Bestyrelsens beretning 2015/2016

Som mange mange tidligere formænd vælger jeg også at omdøbe denne beretning til bestyrelsens beretning, da vi, der er aktive i bestyrelsen, er fælles om alt, hvad der foretages.

Vi startede i april 2015 som en næsten ny bestyrelse. To havde været med året før, men ellers var vi helt grønne i bestyrelsen. Det har været en stor og spændende udfordring. Og vi havde nok ikke klaret det, hvis ikke Sarah (tidl. formand) og Christian altid har stået klar til at besvare 1000 spørgsmål til professoren. Tusind tak skal I have.

Facebook

Energiniveauet var højt, da vi startede. Vi startede med at lave en Facebookgruppe for bestyrelsen, som hurtigt rummede mange idéer og diskussioner. Samtidig lavede vi også en Facebookgruppe for vores medlemmer, hvor der kan diskuteres, deles og hjælpes. Vores Facebookside, som især Iben Maria administrerer, får mange nye likes hver uge, og vi er snart oppe på 2000 likes. Vi er bevidst begyndt ikke blot at vidensdele men også give vores kommentarer med, så det bliver tydeligt for omverden, hvad vi som forening står for. Vi håber, at flere og flere får øjnene op for, at vi har brug for støtte for at kunne bestå som forening og forsat yde bl.a. gratis og frivillig ammerådgivning.

Medlemstal

Vores medlemstal falder for hvert år, men siden efteråret har vi oplevet en stigning i familiemedlemskaber. Alt i alt har vi nu 307 medlemmer. Lad os gøre en stor indsats for at udbrede kendskabet til foreningen, så vi forsat kan øge medlemstallet.

En af måderne af udbrede kendskabet til foreningen på, er ved at have materiale liggende på fødestederne. I efteråret 15 skrev vi på Facebook, at vi gerne ville sende flyers og visitkort ud til interesserede, og vi fik en masse henvendelser fra fødesteder og private jordemødre m.fl. Vi håber således, at især de nybagte familier ved, at de kan ringe og få gratis ammerådgivning.

Det frivillige arbejde

At være frivillig er en kæmpe glæde og giver mening på mange planer. Derfor er det også så dejligt, når det bliver værdsat. Mange af os har dog også oplevet, at enkelte bliver enormt utålmodige og ligefrem vrede, hvis ikke der svares prompte på mail o.lign. Vi gør igen og igen opmærksomme på, at vi alle er frivillige, og vi har desværre ikke råd til at have en ansat til at besvare mail og telefon 24/7, selvom det ville være skønt. I bestyrelsen og generelt sørger vi for at huske at klappe hinanden på skuldrene, og langt de fleste medlemmer (og ammerådsøgende) er utroligt taknemmelige for den hjælp, de måtte få.

Ny hjemmeside

I slutningen af november 2015 fik Camilla og Christian vores nye, flotte hjemmeside op at stå. Der er tænkt helt nyt og brugervenligt, og vi får megen dejlig respons fra besøgende, der finder den mere overskuelig og up-to-date. Tusind tak fordi I brugte så megen tid på at få den skudt i luften.

Økonomi

I sensommeren viste det sig, at økonomien var ude på et sidespor. Der var ansøgt om midler, som vi ikke fik, men som var brugt, og forskellige andre ting lå til grund for, at vi måtte holde akut økonomimøde og diskutere, om vi var nødt til at lukke helt, eller om der kunne findes en løsning. Vi fik optrevlet, at vi havde en opsparing, som kunne gå ind og løse noget af problemet. Desuden måtte vi desværre også spare på lønudgifter og dermed desværre afskedige en medarbejder. Det vender jeg tilbage til senere.

Div. råd vi er repræsenteret i

Foreningen bliver inviteret med i forskellige råd og udvalg. Lige nu sidder Sara som repræsentant i LUP (Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser). Vi har en plads i uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen på Metropol, som Sanne og Christine vil udfylde. (Søren Brøchenburg er med i Projekt nyfødt.). Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) inviterede os til at give vores besyv med til en national behandlingsvejledning vedr. lægemidler til igangsættelse af fødsler. Vi sætter stor pris på, at vi bliver hørt som de fødendes stemme.

Jordemoderforeningen

I september mødtes Sara og jeg med jordemoderforeningen og diskuterede muligheder for samarbejde. Det er dejligt at mærke, at vi har fælles fodslag og støtter hinanden.

Fonde og puljer

Vi bruger rigtig megen tid på at søge puljer og fonde for at få midler til foreningen. Dette er et nødvendigt arbejde, da det er grundlaget i foreningen, og for at vi har midler til alle de ting, vi gerne vil fremadrettet. Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvilke midler man kan og må søge, men vi gør vores bedste for at finde de relevante.

Netauktion

Netauktionen vender tilbage i sin ’gamle’ form til november. Sara er primus motor på netuaktionen,  og lige nu knokles der på alt det praktiske bagved, men vi er allerede i gang med at få donationer ind. Vi møder megen positivitet, når vi henvender os, og mange har også kontaktet os, hvilket vi er meget taknemmelige for, da det letter arbejdet meget for os. Vi synes, det er sjovt, hvilket gør de mange timer, der går på det helt i orden.
Men er der en eller flere derude, der kunne tænke sig at give en praktisk hånd med, eksempelvis skal der sendes mails ud til en helt masse, så tager vi imod alt den hjælp vi overhovedet kan få. Kæmpe tak til Sara for dit store stykke arbejde.

Ammerådgivningen:

En enkelt ammerådgiver (Anja Høgstrup) har efter mange års trofast rådgivning valgt at stoppe. Dvs., at listen over aktive ammerådgivere er skrumpet til kun 11 kvinder, der står klar ved telefonen. Det er for lidt, men heldigvis er der hele 16 studerende (første del af ammerådgiveruddannelsen foregår uden personlig vejleder) og 8 aspiranter i gang med den sidste del af uddannelsen hos en vejleder, hvoraf flere af dem forventes færdige i løbet af 2016. Ammerådgivningen har fokus på vigtigheden af at få uddannet nye rådgivere men er som altid oppe imod, at det er frivillige timer der bruges – både hos vejleder og aspirant, og det betyder, at uddannelsen i perioder kan risikere at træde i baggrunden til fordel for hverdagen med familier, lønnet job og studier.

Brevkassen er lukket efter mange år – ikke nødvendigvis for altid, men indtil videre i hvert fald.

Ammerådgivningen bliver også stadig flittig brugt af div medier, når der skal bruges udtalelser, baggrundsviden og historier om amning.

Fødekar

Foreningen råder over 19 kar. Vi har gjort det permanent gratis for medlemmer at reservere et kar, og de aller aller fleste, der ikke allerede er medlem, når de reserverer, melder sig ind i den forbindelse. – over 35 babyer er født i vand det sidste år i et FogFs kar.

Fødestolen er desværre udgået/afgået ved døden.

En enkelt udlejer har valgt at stoppe efter 10 år som udlejer, heldigvis er en ny udlejer trådt til, så vi stadig kan dække det midt- og vestjyske område.

Kristina søgte og fik støtte af den lokale Superbrugsen i Aarhus til at indkøbe og udlåne et oppusteligt fødekar. Dog er kravet, at det skal udlånes gratis til alle, medlemmer som ikke-medlemmer. Det starter vi med fra efteråret.

Medierne

Vi bliver jævnligt kontaktet af medierne, der vil høre vores mening om dette og hint. Desuden sender vi også pressemeddelelser ud samt eksempelvis åbne breve til politikere. I det forgange år sendte vi to åbne breve til sundhedsministeren ang. sløjfningen af de øremærkede midler til fødegangene. Vi skrev også et læserbrev herom, som blev bragt i Information. Desuden blandede vi os i debatten ang. lukning af Svendborg fødeafdeling og ang. besparrelserne ved Hjemmefødselsordning Sjælland. Sara har været i Tv MidtVest og tale om om forventningerne til moderskabet, fødselsreaktioner, fødselsdepressioner og Forældre og Fødsel. Hun optrådte ligeledes på Tv2 news, da det kom frem, at regeringen ville sløjfe de lovede midler til svangreområdet. Inden valget sidste år, sendte vi spørgsmål til alle sundshedsordførerne om deres visioner for svangreområdet. Kun 2 svarede, Alternativet og SF.

På vores hjemmeside kan man læse alle de artikler, læserbreve, pressemeddelelser osv. vi har udsendt eller medvirket i.

Tak

Vi vil gerne sige en særlig tak til bestemte personer.

Vores fantastisk dygtige redaktør, Iben Maria skal have en kæmpe, kæmpe tak. Først og fremmest sørger Iben Maria for, at vi jævnligt får vedkommende, spændende, dybdegående medlemsblade, enten online eller som trykte blade. Men bag facaden knokler IM hver dag med at få indsamlet materiale og koordinere fx vores nye store ammeblad. Im holder altid tungen lige i munden for hele foreningen og sørger for at skrive høringssvar, debatindlæg, læserbreve osv. , fordi hun har fingeren på pulsen. Som noget nyt tog IM kursus i et program, der gør, at hun selv kan sætte bladende op sammen med Camilla. Så en kæmpe tak til jer begge, fordi I også løfter den opgave.

Tak til den alvidende (Christian). Da jeg kom ind i foreningen, hørte jeg tit “Christian ved alt”, og det må jeg i sandhed sige, at han har bevist. Jeg og de andre i bestyrelsen har spurgt ham om alverdens ting på alverdens tidspunkter af døgnet, og prompte er der tikket et svar ind. Tak fordi du altid er så hjælpsom og alvidende.

Af økonomiske årsager var vi desværre nødt til at sige farvel til Per, som i mange år har styret landskontoret. Vi vil gerne sige tusind tak for din store indsats. Det var underligt og trist at skulle gøre, når man ved, at Per og hele hans familie har været så meget i Forældre og Fødsel. Landskontoret styres nu af frivillige kræfter og har fået adresse hos Kristina (næstformanden). Det er også Kristina, der står for udsendelser af diverse materiale. Når medlemsbladene skal udsendes, samles bestyrelsen og hjælpes ad over en god kop kaffe.

Vi vil også gerne sige et stort tak til Else Marie, der trådte til som kasserer sidste år. Det har været et kæmpe stort stykke arbejde at få gjort og heldigvis har hun haft sin mand til at hjælpe. Else Marie, det var storsindet af dig at træde til. Tusind tak fordi du fik styr på løse ender og hjalp os med at få overblikket.

En kæmpe stor tak til vores ammerådgivere, der gør et virkeligt stort stykke arbejde. I lægger øre til, stiller de rette spørgsmål og hjælper SÅ mange familier hver dag på alle tider af døgnet og måske midt i jeres eget travle hverdags- og familieliv.

Også en tak til vores emnerådgivere. Det er helt utroligt så mange mennesker i denne forening, der gerne vil stille deres viden og erfaringer til rådighed, så andre kan få den nødvendige hjælp. Brugen af emnerådgivere varierer, men vi er meget taknemmelige for, at I gør det muligt at have gratis emnerådgivning.

Tak til vores fødekarudlejere. Jeg ved af personlig erfaring, at det kan være et stort administrativt arbejde, når der er run på udlejningerne. Det er dejligt at så mange vil stille plads og tid til rådighed.

Så skal der også lyde et kæmpe stort tak til Camilla, som har arrangeret hele denne fantastiske weekend. Du har gjort et kæmpe stykke benarbejde, du har bevaret overblikket og knoklet dag ud og dag ind – og hele tiden med et kæmpe smil og en gejst uden lige. TAK!

Jeg takker af før tid – så tak til ansatte og bestyrelsen for et spændende og lærerigt år sammen med jer. Og i det hele taget tak til bestyrelsen for jeres kæmpe store indsats. Jeg er vildt duperet over jeres kæmpe overskud og engagement. Og tak til alle de medlemmer, som byder ind, når vi efterspørger hjælp til forskellige ting, såsom at repræsentere foreningen i div. råd, hjælp til at planlægge denne weekend, hjælp til netauktionen, hjælp til skriftligt arbejde osv. TAK fordi I er med til at gøre en forskel – uden jer, ingen Forældre og Fødsel – TAK!

Astrid Givard

2016-04-11T07:14:40+00:00 11, apr, 2016|