi, de fødende, os en smule overset.

For det er os, der skal ligge krop til det, der lige nu må kunne betegnes, som mildest talt uhensigtsmæssige forhold. Det er os, der risikerer at skulle overflyttes midt i en fødsel, og i yderste konsekvens måske ud på en 40 minutternes taxatur, med veer, som vi kunne læse for nyligt i Politiken. Det er os, der risikerer at stå med en fødsel, der går i stå på grund af stress fordi hormonbalancen forstyrres ved overflytningen. Det er os, der derfor risikerer ve-drop, uønskede epiduralblokader og kejsersnit, som en direkte konsekvens af den manglende ro og tryghed under ve-arbejdet. Og det er os der skal bære på fødselsoplevelsen resten af livet.

Og alternativet til en overflytning er ikke meget bedre. For så skal vi ligge på gangene, fordi der ikke er fødestuer nok, eller være efterladt uden personale, fordi ressourcerne mangler.

Hvor er værdigheden henne? Det må ikke blive normen i den danske fødselshjælp. Vi fortjener faktisk blid opmærksomhed, fra en jordemoder, der har overskud til at give den støtte og omsorg, som vi måtte have brug for under fødslen. For en tryg fødsel er første, og måske vigtigste, skridt på vejen ind i et stærkt forældreskab.

Der er behov for flere ressourcer nu

Ministeren opfordrede under samrådet til at holde den gode tone og ikke tale de enkelte fødesteder og fødepersonalet ned.

Det er vi enige i!

Sundhedspersonalet på fødestederne kæmper en brav kamp og gør, hvad de kan med de ressourcer, de har til rådighed, for at give os, som fødende, de bedst mulige forhold. Men der er et problem, hvis sundhedspersonalet ikke kan leve op til retningslinjerne inden for svangreområdet. Og det er alarmerende, at det personale, der skal passe på os i en sårbar situation, er presset ud i forhold, der er så kritiske at arbejdstilsynet påtaler det.

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser – Fødende 2015 (LUP)

Ved samrådet henviste ministeren til LUP – Fødende 2015, med henvisning til at de fødende generelt er tilfredse med fødselsforløbet.

I Forældre og Fødsel erklærer vi os dog enige med Jordemoderforeningen, når de i deres brev til ministeren d. 14. juni 2016 påpeger, at tallene fra LUP fødende 2015 kan være et resultat af, at den kvinde, der svarer på spørgeskemaet, sidder med et vidunderligt barn på armen, nogle måneder efter. Selvsamme kvinde kan være uvidende om, at hendes fødselsforløb var præget af for lidt viden hos hende selv, for stor usikkerhed, for travlt personale, for dårlig ammestart m.v. Det opleves som normen, at der laves indgreb under fødslen, og kvinden ved ikke, at det kan være anderledes.

LUP fødende 2015 dokumenterer faktisk, at forældre er usikre på ernæringen, når de udskrives fra hospitalet. Er det mon et symptom på, at jordemødrene, qua pressede arbejdsvilkår, har svært ved at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen?

For forældre skal ikke forlade fødegangen med usikkerhed, men med en følelse af at kunne, fordi man netop har født.

Afslutningsvist fra samrådet

I debatten om ansvarsfordeling påpegede Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti, at regionernes selvbestemmelse også er med til at øge uigennemsigtigheden og uligheden i tilbud til de fødende.

Der kan være store regionale forskelle på brugen af kendt jordemoderordning, brug af fødselsklinikker og hjemmefødselsordninger. Hvorvidt sygehusene skal høre under regioner eller stat, vil vi ikke udtale os om, men spørgsmålet om hvorvidt tilbuddene til de fødende er de samme på tværs af landet, er helt centralt og vi vil gerne arbejde videre for at sikre dette.

Derfor er debatten om økonomiske bevillinger og de øremærkede midler også helt central. Vi er enige med Peder Hvelplund fra Enhedslisten i at vi hverken kan eller bør vente på finansloven 2017, for det er nu, de fødende risikerer at skulle på landevejen, på jagt efter en ledig fødestue og en jordemor.

For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst:

Bestyrelsesmedlem Birgitte Halkjær Storgaard, tlf. 42 94 02 82

Medlem, Camilla Ry, tlf. 27 62 33 82

 

2016-06-15T18:21:05+00:00 15, jun, 2016|