Stigning i planlagte kejsersnit

Sundhedsstyrelsen har netop udarbejdet en undersøgelse for Politiken, hvoraf resultatet viser at rekordmange gravide (ca. 5 kvinder pr. dag) vælger planlagt kejsersnit som forløsningsmetode når de skal have deres barn til verden. Det er en stigning på næsten 50% i løbet af de sidste 5 år!

Det er stærkt foruroligende og sundhedsfagfolk, med bl.a. Lillian Bondo, formand for jordemoderforeningen i spidsen, fremhæver at kejsersnit uden medicinsk belæg bestemt ikke er uden risiko. Et kejsersnit er en operation – og mange af de planlagte kejsersnit ville kunne afværges ved god og tilgængelig fødselsforberedelse for alle og generel bedre støtte omkring den enkelte gravide. Mange steder i Danmark er den forberedende undervisning forud for fødslen helt sparet væk, og betyder at den gravide kun møder en jordemoder ganske få gange i løbet af sin graviditet. Det er ofte korte møder, med komprimeret indhold og hvor der ofte ikke er tid til at give den gravide 100% tryghed og viden om den tid hun går igennem og det arbejde der ligger forude i en velforberedt og gennemført fødsel. Desuden kræver det stor ro og god tid at kunne sætte den gravide ind i konsekvenserne af et kejsersnit. Alt dette finder foreningen Forældre og Fødsel, at de danske jordemødre er overordentligt godt rustede til – men det er en stor opgave med de rammer der er i dag for kontakten mellem jordemoder og gravid.

Kvindens ønske om at få et planlagt kejsersnit skyldes alt for ofte en udefinerbar frygt for fødslen. En undersøgelse fra 2005 foretaget af sundhedsstyrelsen viste, at det i høj grad var gravide med dårlige førstegangsoplevelser, der sidenhen valgte at få kejsersnit ved deres næste fødsel. Der har med stor succes flere steder i landet været gennemført forsøg med samtaler og fødselsaftaler for kvinder med fødselsfrygt. Dette bør kunne iværksættes flere steder i landet. Alene den økonomiske gevinst ved at kvinder forløses gennem en normal vaginal fødsel frem for et økonomisk belastende sygeleje efter den operation et kejsersnit reelt er, kan kun være ønskværdig.
Desuden kan kvinder der føder selv, generelt også selv varetage deres barns pleje og sit nye liv som mor umiddelbart efter forløsningen.
Der bør være øget fokus på barnets tarv i forhold til forløsningsmetode. Den allertidligste hud-mod-hud kontakt, en mor der er tilgængelig umiddelbart efter fødslen og som kan imødekomme amningens etablering samt barnets øvrige behov, er til alle tider det der er at foretrække – og fremelske – også i vores moderne samfund.

Foreningen Forældre og Fødsel fastholder, at fødselsforberedelsen er essentielt for den gravide, og regeringen bør i høj grad vælge at prioritere bedre økonomi til svangreomsorgen frem for at bruge de økonomiske midler til at imødekomme krav om gravides selvvalgte operationelle forløsninger.
Foreningen Forældre og Fødsel støtter på alle måder op omkring jordemødrenes ønske om at kunne give mere tryghed og bedre rådgivning – igennem øget tid til den enkelte gravide. Det er dér de gravide og sidenhen fødende får netop dét, der kan bringe deres barn sikkert til verden.

2010-03-15T20:47:10+00:00 15, mar, 2010|