Er der frivilligt at være frivillig

– kommentar til”artiklen “Frivillige lapper huller i velfærden” fra”Politiken onsdag d. 4. august 2010

En undersøgelse foretaget af Politikken Research fastslår, at et flertal af de adspurgte frivillige organisationer og foreninger mener at grænsen er nået, for hvor mange sociale opgaver kommuner, regioner og staten kan skubbe over på ulønnede kræfter.

Denne holdning kan vi i foreningen Forældre og Fødsel kun støtte op om. Forældre og Fødsel er en aktiv brugerforening, der siden 1973 har arbejdet for at forbedre og fastholde vilkårene for gravide, fødende og familier i Danmark. Forældre og Fødsel har i over 35 år tilbudt støtte og gratis rådgivning inden for en lang række områder, bl.a. vores fagligt anerkendte Ammerådgivning.

Forældre og Fødsels frivillige korps af uddannede ammerådgivere har de seneste år, oplevet markant flere rådgivninger omhandlende svære opstarter af ammeforløb, i takt med at det er blevet kutyme at hjemsende især flergangsfødende fra hospitalet, ganske få timer efter fødslen. Mange steder er både fødselsforberedelse såvel som hjælp til at etablere amning sparet væk, og usikre nybagte forældre søger derfor råd og vejledning hos Forældre og Fødsels mange frivillige rådgivningsinstanser.

Forældre og Fødsels rådgivningsteam består af selvstændige rådgivere, men alle med samme målsætning, nemlig: “At støtte forældre i deres individuelle ønsker og valg i forbindelse med graviditet, fødsel og småbarnstid”, og dermed også med hensyn til amning. Ammerådgivningsker ud fra egne erfaringer og en grundlæggende viden om amning, som sikres ved at rådgiverne gennemgår en uddannelse af mindst et halvt års varighed, der afsluttes med en prøve. Uddannelsen, og ikke mindst efteruddannelsen der sikrer at Forældre og Fødsels ammerådgivning altid er baseret på nyeste viden, financieres dels af de frivilliges egne lommer suppleret med midler søgt bl.a. ved forskellige fonde. Alle Forældre og Fødsels ammerådgivere står telefonisk til rådighed med råd, vejledning og snak om amning som de formidler fra deres private telefon (også i weekender, på helligdage og i ferier).

At regeringen til næste år ønsker hver anden dansker skal udføre frivilligt arbejde, er for Forældre og Fødsel et udtryk for, at sparekniven endnu engang skal slanke sundhedssystemet, og igen går det ud over de svageste; de syge, de ældre, og de familier der i forvejen står i en sårbar situation f.eks. som nybagte forældre eller familier med handicaps.

Forældre og Fødsel vil til hver en tid opildne til en stærk frivillig indsats blandt danskerne, men dette skal fungerer på baggrund af LYST til medmenneskelig omsorg og engagement i samfundet. Ikke som en ”ulønnet udlicitering” af kommunale opgaver.

Socialminister Benedikte Kiærs (K) udtalelse om, at hun ikke er ude på at “losse tunge offentlige opgaver over til den frivillige verden, men vi har behov for at styrke fællesskabet og kere os mere om hinanden. Og mange udsatte mennesker har heller ikke lyst til at åbne sig over for det kommunale system. Her kan de frivillige noget…” opfatter Forældre og Fødsel som en fralæggelse af ansvar og dermed en mangel på social og økonomisk ansvarsfølelse som minister.

Foreningen vil se frem til at hver anden dansk politiker engagerer sig i frivilligt arbejde, og oplever de trængsler og skuffelser der følger med at skulle løfte en social opgave uden at være økonomisk klædt på til opgaven  Så vil det måske være muligt at udvikle bedre økonomisk støttede projekter til de svage samfundsgrupper der til stadighed lider under manglen på professionel hjælp og rådgivning.

Sarah B. Thomsen og Maria L. Jacobsen

Bestyrelsen Forældre og Fødsel

2010-08-04T07:59:43+00:00 4, aug, 2010|