Kommentar til det stigende antal hjemmefødsler i Danmark

Forældre og Fødsel følger nøje den udvikling indenfor hjemmefødsler, som viser, at der i de sidste 2 år er sket en markant stigning, med 20% flere hjemmefødsler om året i Danmark. Ifølge tal fra undhedsstyrelsen, er der en stigning fra 622 hjemmefødsler i 2009 til 841 sidste år.

Som udgangspunkt mener Forældre og Fødsel at enhver forventet normalfødende sagtnes kan vælge at føde hjemme – med bistand af veluddannet jordemoder – præcis som lovgivningen sikre fødende i Danmark vederlagsfri ret til.

Da Forældre og Fødsel samtidig hylder friheden til at træffe oplyste valg, glædes organisationen over, at der, med stigningen i antal der vælger hjemmefødsel, nu ser ud til at være flere forældre for hvem denne valgfrihed betyder, at de vælger at føde i egne trygge omgivelser.

Præcis som Lillian Bondo udtrykker det i Kristelig Dagblad d.d. hilser vi i Forældre og Fødsel derfor denne stigning – og forventningen om en fremtidig endnu større stigning – meget velkommen.

Når jordemoderen kommer som gæst i hjemmet tilsidesættes lettere rutinepræget fødselsarbejde og der sikres en tovejskommunikation, der med al sandsynlighed vil øge indsigten i netop denne families ønsker og behov inden og under fødslen. Den form for dialog og gensidig tillid vækker et fællesskab der øger koncentrationen om det væsentligste; fødslens arbejdsproces. Derved mindskes negativ stress og komplikationer som følge af stress, og med en tryg fødsel i rolige, hjemlige omgivelser øges muligheden for at den nybagte mor/familie får en nemmere tilgang til den gode, ammevenlige og sunde start på forældreskabet som er ønskværdig for alle.

Glæden over stigningen i antallet af hjemmefødsler til trods, ønsker Forældre og Fødsel at gøre de offentlige fødesteder opmærksom på, at denne stigning også er et udtryk for de fødendes klare behov for at sikre sig mere nærvær, ro, indflydelse/inddragelse og kontinuitet ved en fødsel.

Ikke alle gravide og kommende forældre ønsker dog – eller kan vælge – at deres barn skal fødes i hjemmet. Derfor fastholder Forældre og Fødsel, at der på landsplan i offentligt regi også drages konsekvenser af signalet i stigningen af hjemmefødsler.

Forældre og Fødsel opfordrer til, at tallene bruges til at overveje, om stigningen kan være igangsættende for at nytænke fødselshjælpen i det offentlige.

Dette MÅ være et tydeligt signal til politikkerne og til de fagligt ansvarlige på fødestederne om, at dét der bydes i offentligt regi skal forbedres – især hvad angår tre punkter; fødselsforberedelse, tid og kontakt!

At der i de seneste år, her til lands, ikke er reel dybdegående og styrkende fødselsforberedende undervisning til alle gravide og vordende forældre, ser Forældre og Fødsel som et meget stort problem – for både de kommende forældre OG for deres fødselshjælpere.

Den bedste start i livet er en tryg mor – og denne tryghed bliver klart mindre, når der dels ikke er ro og tid omkring den fødende og dels ikke sikres, at der for alle kommende forældre forefindes tilbud om personlig og vidtgående kendskab til og forståelse for fødslens natur.

At fødestederne presses til det yderste mht. antal fødsler er urimeligt. Alt for ofte er der kvinder i aktiv fødsel der må sendes videre til andet fødested pga. overbelægning, eller nybagte der må hjemsendes for tidligt efter fødslen, og det er ganske enkelt horribelt. At fødende kvinder igen og igen oplever forjagede og stressede fødegange er ikke befordrende for fødslernes forløb og for den tidlige mor-barn kontakt der er med til at sikre sundhed og udvikling af sunde børn og familier. Og at gravide igen og igen fortæller, at de mangler tid til jordemoder-kontakt før, under og efter fødslen kan udelukkende tilskrives det pres, af økonomisk art, der er lagt på fødeområdet. Den menneskelige nærhed, dialogen og støtten erstattes IKKE af netbasserede spørgekasser eller af faglige video-FAQ’er

2012-07-04T09:08:40+00:00 4, jul, 2012|