Førstegangsforældre får kniven

Reaktion på Region Syddanmarks forslag til fødeplan, mandag d. 6. september 2010

Forældre og Fødsel opfordrer til, at de danske Regionsråd retter et skarpt og kritisk øje mod det netop fremlagte forslag til ny fødeplan for Region Syddanmark. Heri fremsættes forslaget om, at alle kvinder nu som standard føder ambulant, og derfor sendes hjem kort efter fødslen uden mulighed for indlæggelse til barselshvile. Dette gælder således alle usikre og nervøse førstegangsforældre, der ud over at skulle håndtere hele fødselsoplevelsen ALENE, nu også står på bar bund i de første kritiske dage efter fødslen. I den nye fødeplan fremsættes der forslag om, at de barslende (med hertil hørende besvær og evt. mindre komplikationer) kan transportere sig selv til en barselklinik, måske mange km væk for ”råd og vejledning indtil sundhedsplejersken kommer”.

Forældre og Fødsel mener, at det er fuldstændigt absurd, at man vil afkræve nybagte forældre selv at sørge for at kunne opsøge den hjælp, de måtte have brug for og KRAV PÅ! Hvori ligger velfærdssamfundets goder, hvis man ikke længere kan støtte op om den allervigtigste tid i et lille nyt menneskes liv? Særligt i denne tid hvor fundamentet til en vellykket amning lægges, og alene af hensyn til at etablere amningen efter fødslen, er det et ømtåleligt emne at tilbuddet om barselshvile til førstegangsfødende skal skæres væk. Der hersker ingen tvivl om, at amning er den absolut bedste ernæring for det spæde børn – og at amme er måske ingen kunst, men dog noget der skal læres – for både mor og barn. Der er i vor tid ikke ”bare” en ammekyndig bedstemor eller moster i umiddelbar nærhed, og mødrene har brug for ammekyndigt opdateret personale, for at lære at aflæse barnets signaler, at forstå og få hjælp til netop ammeopstart, og her er muligheden for professionel støtte af allerhøjeste karakter.

HVORDAN tilgodeser man i fødeplanen moderen, der på alle måder er i en skrøbelig og ustabil tilstand oven på en – til tider (og i disse sparetider, desværre ganske ofte) traumatiserende fødselsoplevelse? HVEM støtter moderen i de første døgn med hjælp til at få lagt barnet ordentligt til? HVEM sikrer sig, at barnet får nok næring, ikke får gulsot og i det hele taget trives? Dette er blot nogen af disse ting, som en usikker førstegangsmor kan opleve som uoverskuelige problemer i tiden lige efter fødslen.

HVOR i fødeplanen tilgodeses den mor, der måske er alene og uden støtte, eller hvis ægtefælle ikke har mulighed for at afholde barsel pga. egen virksomhed eller lign?

HVOR i fødeplanen ligger tilbuddet om en fysisk jordemoder der besøger de nybagte forældre i eget hjem, og dermed sikrer både en tilfredsstillende oplevelse for forældrene og ikke mindst opretholder garantien for barnets trivsel – nu hvor den rutinemæssige lægeundersøgelse i samme pennestrøg også er sparet væk?

Og HVOR prioriteres den ro og tryghed omkring den nye familie, så de med al menneskelig ret kan give en ny dansk skatteborger en sundhedsmæssig forsvarlig start på livet? Der tegner sig et billede af et samfund, hvor kun de velhavende, med råd til at betale for private løsninger, vil kunne tilbyde deres nyfødte tryg og tilfredsstillende pleje. Ambulant fødsel bør være et TILBUD til de forældre, der har personligt overskud til at varetage ovennævnte – ikke et pres fra Regionens side.

Når formand for regionens sundhedsudvalg, Poul Erik Svendsen så negligerende udtaler, at ”hvis kvinderne kan klare tingene selv, skal de gøre det”, overser han vist, at der her ikke er tale om et manicuresæt til hjemmebrug, men derimod kvinder, mænd og børn, hvis liv og fremtid i den grad afhænger af regionens økonomiske kynisme! Skal kvinderne i fremtiden til at spekulere i planlagte kejsersnit, for på denne måde at sikre sig at få opfyldt en demokratisk, velfærdsmæssig ret til ordentlig barselspleje?

2010-09-06T21:06:22+00:00 6, sep, 2010|