En god fødsel handler om tryghed

Nedenstående har idag været bragt i forkortet udgave i den trykte version af Politiken

Der er i disse dage en del fremme i medierne om at kvinder i stigende grad vælger kejsersnit, fordi de fejlagtigt tror, det er sikrere for dem selv og barnet.

Det er en udvikling vi i Forældre og Fødsel er rigtig kede af – men ikke overraskede over.

I de senere år er der skåret ret betydeligt i fødselsforberedelse og jordemoderkonsultationer til gravide, så kvinderne søger naturligt nok viden om fødslen hos veninder og kollegaer, der har født for nylig. For kvinder taler om deres fødsler. En fødsel er en voldsom og uforglemmelig oplevelse på godt og ondt, og mange kvinder har et stort behov for at fortælle om det bagefter.

Desværre er det ofte ubehagelige og traumatiske oplevelser de videbegærlige gravide hører om.

Udover at der er skåret ned på fødselsforberedelsen oplever mange fødende at jordemødrene skal tage sig af mange fødende samtidig og er stressede og travle under fødslen. Den stress smitter af på de fødende og påvirker dem både psykisk og fysisk. Når kvinden bliver stresset producerer hun stresshormoner, der påvirker den fine balance af fødselshormoner og ofte giver vesvækkelse.

Vesvækkelse behandles med vestimulerende hormoner, der kan have uheldige bivirkninger som ekstremt smertefulde og hyppige veer eller stresse barnet og påvirke hjertelyden. Det første indgreb fører derfor ofte det næste med sig, og kvinder, der kunne have haft en tryg og ukompliceret fødsel oplever at deres fødsel eskalerer til et medicinsk mareridt.

Efter fødslen står kvinderne tilbage med en oplevelse af, at fødslen var voldsom, kompliceret og måske endda farlig. Nogle oplever endda de mange indgreb som deciderede overgreb, uden at være klar over, at indgrebene kunne have været undgået med så enkle midler som flere jordemoderkonsultationer og et tryggere miljø i fødselssituationen.

Alt det her er ikke ny viden. Der er gode grunde til at man på danske hospitaler i sin tid indførte mulighed for at føde på fødeklinikker under roligere og mere hjemlige forhold. Det var ikke kun for at hygge om de fødende, men fordi hyggen simpelthen giver en sikrere fødsel.

Lige nu er vi inde i en ond cirkel, hvor gravide får dårlige fødselsoplevelser fordi de er uforberedte på fødslen, og oplever at møde stressede og overbebyrdede jordemødre, der ikke har tid til at sikre det, de faktisk er ansat til at varetage. Nemlig ukomplicerede fødsler. De traumatiserede mødre videregiver deres ubehagelige fødselsoplevelser til nye gravide, der allerede tidligt i graviditeten får en forkert opfattelse af, at en fødsel uundgåeligt er en angstfyldt og kompliceret affære.

Er det da så underligt at gravide har en opfattelse af at et planlagt kejsersnit er den sikre vej til at undgå fødselstraumer og komplikationer?

Forældre og Fødsel opfordrer politikerne til at investere i at kvinderne igen kan få fødselsforberedelse, flere jordemoderkonsultationer under graviditeten og bedre forhold når de føder. De penge der spares ved at fyre en jordemoder får hurtigt ben at gå på, når kvinderne i stedet får brug for lægelig bistand. Vi skal have flere jordemødre og mere fokus på, hvor stor betydning tryghed under fødslen har for både mors og barns helbred.

Ina Clausen, Journalist, Bestyrelsesmedlem i foreningen Forældre og Fødsel

2010-03-17T20:51:02+00:00 17, mar, 2010|