Amning er godt – Langtidsamning er også godt

På baggrund af den seneste tids heftige debat om ’langtidsamning’, ønsker organisationen Forældre og Fødsel samt ammerådgivningen at udbrede kendskabet om amningens fordele og dermed slå fast at:

  • Modermælk indeholder de mest værdifulde antistoffer, vitaminer og enzymer, der er tilpasset barnets behov helt fra fødslen og frem til amningens ophør. Selv når barnet får størstedelen af sin næring fra fast føde, har det stor gavn af også at få dette tilskud af næringsstoffer fra modermælken. Forskning tyder på, at langtidsammede børn er mindre syge fx ved institutionsopstart.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler fuldamning indtil de første 6 måneder af barnets liv, og herefter anbefales delvis amning indtil 12 måneder og gerne længere. WHO anbefaler amning indtil barnet fylder 2 år og gerne længere
  • Amning har flere helbredsmæssige fordele for både mor og barn.
  • Man bør fortsætte amningen så længe mor og barn har lyst.
  • En hel del børn har en naturlig suttebehov til de er 5-6 år
  • Rigtig mange kvinder ammer længere end barnets første leveår, knap så mange skilter med, at de gør det, hvilket bla. kan skyldes negative kommentarer fra omverdenen.

Efterhånden som et barn udvikler sig og dermed bliver mere fysisk selvhjulpen og uafhængig , kan netop ammestunden blive en vigtig kilde til etablering af den ro, forankring og mentale støtte som småbørn også altid har brug for.

At afvænne et barn fra en ellers veletableret og velfungerende amning, gør ikke et barn selvstændigt – det kunne i værste fald betyde netop det modsatte! Men i vores kultur er der – særligt i den seneste tid – udtrykt en frygt for at langtidsammede børn udvikler en vedholdende afhængighed.

Al erfaring tyder på det modsatte; at den stærke tilknytning et barn oplever bla. under amningen, det at føle den stærke samhørighed med sin primære person og opleve sig hørt og modtaget, vil øge barnets uafhængighed, udvikle en stærk følelse af selvværd og selvstændighed.

Langtidsamning er ikke den eneste måde hvorpå forældre kan sikre deres barn den stærke tilknytning, men det er en let og sund måde. Lydhørhed hos forældre, imødekommenhed, rummelighed og nærværet kan naturligvis sagtens også være til stede på andre måder end ved at amme.

Mvh

Sarah Burri Thomsen, Formand v. Forældre og Fødsel

2012-05-24T09:01:29+00:00 24, maj, 2012|