Forældre og Fødsels kommentar til LUP fødende 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner i Danmark. LUP Fødende blev iværksat for første gang i 2012 ud fra ønsket om at få mere systematisk viden om kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel. I torsdags, dagen efter at undersøgelsen blev offentliggjort, var vi og vores ammerådgivere ude at kommentere på at der for 3. år i træk er der en stigning i antallet af fødende, der ikke føler sig klædt ordentligt på i forhold til amning af deres barn.  Her følger vores overordnede blik på undersøgelsen.

Først og fremmest glæder Forældre og Fødsel sig hjerteligt over, at de fem regioner ønsker at undersøge kvinders oplevelser i det danske sundhedsvæsen under graviditet, fødsel og barsel. Det er en bredt dækkende undersøgelser med vigtige, interessante resultater. Ulla Astman skriver indledningsvist i rapporten, at 93 % af kvinderne har en samlet positiv fødselsoplevelse – lige som sidste år. Hun tilskriver dette høj faglighed og engagement hos personalet år efter år.

I Forældre og Fødsel tvivler vi slet ikke på de sundhedsprofessionelles faglige engagement; vi ved, at de brænder for faget og for os, nuværende som kommende forældre. Til gengæld bekymrer vi os i Forældre og Fødsel om de 7 %, der ikke har haft en virkelig god eller god samlet fødselsoplevelse. 7% er i statistisk sammenhæng en lille gruppe, men i rene tal tæller den tusinder – i 2016 ca. 4200 fødende.

Bias ved LUP fødende

Trods glæde over, at man undersøger de fødendes oplevelser i det danske sundhedsvæsen, mener vi i Forældre og Fødsel, at man overser eller glemmer nogle centrale bias ved undersøgelsen.

Det drejer sig blandt andet om tidspunktet for, hvornår kvinderne har svaret på spørgeskemaet. Spørgeskemaerne er udsendt til kvinderne ca. en måned efter fødslen, hvor lykkehormonet oxytocin, der fremkalder glæde, ro, en følelse at være elsket og hengivenhed overfor andre, suser rundt i kroppen på de adspurgte kvinder – hvilket er ganske hensigtsmæssig for artens overlevelse i øvrigt. I denne kontekst har vi i Forældre og Fødsel svært ved at se, hvordan man samlet set kan være andet end positiv, når man sidder med sin 1 måned gamle baby i armene. Derfor har vi foreslået en follow up med henblik på at undersøge, om opfattelsen af fødslen ser anderledes ud et år efter, man har født.

Lup fødende 2016 omfatter svar fra 6.798 kvinder; det vil sige, 52% af de adspurgte har deltaget. Det er muligt, at det er en tilfredsstillende deltagelsesprocent, men spørgsmålet er, om deltagerne udgør et repræsentativt udsnit af de fødendes sociodemografiske sammensætning?

Hvem er de 48%, der ikke har svaret? Fra Danmarks Statistik ved vi, at ca. 20 % af de fødende i 2016 ikke var danske kvinder – dette afspejles vel næppe i LUP fødende 2016, hvorfor LUP fødende ikke kan bidrage til kvalitetsudviklingen i svangreomsorgen for en betydelig stor gruppe.

Desuden vides det ikke, hvilke forudsætninger den enkelte kvinde har for at vurdere sundhedsvæsenets tilbud. I juni 2016 skrev Lillian Bondo, formand for jordemoderforeningen, til Sundheds- og Ældreministeren samt Sundheds- og Ældreudvalget: ”Det anføres, at der er meget høj tilfredshed med indsatserne… en kvinde kan være uvidende om, at hendes fødselsforløb var præget af for lidt viden hos hende selv, for stor usikkerhed, for travlt personale, for dårlig ammestart og meget mere. Det opleves måske som ”sådan var det bare”. Men fagfolk ved, at det kunne have været anderledes. ”

Vi skal ikke tale svangreomsorgen ned; bevares, men vi må aldrig glemme at forholde os kritisk til undersøgelser – heller ikke LUP fødende.
Sidst men ikke mindst skal vi holde os for øje, at LUP fødende et redskab til at vurdere kvaliteten af svangreomsorgen og IKKE et redskab til at legitimere besparelser.

Forældre og Fødsel,
Birgitte Halkjær Storgaard
Næstformand for Forældre og Fødsel

Læs hele rapporten her

2017-03-22T12:10:53+00:00 22, mar, 2017|