Maxbeløb på børnefamilieydelse

På baggrund af Regeringens og Dansk Folkepartis Genopretningspakke, med forslag om lovændring ønsker Forældre og Fødsel at gøre indsigelse og tage stærkt afstand til punktet vedrørende et maxbeløb på 30.000 kr. i Børnefamilieydelse.

Vi anser det for absolut urimeligt at fjerne en del af eksistensgrundlaget for mange familier i Danmark. Hvordan kan det anses for rimeligt og ”nødvendigt” at spare pengene på netop dette område, hvor så mange familier er stærkt afhængige af den ekstra økonomiske hjælp?

Børnefamilieydelsen har været en del af den danske velfærdspolitik i mere end 20 år, og alle familier der i dag har børn, har anset Børnefamilieydelsen som en velkendt hjælp til hverdagen og har regnet med pengene, når de har købt eller lejet bolig og når de har planlagt antallet af børn. Hertil set i lyset af at børnefamilier i forvejen er udsat for økonomisk pres med øget forældrebetaling på daginstitution, nedskæringer på svangreomsorgsområdet og den sociale sektor som familierne til dagligt er i berøring med.

Når Forældre og Fødsel med denne indsigelse gør særlig opmærksom på problemet, er det især fordi det vil ramme en bestemt gruppe ekstra hårdt. Nemlig børnene, der i sidste ende kommer til at betale for disse nedskæringer. Statens Forskningsinstitut for Velfærd anslog i maj 2009, at der er omkring 60.000 fattige børn i Danmark – en stigning på ca. 10.000 siden 2002.

Det er børn der risikerer at blive mobbet eller udstødt af fællesskabet fordi der ikke er råd til f.eks. fødselsdagsgaver, ferier, nyt tøj og fritidsaktiviteter. Med Regeringens og Dansk Folkepartis plan om at sætte et maxbeløb på Børnefamilieydelsen, er det helt oplagt at det tal vil stige. Fremtiden for mange familier vil nu blive, at de ikke længere har mulighed for at tilbyde dem de ting, der gør et børneliv værdifuldt – som f.eks. mulighed for at have en fritidsaktivitet.

Regeringens forslag vil på alle måder ramme i forvejen svagtstillede familier, f.eks. enlige forsørgere der ikke har mulighed for merindkomst eller familier med handicappede børn eller store børneflokke.

Set fra en samfundspolitisk synsvinkel er det oplagt, at en nedskæring i Børnefamilieydelsen fremover vil betyde, at mange familier vælger det tredje og/eller fjerde barn fra. Det er jo helt i modstrid med den opfordring til at “Få flere børn” som regeringen hidtil har meldt ud. På dette grundlag risikerer vi at befolkningstilvæksten stagnerer og dermed modarbejder Regeringens eget ønske om et øget antal kommende skatteborgere.

Forældre og Fødsel oplever det på alle måder dybt urimeligt, at et så afgørende forslag kan være tæt på vedtaget uden yderligere samfundsdebat. Vi håber at de danske beslutningstagere vil høre vores og børnefamiliernes råb om hjælp og have eftertanke for hvad deres valg vil have af konsekvenser – også de der række ud over Christiansborgs pengekasse!

2010-05-27T20:53:42+00:00 27, maj, 2010|