Her i landet har vi RET til barsel!

Forældre og Fødsel ønsker, på baggrund af de medieomtalte sager om fædre der risikerer fyring fordi de vælger barsel, at støtte fagforeningernes kritik af situationen i det danske erhvervsliv. Det er rent familiepolitisk et skridt tilbage i forhold til de efterhånden mere børnevenlige vilkår mange fædre i dag ønsker at arbejde under.

Forældre og Fødsel mener, at det er urimeligt at forældre, mødre som fædre skal straffes for at prioritere den første vigtige tid med deres børn, frem for karriere. Man har ifølge dansk lovgivning RET til barsel, og ifølge Ligestillingslovens §9 må man ikke fyres på grund af barsel. Derfor anser Forældre og Fødsel det for en menneskeretslig diskriminering, når arbejdsgivere vælger at frasortere barslende fædre, som var de 2.rangsborgere i samfundet.

Det er forkasteligt, når det er den slags vilkår, der tilsyneladende vinder indpas på de private arbejdspladser, og Forældre og Fødsel støtter Kamal Qureshis (SF) anmodning til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) om at reagere på disse tilstande. Forældre og Fødsel opfordrer hermed beskæftigelsesministeren til at sørge for, at alle forældre kan prioritere deres familier uden at skulle bekymre sig om deres fortsatte ansættelse.

Forældre og Fødsel ønsker at se en moderne ansættelsespolitik, hvor enhver nybagt forælder trygt kan vælge at bruge sit RET til barsel.

2010-08-06T21:04:21+00:00 6, aug, 2010|