Amning og miljøgifte

Foreningen Forældre og Fødsel ønsker at kommentere på al virakken om, at ammemælk nu skulle videregive risiko for fremtidige sygdomme hos ammebørnene…

Foreningen Forældre og Fødsel ønsker i høj grad at opfordre ammende kvinder til at tænke sig grundigt om, før de stopper amningen…. og i stedet rette fokus mod at mindske indholdet af giftstoffer i deres egen krop og nære miljø samt glæde sig over og fastholde alle de positive virkninger, amning af ens børn har!

Det kan næppe være givende med restriktioner vedr. ammelængden. Amning er i så mange henseender både godt, sundt og særdeles positivt – OG sygdomshæmmende.

Foreningen Forældre og Fødsel ønsker i stedet at rette fokus mod, at der gøres særlige tiltag til at mindske de kemikalier, vi omgiver os med – at der sker en bevidst afgiftning i vores samfund, at kommende, nybagte og fremtidige forældre tager aktive valg og fravalg, der med sikkerhed mindsker risikoen for at de selv – og dermed senere også deres børn – udsættes for al den farlige kemi, vi ellers så uhæmmet omgiver os med.

Foreningen Forældre og Fødsel henleder også opmærksomheden på, at man som kommende forældre bruger sin sunde fornuft og ser på, hvilke alternativer der er til modermælken? Der er absolut ikke større sikkerhed for at få en kemifri baby ved at give barnet modermælkserstatning! For ganske nylig blev det jo fx afdækket, at der fandtes farlige kræft- og allergifremkaldende stoffer i sutteflasker – og hvad mon modermælkserstatningen har mødt af kemi på sin vej fra at være blevet til komælk i koen og over til at være omdannet til erstatning for den naturlige ernæring for babyer; nemlig modermælken.

Foreningen Forældre og Fødsel anbefaler, at man som kommende forældre eller nybagt ammende mor tænker sig godt om i forhold til giftstoffer i nærmiljøet, i hjemmet og i deres børns nærhed. Og at man lytter til både den danske sundhedsstyrelse, der anbefaler at nyfødte får deres mors mælk – og udelukkende den – i de første 6 mdr. af sit liv – og gerne i længere tid, hvis det passer mor og barn.

Fakta om amningens effekt;

  • Amning nedsætter risikoen for infektionssygdomme, især diarré, mellemørebetændelse og luftvejsinfektioner for barnet.
  • Amning nedsætter risikoen for nogle allergiske sygdomme samt risikoen for type 1-diabetes.
  • Amning nedsætter risikoen for spædbarnsdød, fedme i barndommen og type 2 diabetes senere i livet.
  • Amning forbedrer muligvis barnets mentale udvikling
  • På den ammende mor har det den effekt, at det nedsætter risikoen for brystkræft og muligvis for kræft i æggestokkende samt type 2 diabetes.

Kilde; Sundhedsstyrelsen, Amning – en håndbog til sundhedspersonale, 2008

Foreningen Forældre og Fødsel har et korps af uddannede ammerådgivere der frivilligt, anonymt og gratis stiller deres ekspertise til rådighed for nybagte mødre – og fædre – og for ammende kvinder med børn i alle aldre.

 

2009-05-28T20:29:33+00:00 28, maj, 2009|