AMNING ER GODT – LANGTIDSAMNING ER (stadig) OGSÅ GODT

Ammedebatten blusser op med jævne mellemrum, og sætter det bl.a. til diskussion om det er ok at amme offentligt og om amning af “større” børn er i orden. Foreningen Forældre og Fødsel ønsker til stadighed at bryde med det tabu, der er omkring amning af børn ud over det første år. Vi finder det skammeligt, at “skabs-amning”, stadig er et udbredt fænomen i 2018 – at kvinder ikke føler det accepteret at amme deres småbørn i offentligheden. Vi ønsker derfor at slå fast:

 

  • Modermælk indeholder de mest værdifulde antistoffer, vitaminer og enzymer, der er tilpasset barnets behov helt fra fødslen og frem til amningens ophør. Selv når barnet får størstedelen af sin næring fra fast føde, har det stor gavn af også at få dette tilskud af næringsstoffer fra modermælken. (kilde : Amning – en håndbog for sundhedspersonale/Sundhedsstyrelsen) Forskning tyder på, at langtidsammede børn er mindre syge fx vedinstitutionsopstart.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler fuldamning indtil de første 6 måneder af barnets liv, og herefter anbefales delvis amning indtil 12 måneder og gerne længere.
  • WHO anbefaler amning indtil barnet fylder 2 år og gerne længere
  • Amning har flere helbredsmæssige fordele for både mor og barn. (Kilde : British journal of cancer og Kræftens Bekæmpelse) Man bør fortsætte amningen så længe mor og barn har lyst.
  • Erfaring viser at en del børn har et naturligt suttebehov til de er 5-6 år
  • Rigtig mange kvinder ammer længere end barnets første leveår, knap så mange skilter med, at de gør det, hvilket bl.a. kan skyldes negative kommentarer fra omverdenen.
  • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er ikke ensbetydende med ammestop – arbejdsliv og amning kan sagtens forenes.
  • Med en ny lillebror- eller søster tror mange fejlagtigt, at det er nødvendigt, at stoppe med at amme den større søskende. Imidlertid kan det sagtens lade sig gøre at tandemamme, som det hedder, når man ammer to børn på forskellig alder, og der er mange fordele forbundet med det.

 

Efterhånden som et barn udvikler sig og dermed bliver mere fysisk selvhjulpen og uafhængig, kan netop ammestunden blive en vigtig kilde til etablering af den ro, forankring og mentale støtte som småbørn også altid har brug for.

At afvænne et barn fra en ellers veletableret og velfungerende amning, gør ikke et barn selvstændigt – det kunne i værste fald betyde netop det modsatte! Men i vores kultur er der – særligt i den seneste tid – udtrykt en frygt for at langtidsammede børn udvikler en vedholdende afhængighed.

Al erfaring tyder på det modsatte; at den stærke tilknytning et barn oplever bla. under amningen, det at føle den stærke samhørighed med sin primære person og opleve sig hørt og modtaget, vil øge barnets uafhængighed, udvikle en stærk følelse af selvværd og selvstændighed.

Langtidsamning er ikke den eneste måde hvorpå forældre kan sikre deres barn den stærke tilknytning, men det er en let og sund måde. Lydhørhed hos forældre, imødekommenhed, rummelighed og nærværet kan naturligvis sagtens også være til stede på andre måder end ved at amme.

Med venlig hilsen

Organisationen Forældre og Fødsel

 

For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst

Ammerådgiver, Sarah Burri Thomsen, tlf: 60 62 67 36

Formand, Birgitte Halkjær Storgaard, tlf:  42 94 02 82

Hjemmeside: http://www.fogf.dk

2018-04-25T22:46:39+00:00 25, apr, 2018|