Bestyrelsens beretning 2015

I Forældre og Fødsel har vi en tradition for at det ikke er formandens beretning, men derimod bestyrelsens beretning der bliver fremlagt på den ordinære generalforsamling. I år er ingen undtagelse, for hvad er en formand uden en aktiv og støttende bestyrelse. Jeg kan i hvert fald ikke prale af at kunne dække nær alle de kompetencer denne afgående bestyrelse har, alene. Men, selvom vi er fælles om det meste, er det som formand mit job at fremlægge årets beretning. Dette bestyrelsesår har jo været flere måneder kortere end normalt, idet vi sidste år først kunne mønstre en ny bestyrelse i andet forsøg. Da udgangspunktet for bestyrelsen jvf sidste års handleplan oven i det var ’lavt blus’, må det alt andet lige blive en kortere årsberetning end jeg tidligere har været vant til at aflægge…

Igen i år må vi berette om et faldende medlemstal. -Da kundekartoteket blev gjort op i januar var vi nået ned på 294 medlemmer incl erhvervsabonnenter – det er et fald på et par og 20 i forhold til for et år siden. Det er naturligvis et stort problem at der er flere der vælger ikke at forny deres medlemskab når kontingentopkrævningen sendes ud sidst på året. Et endnu større problem er dog, at mange gravide og nybagte familier ikke ved at vi findes, da flere sygehuse har valgt ikke længere at sende familierne hjem med den ellers så kendte bunke af foldere og pjecer -hvor netop Forældre og Fødsles informationsfolder jo i flere generationer har været fast inventar. Argumenterne for dette skulle både være det store papirspild samt at den trykte liste med ammerådgivernes telefonnumre ikke tager højde for rådgivere på orlov, ferie eller ’døde’ telefonnumre. Det er et problem vi er opmærksomme på, og vi har imødekommet ved at forsøgsvist få trykt nogle tusind visitkort med bla en QR-kode der linker direkte til den altid opdaterede ammerådgiverlisten på vores hjemmeside. Det har vist sig meget lettere flere steder at få jordemoderen til at finde plads til et visitkort i konvolutten med vandrejournalen, end det er at få hende til at udlevere en folder.

Selvom vi er pressede på medlemstallet, holder det ikke medierne tilbage for at høre om vores syn på alt mellem himmel og jord, og flere gange har de ønsket udtalelser om emner der ligger en anelse uden for vores område – både Forældre og Fødsels holdning til skolereform og normering i daginstitutionerne er vi blevet spurgt til. Heldigvis bliver vi også stadig ofte kontaktet af journalister fra både regionale og landsdækkende medier der kender os og ved hvad vi hovedsagelig arbejder for, både aviser og de glittede dameblade har citeret og henvist til os. Vi har bl.a. udtalt os om B12 vitamin, om amning; ingen- kort- offentlig- og langtidsamning, om hjemmefødsler, hospitalsfødsler, smertelindring og om omvisitering af fødende og hvilken afstand det er rimelig man som fødende skal køre for at nå et fødested, og vi har igen i år hjulpet adskillige journalister med baggrundsviden og cases. Siden januar har vi hver lørdag eftermiddag haft fast live taletid når flere Sjællandske lokalradioer samsender. Vi har her haft rig mulighed for at udbrede kendskabet til vores forening, og haft mulighed for at sætte fokus på aktuelle emner, uden at skulle indskrænke os til de få sekunder vi ellers var blevet vant til at blive klippet sammen til i radionyhederne.

Selvom vi flere gange er blevet gjort opmærksom på i årets løb, at Forældre og Fødsel ikke har den samme gennemslagskraft som brugernes stemme, som vi havde i ’gamle dage’, og ikke mindst at vi stadig er for langhåret til den ’almindelige dansker’, er vi stadig repræsenteret i både NIP og LUP, ligesom Sundhedsstyrelsen tager os med på råd inden de udsender skrivelser der er rettet mod gravide. -Senest da det gjaldt oplysning om at undgå unødig ultralydsscanninger under graviditeten. Og i januar blev Forældre og Fødsel bedt om at repræsentere netop brugerne, da Herning sygehus præsenterede fremtidens fødemiljø.

Den første og største udfordring bestyrelsen fik i det forgangne år, var da Susanne Vestergaard sidste sommer efter mange år valgte at stoppe som redaktør. Susanne, endnu en gang skal du have tak for det kæmpe arbejde du har ydet gennem mange år! Heldigvis var der adskillige kvalificerede ansøgere da hendes afløser skulle findes, og et enigt ansættelsesudvalg under bestyrelsen var slet ikke i tvivl om at valget skulle falde på Iben Maria. I samarbejde har vi lagt en plan for omstruktureringen af bl.a. medlemsbladene, der nu udkommer elektronisk. Igen Iben Maria, velkommen i ´’familien’, og vi er så glade for at du har valgt os til – og valgt at blive hængende da du fik muligheden for det. Vi kan så absolut ikke undvære en der både kan holde tungen lige i munden når bølgerne på medie-rouletten går højt, og meget diplomatisk kan censurere bandeord og sætte kommaer inden noget ryger ud af huset. Nu hvor Facebook er blevet ’stedet man mødes’ er det dejligt at se, at Forældre og Fødsels side på dette sociale medie har mange likes, følgere, og at de artikler – både vores egne og andres vi smider op, flittigt deles og når bredt ud. Det er også Iben Marias fortjeneste.

Emne- og ammerådgivningen er som altid meget brugt. I perioder gløder telefonerne nærmest døgnet rundt, og også ammebrevkassen bliver flittigt benyttet. Men ammerådgivningen er også flere gange flyttet ud af huset, idet flere rådgivere det forgangne år har været ude og vise ansigt. – Flere steder i landet har der været holdt foredrag om amningens -til tider- svære kunst. Tak til alle jer der hver dag stiller jeres viden, ekspertise og ikke mindst tid til rådighed for de mange rådsøgende der står med store og små problemer. Et par ammerådgivere har efter lang og tro tjeneste valgt at stoppe i det forgangne år – tusind tak for indsatsen til jer. Og sørme om ikke vi har været så heldig at få nye unge kræfter ind på listen, idet Astrid Givard Fredriksen her i foråret skiftede status fra aspirant til uddannet ammerådgiver – Tillykke. Mon ikke flere inden længe følger efter?

Fødekarudlejningen er nok det sted hvor vi henter flest nye medlemmer. Vi har stadig gratis fødekar til de medlemmer der ønsker at føde hjemme i vand, og de fleste der vælger at benytte vores fødekar er faktisk ikke medlem inden – men så godt som alle vælger at blive det i forbindelse med reservation af fødekarret. Sidste år var foreningens kar ude 31 gange. En enkelt udlejer har valgt at stoppe, og en ny er kommet til, så vi stadig har 10 udlejere der passer foreningens 18 kar. For mange er netop fødekarudlejeren den første kontakt de har med Forældre og Fødsel. I gør et fantastisk stykke arbejde med at være foreningens ansigt udad til, tak for det!

Ikke alt hvad vi laver i bestyrelsen bliver set – der er i årets løb blevet søgt adskillige puljer og tipsmidler, både til almindelig drift, men også til arrangementer, temanumre og efteruddannelse. Ligesom vi i fællesskab har skrevet kronikker og læserbreve, der langt fra alle er blevet optaget og trykt.

Jeg kan jo ikke skrive en årsberetning uden at lave en ganske særlig tak til nogle ganske særlige FogF-folk; -Til Christian, der har styr på ALT. Med dit rolige gemyt og store overblik har du fuldstændig styr på hjemmeside og kundekartoteket, og på magisk vis kan du altid finde alle de ting, mails og dokumenter der bliver væk for os andre. Det er faktisk også dig vi kan takke for at vi overhovedet har haft mulighed for at søge alle de puljer og fonde vi gør, da du uden brok gang på gang bestiller nyt medarbejder ID til os, når vores computer har ædt det gamle, og guider os (mig) gennem installationen af nemID på formandens uddaterede computer. Tak for det! –

Tak til Per, der passer landskontoret. Pakker, frankere, sender ud og holder tal på beholdningen af foldere og udgivelser. Jeg ved du til tider er en presset mand, og vores krav gør det ikke lettere. Men uden landskontor er der ikke meget forældre og Fødsel!

Til Iben Maria, der nu er blevet indlemmet i staben af uunværlige FogFer.

Til Louise, der med et overbærende smil hjælper, støtter og forklarer meningen med tallene i excelarket. Jeg har været fuldstændig tryg ved at du har passet på foreningens pengekasse de seneste år, og det har været dejligt at have en der har fuld forståelse for at tingene bliver gjort bedst i aller sidste øjeblik. Jeg er ked af du har valgt at stoppe – men er glad for at vi nu snart har dig som aktivt medlem i lokalgruppen midtjylland…

Tak til ammerådgivere og aspiranter, til emnerådgivere og fødekarudlejere.

Selvfølgelig tak til bestyrelsen, og ikke mindst alle vores medlemmer der er med til at gøre Forældre og Fødsel til en vidensbank uden lige og det talerør vi trods alt stadig er!

Sarah Thomsen

Formand, Forældre og Fødsel

2015-04-21T12:21:58+00:00 21, apr, 2015|