Mere fødselsforberedelse

Kommentar til formand Lillian Bondos optræden i TV2 news d. 8. november 2011

Det er med stor tilfredshed at Forældre og Fødsel kan konstatere, at Jordemoderforeningen med Lillian Bondo i spidsen nu råber vagt i gevær over den mangelfulde fødselsforberedelse der tilbydes af det offentlige!

Når hver 10. kvinde ønsker at få forløst sit barn ved kejsersnit, skyldes det for manges vedkommende angst for fødslen, en angst både jordemødrene og Forældre og Fødsel mener, ville kunne blive bearbejdet ved fornuftig tilbud om fødselsforberedelse i mindre hold med en nærværende jordemoder til stede.

Der er ingen tvivl om, at kejsersnittets indtog på de danske fødesteder kan ses som en medicinsk revolution der har reddet rigtig mange liv, men det er samtidig vigtigt at huske på, at når man ser på risikoen for komplikationer ved en normal og ukompliceret fødselsforløb er en vaginal fødsel langt at foretrække, både af hensyn til moderens såvel som barnets sundhed!

Der er for tiden flere og flere gode tilbud om fødselsforberedelse rundt om i landet, der udbydes af private. Men da det netop udbydes af private koster det ofte en pris, hvorfor mindre økonomisk velstillede gravide må stå af. Dette er en uheldig retning at gå, og da vi i Forældre og Fødsel arbejder for, at ALLE skal have ret til en god fødsel, ser vi dette som en øgning i den sociale ulighed i Danmark.

Forældre og Fødsel mener, i lighed med Jordemoderforeningen, at når vi har så mange ledige jordemoderhænder som vi har nu, vil det være en besparelse på lang sigt at bruge penge på god offentlig fødselsforberedelse givet af uddannede jordemødre, og Forældre og Fødsel ønsker at minde den nye regering om, at netop forbedringer på svangreområdet var noget de talte meget for da de sad i opposition.

Nu ønsker vi det udført i praksis!

2011-11-08T08:51:05+00:00 8, nov, 2011|