Formandens årsberetning – bestyrelsesåret maj 2011 til april 2012

I Forældre og Fødsel kan vi se tilbage på et foreningsår, som vi kan være rigtig stolte af. Hvor end jeg kommer, får vi ros for vores synlighed og engagement. For vores deltagelse i den offentlige debat og for vores ansigt udadtil. Vi er med hjælp fra bl.a. Facebook, blevet nærværende og tilgængelige.

Forælde og Fødsel har i det foregående år taget endnu et skridt hen imod at åbne op for de fødende og nybagte forældre, i hele den bredde det danske samfund rummer. Vi er ikke længere en klub for de få, men et forening der arbejder for alle brugere af svangreomsorgen, og for familielivet i al almindelighed.

Det har atter engang været et travlt år i bestyrelsen. Vi har besvaret utallige henvendelser fra medierne, og har optrådt i de fleste aviser og nationale og regionale radionyheder med kommentarer på forskelllige historier, bl.a. om fordelene ved fødselsforberedelse, hud-mod-hud, om genindlæggelser af underernærede spædbørn, dalende fødselstal, private jordemødre, hjemmefødsler, amning og igangsættelser af fødsler – sidstnævnte gav os endda TV-tid på DR Update.

Vi har fået trykt læserbreve, udsendt adskillige pressemeddelelser og gæsteblogget på diverse babyfora. Vi kan glæde os over, at flere og flere bliver opmærksomme på vores arbejde, og søger vores relevante kommentarer.

2011 blev også et begivenhedsrigt år, hvor vi flere steder i landet var med til at fejre World Breastfeeding Week med små happenings. Vi håber, at vi til august vil kunne samle endnu flere medlemmer til en hyggelig dag i brysternes tegn!

Der er blevet afholdt lokalgruppemøder med hyggelige sammenkomster – en rigtig god måde at møde andre medlemmer på. I forbindelse med folketingsvalget i september lykkedes det os også, med hjælp fra Jordemoderskolen i København at afholde en politisk paneldebat, hvor der med stor entusiasme blev diskuteret svangreomsorg. Tak til alle jer der gjorde den aften til en ganske særlig oplevelse.

Vi deltog også i den nye årlige fejring af de frivillige kræfter, med afholdelsen af Frivillig Fredag, hvor vi på flere af landets biblioteker havde små udstillinger om Forældre og Fødsels arbejde.

Vi har deltaget i følgegrupper for forskellige forsknings- og evalueringsprojekter, bl.a. NIP- og LUP-projekterne og Projekt Nyfødt der sætter fokus på betydningen af fødselsforberedelse. .Som formand har jeg deltaget i Hjemmefødselsordning Sjællands 20 års jubilæum, hvilket var en hyggelig og bevægende oplevelse – mange af vores medlemmer har jo haft glæde af at føde med Hjemmefødselsordningen, og forhåbentligt vil fremtiden bringe endnu mere fremdrift for hjemmefødslerne, og måske landets øvrige regioner snart vil få øjnene op for, at her er noget der virker!

Lidt mindre muntert, men måske endnu mere bevægende var uddelingen af fonden “En god start i livets” pris, der i år gik til et forskningsprojekt der har sat fokus på betydningen af seksuelle overgreb i barndommen, set i forhold til gravide og fødende. Det er også et område der fremover forhåbentligt også vil blive mindre tabubelagt og dermed give bedre muligheder for de berørte. Jeg deltog til den fine ceremoni, og vores tilstedeværelse blev meget positivt modtaget.

Vi har desværre også med slutningen af dette foreningsår måtte sige farvel til vores dygtige kasserer Lisbeth Kjeldsteen – tusind tak for det store arbejde du har udført de sidste tre år. Det har været fantastisk at have fuld tillid til, at Lisbeth holdt styr på tallene, mens vi andre drømte videre om de store vidder!

Vi har også i løbet af året måtte sige farvel før tid til et par bestyrelsesmedlemmer – det er super ærgerligt og beklageligt – men I skal have en stor tak for den tid, I har givet foreningen. Forhåbentligt kan vi med den nye vedtægtsændring, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes ned, opnå et mere kompakt og stabilt bestyrelsesarbejde.

2011 blev også året, hvor vi for første gang ikke har oplevet nedgang i medlemstallet ved årsskiftet. Det er endnu ikke stigende, men der kommer vi helt sikkert også til! Det er blot vigtigt for mig at påpege, at vi, for første gang i de sidste mange år, nu i det mindste aner en fremgang! Tak til min bestyrelse, som bærer en stor del af ansvaret for dette!

Endnu et ganske stort skridt som vi i bestyrelsen forventer os meget af, er det nystartede samarbejde med marketingsbureauet Brandbrother der sammen Copenhagen Film Company har udarbejdet vores nye flotte folder samt vores helt nye logodesign og vores farver.

Allerede nu har vi både i bestyrelsen og på redaktionen modtaget masser af gode tilkendegivelser om det nye look. Bureauet har siden starten af dette år søgt adskillige fonde om midler til at søsætte en helt ny hjemmeside og offentlig profil, og vi krydser alle arme og ben for, at der i løbet af det kommende år vil ske nyt på denne scene.

Som det også blev nævnt i sidst blad skal en ældre dame jo ind i mellem peppes lidt op, men det er klart, at det er med den bagtanke, at vi med et frisk look og gode intentioner kan nå ud til endnu flere kommende brugere (og medlemmer! 😉

Jeg skal her huske at sige tak til de tre familier der stillede op med børn, bryster, slynger og fædre til fotografen, så vi fremover kan servere vores materiale lækkert og indbydende!

Det blev også året, hvor det endelig blev muligt at sende vores dygtige Ammerådgivere afsted på et brag af en efteruddannelsesweekend. Der var bevilget penge fra Socialministeriet, så det blev til kursus på konferencecenter med masser af vidensdeling, oplæg og ikke mindst hygge og god mad – som vi alle der arbejder frivilligt ved, er det mindst lige så vigtigt, at vi har det rart, med det vi laver – uanset om vi rådgiver, lejer fødekar ud eller tager telefonen.

Jeg vil her sige stor tak til Susanne Vestergaard og Mette Høstrup der stod for den praktiske afvikling!

Vores ammerådgiveruddannelse er også blevet sat mere i system, vi er så småt begyndt at lave statistik over rådgiviningerne og Sarah Thomsen har overtaget koordinatorposten, og melder om effektive indmeldelsesprocedures, og stor søgning til vores velansete uddannelse. Tak Sarah, jeg ved det har været lidt af en mundfuld – du har klaret det til UG!

Vi har i år budt velkommen til to færdiguddannede ammerådgivere, men der er pt. flere undervejs, og netop nu er ni aspiranter blevet tildelt vejleder, så mon ikke de kommende år vil bringe flere dygtige ammerådgivere til foreningen. Vi har vanen tro også måtte sige farvel til et par “gamle” rådgivere.

Sidste års nye amme-skud på stammen var vores netbrevkasse, og den oplever stor søgning, og må anses for at være blevet en succes! – Tusind tak for de mange timer, alle I ammerådgivere, både gamle og nye lægger hos Forældre og Fødsel.

I 2011 satte vi skyhøj rekord for årets netauktion. Vi samlede næsten 80.000 kr ind! Vi er stadig overvældede og meget taknemmelige over alle de gavmilde sponsorer og købere, som på denne måde har støttet foreningens vigtige arbejde. Vi håber, at vi igen til efteråret vil kunne gentage successen og sætte nye rekorder! Endnu engang vil vi i bestyrelsen gerne sige en kæmpe stor tak til Netauktionsgruppen der hev den sikkert i land! Jeres arbejde er SÅ vigtigt for Forældre og Fødsel!

En stor tak til alle vores samarbejdspartnere der i løbet af året og hjulpet os med stort og småt! Ingen nævnt, ingen glemt.

Og nu vi er ved taksigelserne, skal der lyder en stor tak til vores fødekarudlejere rundt omkring i landet – tak for, at I ofte er de nye medlemmers første kontakt med Forældre og Fødsel, jeres indsats er af stor betydning, og når I giver en god service til lejerne, er vi med til at hjælpe dem til en bedre fødselsoplevelse.

Tak til alle vores mange emnerådgivere – I er ofte den lidt usynlige del af Forældre og Fødsel, men jeg ved også, at flere rådgivere kan have ganske travlt ved telefonerne.

Andre der har travlt på med telefonen, er vores trofaste passere af Landstelefonen. Tak til Mette Høstrup der får det hele til at køre rundt, og tak til alle jer der fra tid til anden springer til og tager en hyggelig telefonvagt.

Tak til vores ansatte. Jer der gang på gang beviser, at I virkelig er foreningens rygrad. Christian der klarer webarbejdet hurtigere, end vi kan nå at bede om det, Per der styrer Landskontoret med sikker hånd og Susanne der må stå model til lidt af hvert, når vi i bestyrelsen endnu engang får en lys ide. Tak for at du netop har sendt et nyt og lækkert blad på gaden, der rummer alt det vi gerne vil i fremtiden! TUSIND tak for jeres ihærdige og store indsats. Den er værdsat og værdifuld for foreningens overlevelse.

Sidst vil jeg gerne helt personligt sige min bestyrelse og hele Forældre og Fødsel tak for tre gode, spændende, hårde og lærerige år. Bestyrelsesarbejdet har bragt mig mangt og meget, gode erfaringer og ind i mellem et par knubs, men alt i alt ser jeg tilbage med glæde på de sidste par år. Jeg er fuldstændig tryg ved, at den nye bestyrelse vil fortsætte den gode og stabile vej, vi følger, og jeg glæder mig til at følge med på sidelinjen. Tak for den tillid I har vist mig i forhold til mine mange krumspring og tak for jeres aldrig svigtende opbakning!

Og mest af alt – tak til alle medlemmerne – det er jer, der sørger for at der også er et Forældre og Fødsel i morgen.

Maria Lisette Jacobsen

Formand

2012-04-29T09:10:32+00:00 29, apr, 2012|