Amning er det sundeste valg for et spædbarn

Forældre og Fødsel mener, at amning er det sundeste valg for et spædbarn. Derfor udsendes denne pressemeddelelse som en reaktion på artiklen ”En god mor ammer” bragt på Information.dk d. 8. Juni 2010.

Artiklen er skrevet med på baggrund af et speciale fra Syddansk Universitet, der kritiserer det danske sundhedspersonale for at være for unuancerede i deres forhold til amning, og hvordan nybagte mødre rådgives i forbindelse med amningens betydning og vigtighed.

Artiklen beskriver, hvorledes adspurgte nybagte mødre ikke mener, at de fik nok information om ”andre muligheder” – dvs. ernæring ved modermælkserstatning på flaske. Derimod har stort set alle oplevet, at amning blev ophøjet som den bedste ernæring at give til spædbørn, at man for alt i verden må forsøge at efterkomme barnets behov for den bedste start i livet. Dermed sagt, at flaskeernæring må anses som en ernæringsmæssigt set dårligere løsning, og dermed et mindre godt valg. Artiklen – og derigennem specialet – ønsker dermed at sætte fokus på den dårlige samvittighed, som mødre, der af den ene eller anden grund vælger at give sit barn modermælkserstatning, må bære rundt på i form af f.eks. skyld over at give sit barn en mindre god start på livet, som forfatterne mener har sit ophav i sundhedspersonalets ensidige information.

Forældre og Fødsel ønsker på det kraftigste at støtte jordemødre, sygeplejersker på fødegange og barselsafsnit samt sundhedsplejersker i deres fortsatte ”unuancerede” levering af information omkring amning. Det er vort håb og ønske, at man som borger i det danske samfund kan have tillid til, at sundhedsvæsenet vil rådgive en ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer i det, der er det sundeste og mest hensigtsmæssige valg, når man betænker et lille nyt menneskes første sårbare tid i verden.

Forældre og Fødsel mener ikke, som artiklen foreslår, at information om flaskeernæring i en rådgivningssituation skal ligestilles med amning, da al forskning og evidens bevidner amningens fordele frem for førstnævnte. Modermælk indeholder alt det et spædbarn har brug for – og findes I de mængder der er brug for – når barnet har uhindret adgang til at die. Støtte og omsorg for ammende kvinder og familien findes også i de mængder der er brug for det, bl.a. i Forældre og Fødsels gratis og anonym rådgivning døgnet rundt på telefon og website.

Forældre og Fødsel respekterer fuldt ud behovet for, at der er situationer, hvor flaskeernæring må blive den endelige løsning, men dette må ses som et valg, man som forældre må træffe for sit barn, lige såvel som man resten af sin forældretid vil træffe valg, for hvilke man må bære sin samvittigheds åg – god eller dårlig. På lige fod med til- eller fravalget af slik, tv, computer eller motion. Disse beslutninger og dette ansvar er forældrenes alene. Forældre og Fødsel mener, at det er utopisk at efterstræbe et skyldfrit moderskab, og vi mener således, at det ikke skal være op til det danske sundhedspersonale om de, ved deres rådgivning om barnets sundhed og helbred, skal risikere at efterlade en dårlig samvittighed hos nogen – Forældre og Fødsel forventer at få den bedste (dvs. den sundeste) rådgivning på området; også i fremtiden.

2010-06-12T20:57:09+00:00 12, jun, 2010|