Reaktion på ”Flere gravide behandles for depressioner” på www.fpn.dk 21/09/11

Det er med stor bekymring foreningen Forældre og Fødsel i pressen har kunnet følge stigningen i udskrivning af antidepressiv medicin til gravide, og ikke mindst bekymringen for at medicinen kan give alvorlige bivirkninger hos fostret og det nyfødte barn og i sjældne tilfælde kan medføre døden.

Ifølge en opgørelse fra lægemiddelstyrelsen er antallet af gravide der får antidepressiv medicin steget med 40 % over 3 år. Forældre og Fødsel er enig i, at en dyb depression skal behandles, men synes samtidig det er påfaldende at stigningen af den medicinske behandling af depressive gravide, sker samtidig med en markant besparelse – og dermed forringelse af tilbud om fødselsforberedelse i hele landet, samt indførelse af ambulante fødsler, også for førstegangs fødende i de fleste regioner.

I Forældre og Fødsel har vi kendskab til flere tilfælde, hvor gravide har fået udskrevet antidepressiv medicin ved deres praktiserende læge, på baggrund af angst for deres forestående fødsel. Noget vi i Forældre og Fødsel ser som et symptom på den manglende tid og prioritering til omsorg fra sundhedssystemets – og implicit regioner og kommuners side. Hvis praktiserende læge desuden formoder at den gravide er disponeret for en kommende efterfødselsreaktion kunne vi frygte, at viden om manglende tid til efterfødselsomsorg, kan få lægen til hurtigere at udskrive medicinen. Hvilket igen er en direkte indikation på, at svangreområdet er et fatalt sted at spare!

I Forældre og Fødsel anbefaler vi, at man – frem for medicinering – i langt større udstrækning fokuserer på ordentlig fødselsforberede, terapi og individuelle forløb med vægt på efterfødselspleje af den nye familie.

2011-09-25T08:48:53+00:00 25, sep, 2011|