Offentlig Amning – Åbent brev til ligestillingsminister Manu Sareen

I den forgangne weekend har en ammende kvinde modtaget en henstilling fra kommunalt personale på en offentlig legeplads om at forføje sig til et diskret hjørne. Københavns Kommune behandler i øjeblikket de konkrete sag. Organisationen Forældre og Fødsel finder det dybt bekymrende, at et ammebarns rettigheder overhovedet kan diskuteres. Vi gør opmærksom på, at diskussionen langt hellere end at være et spørgsmål om den ammende kvindes rettigheder – for hun er omfattet af almindelige borgerrettigheder – bør være et spørgsmål om værditab for samfundet, en trussel mod børnefamiliers trivsel og krænkelser af det lille barns rettigheder.

Lad os bevare vore rigdomme

Vi ved, du i en tidligere debat om amning på caféer har udtalt, at du ikke ønsker at ændre lovgivningen. »Vi har ikke en blufærdighedskultur i Danmark, og personligt kan jeg ikke forstå, at det skulle udgøre et problem, at kvinder ammer på caféer. Og det er altså heller ikke mit indtryk, at mange kvinder er blevet afvist på grund af det« (Politiken, 16. juni 2013) Vi opfordrer dig til i samme ånd at forhindre udarbejdelse af såvel politikker som sædvaner, der hindrer ammende i at deltage i almindeligt offentligt liv. Lokaliteten er ikke så vigtig. Det vigtige er, at man ikke skal frygte at blive stigmatiseret.

Barnets ret til bryst

Hvordan ønsker vi at tage imod vore nye samfundsborgere? Vi kan næppe være uenige om, at en ammende kvinde ikke må diskrimineres. Hun har ret til at færdes frit, deltage i offentlige forsamlinger m.m. selvom hun er eneste fødekilde for sit barn. Hvis vi er enige i denne antagelse, vil et påbud om at fjerne sig fra offentligt sted for at amme føre til en diskrimination af det lille barns rettigheder. Barnets ret til at die frit.

Når man ammer på en legeplads, har man andre børn end ammebarnet

Flergangsfødende mødre holder ammefrekvensen. Ammeundersøgelse, Horsens 2006 Det er vi i Danmark stolte af. Vores sundhedsvæsen har kæmpet for det. Det tyder på, at mødre med andre børn end ammebarnet kan få amningen til at fungere i en almindelig småbørnsfamilies hverdag. Det er værd at støtte op omkring. Vi ønsker naturligvis ikke, at de større søskende skal spærres inde i lejlighederne eller institutionerne, til far får fri fra arbejde. Nybagte mødre skal frit kunne bevæge sig i bybilledet med deres større børn, lade dem studere en mariehøne i ro og mag, amme den lille undervejs, mens storebror udvikler sig i sit nære miljø.

Man lærer ved at være iblandt

Unge mødre (20-24 år) ammer mindre end ældre mødre. Ammeundersøgelse, Horsens 2006 Noget tyder altså på, at den nye generation af mødre har brug for et samfund med et godt og naturligt ammemiljø. Man lærer ubevidst ved at være iblandt. Amning som en naturlig ting her, der og alle vegne er det, der skal til for at sikre en høj frekvens af vellykkede ammeforløb. Det er samtidig medvirkende til, at en nybagt mor instinktivt ved, hvordan hun rent lavpraktisk skal gribe det an. Hvordan ser et lille barn ud, når det dier? Hvordan lægger jeg barnet til, når jeg sidder på en sandkassekant? Kan jeg fiske en leverpostejmad op af tasken til storesøster uden at forstyrre den lilles måltid? Og hvordan ser enhåndsgrebet til åbning af brikjuice lige ud? Man lærer at amme ved at være blandt ammere – gennem opvæksten og efter man selv er blevet mor. Det er en værdi, vi skal værne om.

Så kære Manu Sareen

Vi beder dig ikke lave en lov for amning
Men du kan undlade at lave en lov
der tillader love imod

Med venlig hilsen
Organisationen Forældre og Fødsel

Læs ministerens svar her

2017-06-21T10:56:00+00:00 25, feb, 2014|