RETNINGSLINJER FOR LEJE AF FØDEKAR

Retningslinjer for leje af fødekar 2017-06-19T23:43:54+00:00

Karret udlejes af Forældre og Fødsel. Når du reserverer et kar sender vi en faktura via mail. Beløbet indbetales inden 14 dage på hjemmesiden med Dankort (under “medlemssiderne“) eller over netbank.

Halvdelen af beløbet kan tilbagebetales, hvis reservationen aflyses inden karret skulle have været afhentet. Der henstilles til ikke at benytte karret på sygehus.

Se de aktuelle priser for reservation samt kontakt information på udlejningssidenBemærk, reservationen er først gældende når vi har registreret betalingen!

Lejer skal kontakte fødekarudlejer:

 • når karret er afhentet/modtaget
 • senest to dage efter fødslen
 • ved evt. fejl og mangler
  • Fejl og mangler SKAL oplyses ved modtagelse af fødekarret og senest inden det tages i brug

Transportvejledning og transportudgifter

Fødekarret skal transporteres på et plant underlag – i trailer, kassevogn eller med fragtmand. Ved transport på trailer, skal karret fastgøres forsvarligt. Andre muligheder – kun efter aftale med udlejer. Karret må ikke transporteres i åbent bagagerum eller på tagbagagebærer. Undgå at løfte i eller skubbe til studsen.

Ved transport mellem 2 lejere betaler afhenteren transportudgifterne. Ved transport mellem lejer og udlejer betaler lejeren transportudgifterne. Karret skal efter brug returneres til udlejer med mindre andet er aftalt.

Ved beskadiget eller mistet fødekar, mens det er i lejerens varetægt, er det lejerens forsikring, der skal dække. Dækker forsikringen ikke, må lejeren selv afholde udgifter til reparation eller erstatning.

Karret kan opbevares udendørs med låget på. Karret skal stå på noget, og være overdækket af evt. presenning. Vær opmærksom på, at låget kan blæse af i kraftig blæst.

Mål

Højde: 67 cm (70 cm med låg)
Diameter: 130 cm
Vægt: 30 kg
Rumindhold: 700 liter
Materiale: hård plastik

Med karret følger plastindlæg, som du skal benytte.

Rengøringsvejledning for fødekar:

 • vær opmærksom på at få plastindlægget godt ud i “kanterne” i bunden af karret inden vandpåfyldning og at i har et godt stykke, der hænger ud over kanten foroven.
 • ved tømning klippes der hul i plastindlægget ud for aftapningsstudsen
 • før og efter brug gøres karret grundigt rent med brun sæbe. vær særlig omhyggelig omkring studsen!
 • der må ikke bruges klorin eller klorholdige rengøringsmidler i karret, da det er sundhedsskadeligt og skadeligt for karret.
 • sørg for at slangerne er tørre før de pakkes sammen igen!

Brugsanvisning:

Påfyldningsslange (10 meter) kan tilsluttes 1/2 tomme gevind (bruserslangens tilslutning). Vær opmærksom på, at slangen ved påfyldning bliver meget blød og “levende”. Anvend derfor det evt. medfølgende u-stykke til at fastholde slangen på kanten og for at undgå, at slangen bliver klemt af låget.

Aftapningsslange (10 meter) behøver ikke at blive tilsluttet før karret skal tømmes. Ved aftapning monteres slangen og håndtaget drejes.

OBS!! af hensyn til evt. infektionsrisiko, er det meget vigtigt, at der ikke byttes rundt på slangerne og at man ved aftapning ikke tilslutter påfyldnings-slangen aftapningshanen. vær opmærksom på at slangerne er tørre indvendig før de pakkes sammen igen. Pas på ikke at skubbe, løfte, vride eller på anden måde at beskadige aftapningshanen.

Tips

 • Når du/I ikke er i karret, så læg låget på – det holder på varmen.
 • Pas på, at vandet ikke bliver for varmt. Hold temperaturen mellem 35 og 38 grader.
 • Det er godt at have noget skumgummi, håndklæder e. lign til at polstre karrets kant med.
 • Det er en god ide at fylde og afprøve karret inden fødslen, for derved at finde ud af, hvor lang tid det tager for jer at fylde det op, samt hvor varmt det skal være og hvor meget salt der evt. skal i (giver opdrift). Samtidig giver det lejlighed til at afprøve forskellige fødestillinger – der er mange muligheder.
 • Læs også de medfølgende temanr. og vandrebogen med fødselsberetninger og bidrag gerne med jeres egen.

Med fødekarret skal være

 • 2 slanger – påfyldningsslange og aftapningsslange i forskellig farve.
 • Påfyldningsslangen skal være monteret en studs med gevind, der passer til bruserudtag og fastgjort til slangen med spændbånd.
 • Afløbshane – skal sidde på karret.
 • U-stykke så slangen kan hænge på kanten.
 • Plastindlæg (kontakt venligst udlejer, når der resterer 2 plastindlæg)
 • Temanr. “Hjemmefødsler” (5/06)
 • Temanr. “Vand og fødsler” (5/02)
 • Temanr. “Amning af det spæde barn” (5. udg./01)
 • Temanr. “Fremtidens fødselshjælp” (5/03)
 • Vandrebog
 • Foreningsfoldere
 • Regler for udlejning
 • Rengøringsvejledning for fødekar
 • Brugsanvisning og tips
 • Liste over medfølgende ting

I tilfælde af mangler eller fejl bedes du kontakte udlejer. Dette SKAL gøres ved modtagelse og senest inden karret tages i brug.