Provokerede sene aborter

Forældre og Fødsel har med bekymret interesse fulgt de seneste dages medieomtale af fostre der overlever sene provokerede aborter (efter 12. graviditetsuge). Forældre og Fødsel ønsker derfor at sætte fokus på, at forældre der vælger at afslutte en graviditet, bør gøre det på det bedst mulige oplyste, kvalificerede og afklarede valg.

Forældre og Fødsel mener desuden – i lighed med Etisk Råd, at den dokumenterede stigning i antallet af provokerede sene aborter er bekymrende, og regeringen bør sætte fokus på det etiske spørgsmål i, hvor grænsen går for muligheden for at afslutte en levedygtig graviditet.

Hvis forældrene i langt højere grad i løbet af deres beslutningsproces blev stillet overfor information, støtte og rådgivning om livet med et barn med handicap – f.eks. et obligatorisk møde med forældre til et barn med det pågældende handicap eller sygdom, er det Forældre og Fødsels håb, at langt færre forældre ville tage den endelige beslutning om at afslutte graviditeten. Mange børn lever i dag gode og værdifulde liv med både større og mindre handicaps, og Forældre og Fødsel mener, at forældrene bør stilles overfor alle muligheder for at se, at livet ér muligt. Forældre og Fødsel mener, at alle børn er værdifulde, men at det er samfundets normsætning der bør stilles spørgsmålstegn ved.

Hvis forældrenes beslutning, på trods af fyldestgørende information er definitiv, forholder Forældre og Fødsel sig kritisk til, om den nuværende abortform er den mest humane for fostret – et livsforløb på flere timer efter fødslen virker unødvendigt lidelsesfuldt.

Forældrene oplever en smertelig og sorgfuld afslutning på en graviditet, men fostret – barnet – mister livet. Rent etisk bør denne ende på livet gøres så blid for barnet som muligt. Derfor ønsker Forældre og Fødsel at bringe dette emne til debat!

Forældre og Fødsel henstiller således til, at der fremover lægges endnu større vægt på oplysning, støtte og kompetent rådgivning til forældre i denne situation, og i tilfældet både før, under og efter et indgreb, da man ikke blot afslutter en graviditet – men et liv.

2010-07-04T20:59:46+00:00 4, jul, 2010|