Høringssvar: Lukning af Svendborg fødeafdeling

Vi er bekymrede over, at man vil lukke Svendborg fødeafdeling.

For os giver det ingen mening at afvikle Svendborg fødeafdeling, da de fødende i det sydfynske vil få væsentlig længere transporttid til et fødested. Har man som kvinde en normal graviditet, og derved ikke behov for specialkompetencerne, der findes på OUH, er nærvær, tryghed og kort vej til sygehuset af væsentlig større betydning for den fødende.

Ydermere står det ny OUH slet ikke færdigt. Derfor frygter vi, at flere kvinder vil få en dårlig fødselsoplevelse, da de vil kunne opleve alt for mange fødende på alt for lidt plads, når der skal føres knapt 900 fødsler mere ind på et i forvejen trangt OUH.

Øget transporttid.

Lang transporttid er det punkt, vi isoleret set er mest bekymrede for. Fra yderområderne på Sydfyn og øerne vil nogle fødende få over 1 times transport til OUH, hvilket kan give yderligere utryghed.

Med lang transporttid tager man ikke lige ind til et tryghedstjek i opstartsfasen, som mange kvinder har behov for, for at blive bekræftet i, at alt er som det skal være. Ved sådanne tryghedstjek er det normalt, at man bliver sendt hjem igen, for at komme hjem i vante omgivelser, så kroppen kan få ro, og veerne kan komme til at arbejde. Men med øget transport vil der opstå et dilemma, for sender man en  flergangsfødende med opstartsveer hjem, med 1 times transport hver vej?

Der kan ske utrolig meget i en fødsel på 2 timer! Vi er bekymrede for, om der vil blive flere kvinder, der kommer til at føde på vej til fødeafdelingen eller lige ved ankomst til OUH, hvilket kan resultere i en dårlig fødselsoplevelse, der er kaotisk og uoverskuelig for den fødende og kan medføre øgede og støre bristninger.

Endnu en ting der ikke er taget med i overvejelserne, er, at flere anbefalinger går på, at en nyfødt ikke må sidde i en autostol i mere end 30 minutter ad gangen, før babyens ryg har behov for aflastning. Ønsker man som nybagte forældre at følge disse anbefalinger, vil den øgede transporttid kunne resultere i problemer for mange forældre.

Den ekstra transporttid hjem efter en måske lang og hård fødsel, med øget risiko for at blive sendt hjem før de 4-6 timer, da OUH jo pludselig skal rumme ca. 900 ekstra fødende årligt, kan give en stresset, forjaget og utryg start på familielivet, der i værste fald kan have store og langtrækkende konsekvenser for den lille nye familie. Bl.a. vil det komme til at have betydning for opstart af amning og den tilknytning, der bør finde sted efter fødslen.

Færre jordemødre.

Ydermere foreslås det, at man vil kunne spare jordemoderstillinger ved en samling af fødestederne. Dette er yderst bekymrende! Hvor blev retten for den fødende til at have en jordemoder ved sin side igennem hele fødslen af?

Hvor forsvandt retten hen til en tryg og rolig fødsel?

Det er så væsentligt for en god og tryg fødsel, at den fødende føler sig set og hørt. Utryghed har store konsekvenser for en fødsel, og kan gøre veerne mere ineffektive og derved forlænge fødslen samt øge risikoen for, at indgreb bliver nødvendige.

Derudover kan utryghed under fødslen medføre øget risiko for fødselsreaktion og fødselsdepression.

Flere fødende, men færre jordmødre – det hænger ikke sammen med en tryg og rolig fødsel!

I Forældre og Fødsel mener vi, at det er uansvarligt at lukke fødeafdelingen i Svendborg. Vi mener, at det er uansvarligt at tilføre ca. 900 ekstra fødsler til OUH, der ikke har kapaciteten til at rumme disse. Vi mener, at det er uansvarligt at skære ned i antallet af jordemødre!

Enhver bør have ret til en tryg fødsel med en kendt jordmoder ved sin side igennem hele forløbet. Tryghed, nærvær og ro i opstarten af et nyt liv er afgørende for en god start på familielivet.

Høringssvar til Region Syddanmarks Budget 2016 punkt 1.7.

2016-03-10T12:08:59+00:00 10, mar, 2016|