Vi skal klæde fødende bedre på til en god ammeoplevelse

amning-tredjedelFor 3. år i er der en stigning i antallet af fødende, der ikke føler sig klædt ordentligt på i forhold til amning af deres barn. Det er stærk bekymrende!

I onsdags blev resultaterne fra ’Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2016’*, offentliggjort.

For tredje år i træk, viser rapporten en stigning i antallet af fødende, der ikke føler sig klædt ordentligt på i forhold til amning af deres barn. En tredjedel af kvinderne er i høj grad, eller i nogen grad, i tvivl om ernæring af barnet, efter de kommer hjem fra sygehuset, og hele 38 % føler sig dårligt, eller virkelig dårligt, forberedt på amning under graviditeten. Det er en forringelse på 8 % på blot ét år.

I Forældre og Fødsel mener vi ikke at, det kan ikke være rimeligt at nybagte forældre, der står i en krævende livssituation ender med at føle sig utilstrækkeligt klædt på til at kunne ernære deres barn i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi bliver nødt til at få klædt de fødende bedre på, men det kræver tid, og tid koster penge. At sætte mere tid af til sundhedsfremme og forebyggelse er en investering i fremtiden

Hurtig udskrivning og mangelfuld vejledning er de primære årsager

Ifølge undersøgelsen, er netop en god ammeopstart, en af de primære årsager til, at man forud for fødslen har en forventning om at blive op til 3 dage på barselsgangen eller barselshotellet. Alligevel er antallet af førstegangsfødende, der bliver sendt hjem, indenfor 24 timer, fordoblet over de sidste 4 år og ifølge LUP forventer flere sygehuse at udskrive flere og flere førstegangsfødende tidligt fremover.

Tidlig hjemsendelse betyder også, at de nybagte mødre ikke får tilstrækkelig hjælp til ammeopstarten. De bliver ganske enkelt sendt hjem, inden amningen rigtigt går i gang, og mælken løbet til.

Og det er virkelig bekymrende. Vi hører også fra vores ammerådgivere, at ikke to amninger er ens, så bare fordi man har haft en uproblematisk amning tidligere, er det ikke ensbetydende med at den næste er uproblematisk. Så hurtig hjemsendelse kan være et problem, ikke bare for førstegangsfødende, men også for de flergangsfødende

Vores ammerådgivning har eksisteret i mere end 40 år og består af frivillige uddannede ammerådgivere, der dagligt sider klar ved telefonen for at hjælpe nybagte mødre i gang med amningen, og de oplever at behovet er stigende. De nybagte mødre der ringer ind er ofte kede af det, de er utrygge, rådvilde, og mangler basal viden om ammeopstart.

Kvindernes vurdering af fødsels- og forældreforberedelse er, fortsat det i rapporten, der har flest negative vurderinger og det bliver vurderet mere negativt i 2016 end i 2015.

Færre jordmoderkonsultationer betyder, der ikke er ordentlig tid til at tale med den gravide om amningen og ernæringen af det nyfødte barn, eller om de udfordringer, der kan være ved amningen. Det betyder, at nybagte forældre ikke er klar over, at der ofte skal arbejdes på at få amningen ordentligt i gang, og de ved ikke hvordan. Med andre ord medfører den manglende tid, at amningen bliver kørt ud på et sidespor.

Ammevejledning har effekt

I rapporten inddrages der resultater fra et nyligt afsluttet ph.d. projekt der viser, at ammevejledning har effekt og som har arbejdet med hvordan man kan støtte forældrene, når amningen skal etableres i forbindelse med en tidlig udskrivelse.

Det glæder vi os over i Forældre og Fødsel og håber projektet kan være med til at skubbe til den politiske opbakning.

For det betaler sig at investere i vores børns sundhed. Forældre og Fødsels ammerådgivning er vigtig for os, men den kan ikke dække det store behov for vejledning. Der mangler politisk opbakning til at sikre mor og barn den rette omsorg og støtte.

*Undersøgelsen omfatter svar fra 6.798 kvinder, der har født på landets offentlige sygehuse i perioden fra 1. august til og med 31. oktober 2016, og har besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Det er Danmarks fem regioner, der står bag undersøgelsen.

Læs mere om ’Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2016’

2017-03-17T13:28:02+00:00 17, mar, 2017|