Bestyrelsens beretning 2014

Jeg ville ønske jeg kunne berette om de mange jubilæumsarrangementer vi stillede i udsigt for et år siden. Eller om hvordan den stærkt nedadgående kurve for medlemmer vi har set de sidste mange år nu endelig er knækket. –Det ville være rart. Desværre kommer denne årsberetning ikke til at handle om nogen af delene. Dette års første blad er udsendt til 309 medlemmer (plus et par stykker) dette er halvt så mange medlemmer som for bare 6 år siden!!

Som formand er det dybt frustrerende at få at vide hver gang jeg taler med jordemødre, sundhedsplejersker, politikkere og journalister, at vores forening er mere vigtig nu end nogen sinde før, når vi samtidig kan have så svært ved at få- og holde på vores medlemmer. Kan have så svært ved at få folk til at gøre noget aktivt, frivilligt arbejde, og svært ved at overbevise vores samarbejdspartnere om at det ikke er fordi vi er dovne at vi ikke kan tage vores telefon onsdag formiddag men det rent faktisk er fordi de fleste af os passer vores lønnede job inden for normal arbejdstid og at FogF er noget vi gør fordi vi synes det er sjovt (eller burde være det).

Det er frustrerende at opleve, at danskerne hellere vil støtte gravide på den anden side af jorden til Danmarksindsamlingen, end støtte arbejdet for gravide, fødende og småbørnsfamilier i Danmark. Mener danskerne ikke længere Forældre og Fødsel har en berettigelse? Er vi udtjente og færdige som brugerorganisation?

Jeg håber det ikke! –JEG føler vi har vores berettigelse. Jeg VED gravide, fødende og småbørnsfamilierne har brug for nogen taler deres/vores sag. Jeg oplever gang på gang at nybagte familier bliver om bedst, dårligt vejledt i forbindelse med amning og forældreskab. Og jeg oplever i stigende grad en usikkerhed blandt forældre der har lyst til at sætte ? ved det liv de lever og tilbyder deres børn. Alligevel oplever jeg også en afmagt når foreningens økonomi er stram og medlemstallet daler.

Det forgangne år har pressen søgt os mange gange, nogle gange på baggrund af vores udsendte pressemeddelelser, andre gange bare fordi de ved vi er her. Forældre og Fødsel har udtalt sig både til aviser og radio i sager om bl.a. kendt jordemoderordning –eller mangel på samme, det faldende børnetal, at huslægen ikke længere kommer på hjemmebesøg, -fødende der bliver sendt videre fordi fødestedet har for travlt, at fødende selv skal medbringe alt fra tøj til mor og barn til dyner og sengelinned pga regionernes besparelser på fødestederne samt brug af lattergas på fødegangen. Dertil kommer de mange journalister vi har hjulpet med baggrundsviden og cases til historier i vores interesseområde.

Selvom vi er en organisation der favner bredt, og taler både gravide, fødende og småbørns familiers sag, er der vist ingen tvivl om at vi det sidste år især har luftet vores holdning til amning.

-I juni var der gang i debatten om offentlig amning, og udover udtalelser til flere medier og en pressemeddelelse, deltog Forældre og Fødsel ved ’Det bare bryster’-arrangementer, i København,  Århus og Ålborg – Vi synes det er vigtigt at ammebryster ikke sidestilles med sex, og selvfølgelig skal man have lov at give sit barn bryst hvis det trænger, også selvom man er udenfor hjemmets 4 vægge.

I august fejrede vi sammen med det meste af verden World Breastfeeding Week, med fine arrangementer både i København, Roskilde og i Aabenraa.

Senere blev der skrevet et åbent brev til ligestillingsminister Manu Sareen om børns ret til bryst i det offentlige rum – svaret fra ministeren er at finde på vores hjemmeside.

Senest fik vi i det tidlige forår meget medieopmærksomhed på vores udmelding om at vi bakker op om amning så længe mor og barn trives med det. At vi ikke ønsker at sætte en øvre grænse på hvornår amning skal stoppe og at vi mener det er vigtigt at bakke op om de mødre der faktisk følger sundhedsstyrelsens og WHOs anbefalinger om amning fik vores navn med i både lokale og nationale aviser og radiostationer. Selv TV2 nyhederne og Go’morgen Danmark synes pludselig vi skulle have sendetid – så det fik vi. Faktisk nåede vi så langt ud med vores budskab, at vi var at finde i satirespalterne på flere aviser og i radiosatire på en landsdækkende public service radiostation.

Det var bla på baggrund af netop vores klare udmeldinger omkring amning, at Camilla på FogFs vegne talte til Livmoderfeministernes første arrangement den 8. marts i år.

Ikke alt hvad vi laver og skriver kommer i medierne. – Og som brugerorganisation har vi i efteråret indsendt en patientklage omkring manglen på frit sygehusvalg, hvis man vælger at føde hjemme i Region Hovedstaden.

Vi har fået en repræsentant med i referencegruppen under Sundhedsstyrelsen for national klinisk retningslinje for dystoci – sagt på ’dansk’; retningslinjer for brug af vestimulation under fødsler. Ligeledes har vi nu en repræsentant i uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen Metropol, ligesom vi fortsat også er repræsenteret i LUP Fødende.

Ved kommunevalget blev en stor del af de opstillede over hele landet præsenteret for et par spørgsmål omkring deres holdning til svangreomsorg og forholdene for nybagte- og småbørnsfamilier – en del svarede tilbage, men langt fra alle.

Vi har søgt fonde samt de tips- og lottomidler vi har mulighed for i både kommuner og ministerier til både drift, blade og arrangementer. Fordi fondsmidlerne kommer ind meget forskudt over året, har vi på baggrund af ønske fra vores kasserer fået oprettet en kassekredit. Vi håber ikke den vil blive meget brugt, men den er betydelig billigere at have end et gammeldags overtræk, som banken tager sig godt betalt for.

Sidste år forsøgte vi med gratis fødekar til medlemmer. Det viste sig at være en god ide, idet vi faktisk fik lidt nye medlemmer ad den vej, derfor er det nu en ordning der fortsætter i hvert fald 2014 ud. Tæt på 50 børn er kommet til verden i et fødekar fra Forældre og Fødsel det sidste år – næsten en fordobling fra året før. Desværre har vi måttet sige farvel til flere mangeårige udlejere – tak for jeres indsats. Vi håber stadig nye udlejere kommer til ikke mindst idet vi har erhvervet 3 nye kar der indtil videre ’bor’ på Fyn. Lige nu har vi 11 udlejere der passer foreningens 18 kar.

Ammerådgiverne var i efteråret på efteruddannelse. En hel weekend med maden serveret, godt selskab og ikke mindst fantastisk undervisning –så nu er foreningens ammerådgivere fyld op med viden og ’foreningsånd’. Ammeseminariet blev financeret med midler fra Social og integrationsministeriets uddannelsespulje og Fonden ’En god start i livet’. Et par ammerådgivere har valgt at forlade os i det forgangne år – også i skal have tusind tak for jeres store indsat. Vi har brug for flere – lige nu tæller foreningen 14 ammerådgivere, og de har travlt!

Når nu alle Forældre og Fødsels ammerådgivere alligevel var samlet, fandt vi det oplagt at overrække Forældre og Fødsels pris, da generalforsamlingen sidste år valgte netop en ammepersonlighed som modtager. Stifter af ammenet.dk, Sisse Holmstrup blev glad og meget beæret over at modtage prisen – en illustration i glas og ramme lavet af kunstneren Janni Mikkelsen.

Normalt forsøger vi at få FogFs ærespris overrakt til et landsmøde, men nogle år kniber det med at få alle ender til at gå op i en højere enhed. Til sidste års generalforsamling havde vi håbet at kunne

overrække prisen til overlæge Henrik Nyholm, men da dette ikke kunne lade sig gøre blev den i stedet overrakt ved et flot arrangement på Professionshøjskolen Metropol i København en kold decemberdag. Også Nyholm modtog en af Janni Mikkelsens illustrationer.

Det forgangne år blev også året hvor landstelefonen blev besluttet nedlagt. Vi måtte sande at tiden nok er løbet fra en landstelefon som vores – folk bestiller foldere og blade via hjemmesiden, samme sted som de finder telefonnummeret direkte til redaktøren, formanden eller en amme eller emnerådgiver. Tusind tak til Mette Høstrup, der i over 10 år har passet og koordineret telefonen på aller bedste vis.

I uge 44 har Forældre og Fødsel de sidste mange år haft en fast tradition med den årlige netauktion. Det er benhårdt arbejde at få noget så omfattende op at stå i en frivillig forening som vores, og igen var det ’de trofaste få’, der tog det kæmpe slæb det er. Tusind tusind tak – det er fantastisk hvad i i netauktionsgruppen kan få til at ske!! Vi havde lidt færre donerede effekter, til gengæld var der flere effekter med stor værdi.

Netauktionen sluttede med et resultat på 41.745,25 kr –et flot resultat, dog lidt under det budgetterede og noget under hvad auktionen har indbragt de tidligere år.

Aller senest har Forældre og Fødsel været brugt som ’undervisningscase’ for et hold mediegrafikker-studerende fra Københavns Tekniske Skole. Det er aldrig en dårlig ide at få nye øjne på et problem, og det har været sjovt og meget inspirerende at høre hvilke ideer de er kommet frem til når det gælder en løsning eller afhjælpning af de store problemer vi står i når det gælder bl.a. det faldende medlemstal.

Ingen årsberetning fra mig uden en ganske særlig tak!

Tak til Christian for at have fuldstændig styr på næsten alt – i hvert fald alt når det gælder hjemmeside og administration!

Tak til Susanne og Per der passer redaktionen og landskontor – foreningens hjerte, hvor foldere og blade skrives, pakkes og sendes ud.

Tak til Louise, vores fantastiske kasserer, der så absolut kan trylle. Især med ting og tal der kan stoppes ind i et excelark.

Tak til alle vores ammerådgivere og aspiranter, til fødekarudlejere og emnerådgivere.

Tak til de frivillige koordinatorer og tovholdere vi har siddende rundt omkring.

Selvfølgelig tak til min fantastiske bestyrelse og ikke mindst tak til vores medlemmer der er med til at gøre Forældre og Fødsel til den enestående vidensbank og talerør, vi trods alt stadig er!

Sarah Thomsen

Formand, Forældre og Fødsel

2014-04-06T10:36:13+00:00 6, apr, 2014|