Ammerådgiverne er en del af Forældre og Fødsels emnerådgivere. Vi er alle frivillige, ulønnede rådgivere, der har en erfaring og viden, vi gerne vil dele med andre. Idéen i rådgivningen er at støtte mødre og fædre i at tage et bevidst valg. Vi skal hjælpe dem til at se, hvilke muligheder der er i en given situation og til selv at finde en løsning – med andre ord: Hjælp til selvhjælp.

Hvad laver en ammerådgiver?

Først og fremmest stiller vi os til rådighed på telefonen hjemme hos os selv og snakker med mødre og fædre om ammespørgsmål. Vi tager i princippet telefonen døgnet rundt – året rundt. Det er altid tilladt at sige, hvis vi ikke kan tage en rådgivning. Vi kan sikre os, at de har nogle andre numre at ringe til.

Andre aktiviteter kan være: Uddele foreningens folder; kontakt til sundhedsplejerske; planlægge foredrag og workshops på efteruddannelsesweekender og landsmøderne; kontakt til sygehuse; holde ammeoplæg på fødselsforberedelse/efterfødselskurser; uddanne aspiranter. Disse aktiviteter er frivillige.

At være ammerådgiver kan sammenlignes med at have en hobby: Vi brænder for emnet; vi har lyst til at hjælpe andre mødre; dele ud af vores ammeviden; vi gør det i vores fritid; der er glæder og pligter. Vi stopper, når vi ikke interesserer os for det længere. Ligesom andre former for hobby, koster denne hobby også penge: Medlemskab af foreningen og deltagelse i efteruddannelsesweekender og det årlige landsmøde.

Det årlige landsmøde:

En gang om året tager vi på efteruddannelsesweekend og/eller landsmøde. Det er her vi bliver inspirerede, udveksler erfaringer, lærer hinanden at kende og møder foreningens medlemmer. Der er møder, foredrag, workshops, generalforsamling og social hygge. Vi tager beslutninger og uddeler ammerådgiverbeviser. Det er et par dage med mange spændende oplevelser og diskussioner. Foredrag og workshops kan fx være erfaringer fra svære ammeforløb, telefonrådgivning, samtaleteknik, amning i andre kulturer, efterfødselsreaktioner eller tilknytning mellem barn og forældre. Der er mulighed for at tage børn med. Disse møder koster transport og et evt. deltagergebyr!

Mailgrupper og facebook:

Der er flere mailgrupper om amning, bl.a. en for ammerådgivere og aspiranter. Vi har ligeledes en facebookgruppe. Her kan vi stille hinanden spørgsmål om rådgivninger eller diskutere forskellige emner. Da vi kun mødes en gang årligt, er dette kommunikationsorgan vigtigt. Det er her vi diskuterer, kommer med forespørgsler og tager beslutninger gennem året.

Ammerådgivning på nettet:

På foreningens hjemmeside har vi en skriftlig rådgivning via brevkassen, som du kan melde dig til at passe. Rådgivningen er ment som supplement til telefonrådgivningen.

Motivation:

Du har sikkert nogle forestillinger om og forventninger til, hvad det er at være ammerådgiver. Vil du stå på en liste over ammerådgivere, der er tilgængelig for alle, også ikke-medlemmer? Du kan blive ringet op på alle tider af døgnet, i weekender og ferier. Har du lyst til at hjælpe andre til at få et godt forløb med eller uden amning?

Vil du støtte mødre i at afslutte amningen, hvis det er det der skal til? Vil du bruge din kompetence som mor, til at give andre mødre opmuntring og støtte? Er du indstillet på, at du ikke altid kan hjælpe? Vil du have personlige kontakt med rådsøgende mødre? Det handler om at have indlevelsesevne og respekt for mødre, fædre og deres valg.

Hvad gør du nu?

Ring til en ammerådgiver, og hun vil hjælpe dig med at finde en, der vil uddanne dig. Du kan se hvordan uddannelsesforløbet foregår, eller se hvor langt du er i processen, hvis du allerede er i gang her

Der sker løbende ændringer i uddannelsen, så se altid den gældende process og brug denne artikel som en inspiration 

Loading...
Loading...
Loading...
Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.
BLIV MEDLEM