Vi håber på handling bag ordene fra Danske Regioner

I går afholdt Danske Regioner generalforsamling i Aarhus, og i deres beretning skriver de bl.a.: I 2015 fik danskerne kortere ventetid til behandling, og regionerne styrkede den gode udvikling med bedre overlevelse efter hjertesygdom og kræft. For bare at nævne nogle af de gode resultater på sundheden i 2015.

Ligeledes fremhæver de initiativet Borgernes Sundhedsvæsen: Her har alle centrale aktører i sundhedsvæsenet forpligtet sig til at arbejde for at sætte borgernes behov og ønsker i centrum. Vi har sat en lang række initiativer i gang. Det drejer sig blandt andet om at bruge patienters feedback aktivt, bedre kommunikation, mere forståelige journaler og indførelse af en behandlingsansvarlig læge.

Det er fantastisk med fremgang i overlevelsesraten efter hjertesygdomme og kræft. Men den markante fokus på gode resultater, både i beretningen og i formanden Bent Hansens tale, står i skarp kontrast til det vi, og vore medlemmer, i Forældre og Fødsel oplever inden for svangreomsorgen.

Mange kvinder føler sig dårligt forberedt på amning– Er det gode resultater?

Så sent som for 3 uger siden, udkom Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der bl.a. viste at en stor andel af de fødende ikke føler sig klædt ordentligt på i forhold til amning af deres barn. En tredjedel af kvinderne er i høj grad eller i nogen grad i tvivl om ernæring af barnet, efter de kommer hjem fra sygehuset, mens 30 % er blevet dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning under graviditeten.

Færre jordmoderkonsultationer betyder, der ikke er ordentlig tid til at tale med den gravide om amningen og ernæringen af det nyfødte barn, eller om de udfordringer, der kan være ved amningen. Travlhed på fødestederne resulterer også i, at både førstegangs- og flergangsfødende ikke får hjælp til ammeopstarten. De bliver ganske enkelt sendt hjem inden amningen rigtigt går i gang, og mælken løbet til.

”Ikke to amninger er ens, så bare fordi man har haft en uproblematisk amning tidligere, er det ikke ensbetydende med at den næste er uproblematisk”, udtaler Sarah Burri Thomsen, koordinator for Ammerådgiverne i Forældre og Fødsel, og fortsætter: ”Der er brug for mere ro og tid til vejledning både før og efter fødslen”.

Borgernes Sundhedsvæsen – Er der handling bag ordene?

Vi bliver nødt til at få klædt vordende forældre bedre på, men det kræver tid, og tid koster penge. At sætte mere tid af til sundhedsfremme og forebyggelse er en investering i fremtiden.

Vores frivillige ammerådgivere oplever at blive ringet op af grædende mødre, som er utrygge og rådvilde, og som mangler basal viden om ammeopstart. ”Der har altid været behov for ekstra rådgivning, men der er ingen tvivl om at behovet er stigende”, udtaler Sarah Thomsen.  Det er nødvendigt at vordende og nybagte forældre bliver informeret og vejledt bedre om amningen, så de kan få en tryg start på det nye familieliv.

Der mangler politisk opbakning til at sikre mor og barn den rette omsorg og støtte. Vores ammerådgivning er vigtig for os, men den kan ikke dække det store behov for vejledning.

Derfor håber vi også, at regionerne vil sætte handling bag ordene i det lovpriste initiativ Borgernes Sundhedsvæsen. At de faktisk vil forpligtet sig til at arbejde for at sætte borgernes behov og ønsker i centrum og bruge patienters feedback aktivt. Og LUP er netop et udtryk for en sådan feedback.

2016-04-08T08:21:23+00:00 8, apr, 2016|