Hvis du vil sikre dig en jordemoders udelte opmærksomhed når du føder, så fød hjemme!

Foreningen Forældre og Fødsel er den eneste forening i Danmark, der repræsenterer de gravide, de fødende og de nybagte forældre. I de seneste år er der skåret mere og mere på svangreomsorgen. Der er skåret ned på fødselsforberedelse, jordemoderbesøg og kvinder, der lige har født, bliver sendt hjem uden ordentlig ammevejledning og støtte i tiden efter fødslen.

Fødeafdelingen på Gentofte Sygehus lukker og Hovedstadens øvrige fødeafdelinger, der i forvejen er overbelastede, får endnu flere fødende. Jordemødrene på landets fødeafdelinger har så travlt, at de ofte må tilse flere fødende ad gangen og kvinder i fødsel overlades til sig selv.

Nu siger både jordemødre og sundhedsplejersker stop. Og det samme gør vi.

Da der desværre ikke er noget, der tyder på, at politikerne tager situationen alvorligt, opfordrer vi forældrene til at tage sagen i egen hånd.

Vi støtter i Forældre og Fødsel kvinder i det frie oplyste valg af fødested, og vi mener ikke, der er en bestemt måde eller et bestemt sted en fødsel skal foregå.

MEN som vilkårene er på landets fødegange i øjeblikket, så må foreningen Forældre og Fødsel simpelthen anbefale gravide, der forventer en normal, ukompliceret fødsel, at føde hjemme!

Ved en hjemmefødsel kan den fødende nemlig sikre sig, at have en jordemoders udelte opmærksomhed og ekspertise under og umiddelbart efter fødslen. En mulighed kvinden ikke længere kan regne med at have på hospitalernes fødeafdelinger.

Undersøgelser om sikkerheden ved hjemmefødsler viser samstemmende at lavrisikogravide føder ligeså sikkert hjemme som på hospitalet, men at de har langt færre indgreb og større tilfredshed. Og så har de en jordemoder hos sig gennem hele fødslen og i timerne bagefter.

Vi anbefaler gravide i det hele taget – uanset hvor de ønsker at føde – at stille krav til den faglige og følelsesmæssige svangreomsorg og til den fødselshjælp de tilbydes. Fx krav om flere jordemoderbesøg, mere fødselsforberedelse, længere barselsophold efter fødslen og støtte til amning.

2010-09-29T21:17:31+00:00 29, sep, 2010|