De fødende mangler hjælp til amningen

amning-tredjedelI går (16/3 2016) blev resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) blandt Fødende 2015 offentliggjort.

Undersøgelsen viser, at en stor andel af de fødende ikke føler sig klædt ordentligt på i forhold til amning af deres barn. En tredjedel af kvinderne er i høj grad eller i nogen grad i tvivl om ernæring af barnet, efter de kommer hjem fra sygehuset, mens 30 % er blevet dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning under graviditeten.

I Forældre og Fødsel ser vi de nyeste tal fra LUP15 som en klar indikation på, at både jordmoderkonsultationerne samt fødestederne skal øge deres fokus på ammerådgivning.

Mangelfuld vejledning af gravide og hurtig udskrivning

Vi ser nu konsekvenserne af de sparekrav, svangreområdet har været underlagt de seneste år.

Færre jordmoderkonsultationer betyder, der ikke er ordentlig tid til at tale med den gravide om amningen og ernæringen af det nyfødte barn, eller om de udfordringer, der kan være ved amningen. Det betyder, at nybagte forældre ikke er klar over, at der ofte skal arbejdes på at få amningen ordentligt i gang, og de ved ikke hvordan. Med andre ord medfører den manglende tid, at amningen bliver kørt ud på et sidespor.
Travlhed på fødestederne resulterer også i, at både førstegangs- og fleregangsfødende ikke får hjælp til ammeopstarten. De bliver ganske enkelt sendt hjem inden amningen rigtigt går i gang, og mælken løbet til.

”Ikke to amninger er ens, så bare fordi man har haft en uproblematisk amning tidligere, er det ikke ensbetydende med at den næste er uproblematisk”, udtaler Sarah Burri Thomsen, koordinator for Ammerådgiverne, og fortsætter: ”Der er brug for mere ro og tid til vejledning både før og efter fødslen”.

Uanset om det er den første amning, eller man har ammeerfaring med sig, kan der opstå problemer, så man får brug for hjælp. Hjælp det i situationen kan være svær at bede om – især hvis man er blevet sendt hjem og selv skal opsøge hjælpen.

Vi bliver nødt til at få klædt vordende forældre bedre på

Det kan ikke være rimeligt at nybagte forældre, der står i en krævende livssituation ender med at føle sig utilstrækkeligt klædt på til at kunne ernære deres barn i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi bliver nødt til at få klædt vordende forældre bedre på, men det kræver tid, og tid koster penge. At sætte mere tid af til sundhedsfremme og forebyggelse er en investering i fremtiden.

Når vi ser på de tilbagemeldinger, kvinderne giver, er det yderst relevant at kigge på, hvor få minutter jordemoderen har med den gravide i konsultationen.

Blot 9,8% ammede i 2014 deres barn fuldt ud til 26. uge i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er grund til at frygte, at det tal er faldet i 2015.

[1]

Forældre og Fødsel giver gratis evidensbaseret ammerådgivning til alle

Forældre og Fødsels ammerådgivning har eksisteret i 40 år og vores uddannede frivillige ammerådgivere sidder klar ved telefonen.

Der har altid været behov for ekstra rådgivning, men der er ingen tvivl om at behovet er stigende. Vores rådgivere oplever at blive ringet op af grædende mødre, som er utrygge og rådvilde, og som mangler basal viden om ammeopstart.

I Forældre og Fødsel ser vi det som en nødvendighed at vordende og nybagte forældre bliver informeret og vejledt bedre om amningen, så de kan få en tryg start på det nye familieliv. Det betaler sig at investere i vores børns sundhed. Vores ammerådgivning er vigtig for os, men den kan ikke dække det store behov for vejledning. Der mangler politisk opbakning til at sikre mor og barn den rette omsorg og støtte.

[1]http://esundhed.dk/sundhedsregistre/BDB/Sider/BDB02.aspx

BLIV MEDLEM
2017-06-21T11:00:08+00:00 17, mar, 2016|