Foreningen Forældres og Fødsels kommentarer til Sundhedsstyrelsens statusrapport om svangreomsorgen

Foreningen Forældre og Fødsel er den eneste brugerforening for gravide, fødende og småbørnsforældre. Vi har med glæde fulgt et enigt Folketings beslutning om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg skal følges, og vi har ventet spændt på det arbejde, som Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder har sat i gang om for at afklare, om dette er tilfældet. Det er vores erfaring inden undersøgelsen, at der er afgørende steder, hvor vi borgere må se langt efter den lovede kvalitet. Sundhedsstyrelsen opgør, at ingen af de danske regioner, der har ansvaret for svangreomsorgen, lever op til alle sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi finder det påfaldende, at ingen regioner lever op til kravet om fødselsforberedelse i et fornuftigt omfang. Som vi opfatter det, er det en ret at være velforberedt til en større omstilling i sit liv. Det gælder i hvert fald for en række indgreb inden for kræftpakke og hjertepakke. Det bør også gælde vores overgang til et nyt liv som forældre. Forskning har vist, at der er penge i at yde fødselsforberedelse i hold. Det samme gælder efterfødselssamtalen, der flere steder ikke er et tilbud alle nybagte familier får, på trods af sundhedsstyrelsens anbefalinger – vi taler med kvinder og mænd, der kommer igennem deres forløb med dårlige og frustrerende oplevelser. Vi mangler opsamling – og det kan ofte få os til at vælge uhensigtsmæssigt næste gang vi skal have barn – f.eks. et kejsesnit uden medicinsk indikation.

Som brugerforening finder vi, at det vækker utryghed hos kommende fødende, at man ikke kan vide sig sikker på at have en jordemoder uafbrudt hos sig, når man er i aktiv fødsel.

Vi finder det alarmerende, at kun ganske få fødesteder lever op til kravet om to jordemoderbesøg i hjemmet efter ambulant fødsel, og vi har erfaret, at flere kommuner har svært ved at leve op til anbefalingen om, at nybagte familier skal have besøg af sundhedsplejersken i løbet af de første 7 dage efter fødsel.

Vi ser det som et udtryk for, at Sundhedsstyrelsen ikke prioriterer kvindens helbred og mandens oplevelse af det at blive far eller vores spædes sundhed og trivsel tilstrækkeligt højt  Vi ser desuden en meget stor sandsynlighed for, at denne udvikling øger den sociale skævhed i svangreomsorgen. At familierne i mange tilfælde selv skal transportere sig ind til fødestederne, i stedet for at fødestedernes jordemødre kommer ud til familierne, både i graviditeten, til fødsel og efterfølgende, det gør, at de svageste ikke får henvendt sig efter behov.

Forældre og Fødsels frivilligt arbejdende ammerådgivere oplever et øget antal rådgivninger, der direkte kan føres tilbage til hurtig hjemsendelse, dvs. før amningen er etableret og uden den efterfølgende opfølgning fra fagpersonale, hvilket kan have kritiske konsekvenser for mor og barn. Vi mener desuden, at det er både påfaldende og uacceptabelt, at der ikke sidder brugerrepræsentanter i fødeplansudvalgene – vi imødeser gerne en invitation – det må være i regionernes interesse at høre brugernes mening? Forældre og Fødsel ser frem til at Folketingets Sundhedsudvalg arbejder fremadrettet med det store potentiale, der ligger i en god start til os og vores børn.

Maria Lisette Jacobsen

Formand Forældre og Fødsel

2017-06-21T10:54:15+00:00 27, apr, 2011|