Formandens årsberetning 2012/13

I stedet for Formandens Årsberetning, vælger jeg – som flere formænd før mig, at omdøbe denne beretning, Bestyrelses Beretning. En formand er nemlig intet uden en god, aktiv og støttende bestyrelse, fuldstændig ligesom en forening som vores, intet er uden aktive medlemmer!

Vi ser tilbage på et travlt år, vi på mange måder kan være stolte af. Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt for, på bedste vis at udvikle og passe bedst muligt på vores fælles forening. Det kan til tider være en udfordring at være engageret frivillig og sidde i en bestyrelse som vores. Vi er geografisk spredt ud over det ganske land, og selvom vi er aktive på mailen, sms’en og på telefonen, så er det ikke det samme som at skulle træffe beslutninger eller tage holdningsdiskussioner face-to-face. Selvom vi er sammen om det, kan man godt føle sig lidt alene, når man en sen aften sidder ved computeren, og resten af ens familie for længst er gået i seng. -Det er nemlig en anden udfordring, der er i det arbejdsfællesskab, bestyrelsesarbejdet er, nemlig graden af frivillighed. Vi har jo alle familier, studier, job, fødselsdage og børnefødsler – et liv, der kræver vores tid, og det frivillige arbejde må så stoppes ind i den tid, der er tilovers, når alt det andet er passet. Det bliver til tider svært, når det frivillige arbejde også ind imellem kræver en 37+ timer om ugen, og jeg tror, vi alle i bestyrelsen har mærket den følelse af at blive hevet i fra alle sider, og aldrig helt nå alt det man gerne vil, hverken når det gælder Forældre og Fødsel eller familien. Heldigvis kender vi også alle følelsen af, at det er det hele værd, når noget lykkes, eller når vi bliver ’tanket op’ af, at mødes fysisk til et bestyrelsesmøde eller som i dag til generalforsamlingen.

I årets løb har bestyrelsen svaret på utallige henvendelser fra medierne, skrevet pressemeddelelser, artikler, og kronikker, og har været nævnt og set ikke blot i vores eget medlemsblad, men også både i lokale samt landsdækkende medier – både radio, tv og aviser. Ofte er vi blevet kontaktet af journalister, som ønsker at høre vores holdning til aktuelle emner eller som har brug for en ganske særlig case til at underbygge en historie. Flere høringssvar er også blevet indsendt til ministerier og regioner, og vi har repræsenteret brugerne til debatmøder, receptioner, opinionsmålinger og i den generelle debat på de sociale medier. Vi har råbt op både omkring fosterdiagnostik, langtidsamning – og amning i det hele taget, babyluger, om of-label medicin til igangsættelser, hjemmefødsler og meget andet.

Af det usynlige arbejde, bestyrelsen har lavet kan nævnes input til opjustering af hjemmesiden, samt en ikke uvæsentlig del af foreningens overlevelsesgrundlag nemlig fonds og pulje søgningen.

Måler man på medlemstallet, er vi langt fra en kæmpe forening. Da første blad i år skulle sendes ud, blev det sendt til 347 medlemmer og abonnenter – 50 færre end for et år siden. Til gengæld har vi allerede fået 30 ny-indmeldelser alene i 1. kvartal af 2013, mod 67 i hele 2012, så vi krydser og håber, det går den rigtige retning.

Vi ser tilbage på et år, hvor vores aktive frivillige medlemmer har løftet i flok, og i fællesskab har været med til at gøre Forældre og Fødsel en både synlig og vedholdende stemme.

Første uge i august var vi igen med, da World Breastfeeding Week løb af staben. Over hele landet havde aktive medlemmer arrangeret små happenings, ammecafeer og fokus på amning. Som noget nyt, forsøgte vi os i Midtjylland med et samarbejde med de lokale afdelinger af Kræftens Bekæmpelse. Et givtigt samarbejde vi muligvis vil forsøge at gentage i fremtiden.

Sidste fredag i september er som bekendt udnævnt til ’Frivillig Fredag’, og også her var aktive frivillige på pletten med udstillinger om Forældre og Fødsel og ammerådgivningen på flere af landets biblioteker.

I efteråret bakkede vi aktivt op, da især Privat Praktiserende Jordemødre var klar til at tage kampen op mod ’Den forcerede fødsel’. Det blev til to debatmøder i hhv Århus og København, med god tilslutning og gode diskussioner til følge. Jeg ser samarbejde med andre organisationer som uhyrer vigtigt fremover, hvis vi skal gøre os forhåbninger om fortsat at blive hørt i debatten om gravide og fødendes vilkår i Danmark.

Årets netauktion indbragte næsten 63.000 kr. 227 aktive brugere afgav i alt meget tæt på 15.000 bud på de over 500 varer, der blev doneret af gavmilde sponsorer. 145 endte med at gøre et godt køb 🙂 Tusind tak til netauktionsgruppen for det kæmpe arbejde, de har lagt, og ikke mindst til Marianne Day som var tovholder og den, som hele vejen igennem bevarede det store overblik og sørgede for, at tingene blev gjort!

Ammerådgivningen lever og har det godt. 18 ammerådgivere står klar til at tage telefonen, en god håndfuld af dem passer desuden brevkassen på hjemmesiden og lige så mange er i gang med at uddanne nye ammerådgivere.

Fødekarudlejningen lever også stadig. 12 frivillige fordelt over det meste af landet passer foreningens 19 kar. Fødekarrene er ikke længere en af foreningens helt store indtægtskilder, men udlejningen er dog ikke noget, vi på nogen måde vil undvære. Vi har dog i det forgangne år valgt tage det oppustelige fødekar ud af vores ’udlejningssortiment’, hvilket betyder vi også har måttet sige farvel til udlejer Tine Wanscher – tusind tak for din store indsats Tine! Vi har valgt, at det i hele 2013, i anledning af Forældre og Fødsels 40 års jubilæum, skal være gratis for medlemmer at reservere foreningens fødekar – dette har allerede nu givet adskillige nye medlemmer. Landstelefonen bliver stadig taget af vores frivillige telefonpassere, mandag og onsdag formiddag samt torsdag aften. Det er meget varierende, hvor mange opkald vi tager imod, men jeg ved, at dem, der ringer, er meget glade for, at der i disse ’high-tec tider’ er mulighed for bare at kunne tage telefonen, ringe og få en rar stemme i røret, også selvom man ’kun’ skal bestille foldere eller have nummeret på en ammerådgiver. Vi sætter i bestyrelsen enorm pris på, at Mette Høstrup holder hånd i hanke med, hvem der passer den hvornår, og ikke mindst altid kun er en sms væk, når omstillingen driller.

Til sidst en ganske særlig tak!

-Foreningens 3 ansatte; Susanne der passer redaktionen, Per på landskontoret og Christian der ordner alt der har det mindste med hjemmesiden at gøre – uden jer var vi på herrens mark, det tør jeg godt sige. Tusind tak for at finde jer i vores, til tider, tossede ideer og nøkker, og tak fordi I, i en forening med skiftende bestyrelser hvert år, altid er en solid base man kan læne sig op af!

-Louise, vores kasserer. Tusind tak fordi du ikke er løbet skrigende væk! Jeg tænker nogen gange på, om du helt vidste, hvad du gik ind til, da du på sidste års generalforsamling blev valgt til ny kasserer? Vi er i hvert fald meget glade for dig, det skal du vide, og jeg er helt tryg ved, at du med sikker hånd styrer foreningens pengekasse!

-Tak til vores frivillige koordinatorer og tovholdere – jeg ved det indimellem er en ordentlig mundfuld og en sur tjans i sidder med, men i gør det alle bare så flot, hver og en!

-Tak til vores ammerådgivere der dagligt hjælper familier med rod i amningen, både over telefonen og i brevkassen, og som også er med til at sørge for at der fremover også vil være en aktiv, dygtig og veluddannet ammerådgivning i Danmark.

-Tak til vores mange emnerådgivere – nogle bliver brugt mere end andre, men i er alle med til at gøre Forældre og Fødsel til en helt unik vidensbase for alt, hvad der har med graviditet, fødsel og småbørnslivet at gøre (Findes det, findes det her, har jeg lyst til at sige)

-Tak til min bestyrelse, og endelig en kæmpe TAK til alle vores frivillige aktive medlemmer, der er med til at gøre en forskel – uden jer, ingen Forældre og Fødsel – TAK!

Sarah Thomsen Formand

2013-04-13T09:28:07+00:00 13, apr, 2013|