Fosterdiagnostik – Turner Syndrom

Reaktion på Aftenshowets udsendelse om d. 23.04.2012

På baggrund af debatten i ‘Aftenshowet’, ønsker Forældre og Fødsel at sende flg. holdninger til debattens hovedemne.

Foreningen Forældre og Fødsel understreger, at der ikke tages parti for det valg de vordende forældre/kommende forældre skal træffe. Derimod er FogFs opgave som forældrenes forening at arbejde hårdt for, at kommende og nybagte forældre, er så veloplyste som muligt i de forbundnehenseender, og FogF ønsker derfor at fremhæve følgende:

  • at samfundet sikre forældres ret og krav til at blive så velinformeret som muligt, så de har mulighed for at træffe deres oplyste valg, baseret på saglig information.
  • at kommende forældre i begyndelsen af graviditeten får oplyst langt mere synligt, at den tilbudte nakkefolds-scanning, er et TILBUD og ikke et krav.
  • Desuden skal ethvert tilbud om forsterdiagnostik altid indledes med en kort præsentation af de sygdomme, syndromer og handicaps der undersøges for.
  • at forældre, der fravælger nakkefoldsscanningen, uanset årsag, skal mødes med umiddelbar respekt og have tilbud om en almindelig scanning i uge 12, som udelukkende er en dateringsscanning.
  • at Forældre og Fødsel vil deltage aktivt i debatten, om hvem og på hvilke baggrundsinformationer, der kan afgøre hvornår en graviditet skal være fuldbyrdet eller hvornår den skal afbrydes?

Forældre og Fødsel følge denne debat aktivt, for at sikre at alle forældre får mulighed for at træffe det, for dem, bedst mulige oplyste valg.

2012-05-08T08:53:21+00:00 8, maj, 2012|