OK18 – lad os undgå strejke og lockout

Att.: Kommunernes Landsforening og Danske Regioner

Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomster for over 745.000 offentligt ansatte har varslet
konflikt fra den 4/4 2018.

Som repræsentant for alle gravide, fødende og barslende familier ser vi i Forældre og Fødsel med stor
bekymring på en strejke, da nogle brugere uomtvisteligt vil betale en pris herfor. Derfor må Forældre og
Fødsel på det kraftigste henstille til, at parterne bliver enige og en overenskomst tegnes.

Allerede inden konfliktvarslet blev offentliggjort, mærkede Forældre og Fødsel en stigende utryghed blandt
gravide. En gravid fortæller, at hun bekymrer sig for den mulige konflikt: ”…det er svært at gennemskue
hvilke konsekvenser en mulig konflikt kan få for mig og mit barn. Jeg er klar over, det kan betyde, at vi ikke
får besøg af en sundhedsplejerske lige efter fødslen, men kan det også betyde færre jordemødre på
fødegangen eller at mine sidste jordemoderkonsultationer forsvinder? Får jeg mulighed for at deltage i
fødselsforberedelse? Jeg synes det er meget utrygt.”

I Forældre og Fødsel støtter vi bedre forhold for jordemødre, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker
og læger, da vi er af den klare opfattelse, at bedre vilkår for de sundhedsprofessionelle giver bedre vilkår
for brugeren – i såvel primær som sekundær sektor.
Der mangles i Danmark ikke autoriserede jordemødre, men der mangles jordemødre, der kan trives i deres
arbejde. Manglen på jordemødre, der vil arbejde på de offentlige fødesteder viser sig ved, at fødesteder må
skære ned på kontakterne mellem den gravide og jordemoderen og lave fødselsforberedelse i auditorier i
stedet for i mindre hold.
Som repræsentant for brugerne kan vi ikke nøjes med trætte, udbrændte jordemødre, sosu-assistenter,
sygeplejersker og læger, når vi bringer nye borgere til verden. Vi insisterer på en hjertelig, nærværende,
engageret og faglig kompetent fødselshjælp samt individuel omsorg og vejledning i barselsperioden.
Vi beder derfor insisterende de sundhedsprofessionelles overordnede arbejdsgivere om at anerkende deres
indsats for at støtte os i livet på vej til forældre og som forældre.

For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst
Bestyrelsesformand: Birgitte Halkjær, tlf. 42 94 02 82
Næstformand: Sarah Thomsen, tlf 60626736

 

2018-03-06T22:48:00+00:00 6, mar, 2018|