Reaktion på ”Tidlig hjemsendelse koster liv” tirsdag d. 23. august 2011

Foreningen Forældre og Fødsel bakker op om ledende sundhedsplejerske Margit Krabbes udmelding til sundhedsminister Bertel Haarder om de kritiske vilkår, de nyfødte spædbørn udsættes for, når de udskrives fra fødegangen så tidligt som to timer efter fødslen.

Hvis regionerne ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tæt kontakt i form at barselsbesøg i hjemmet, tidlig kontakt med sundhedsplejen og i det hele taget økonomisk prioritering af den nybagte familie – herunder sikring af etablering af ammeforløb, må sundhedsministeren tage ansvaret for de mange genindlæggelser på sine skuldre.

I april i år kom Sundhedsstyrelsens rapport om status på svangreomsorgen, der med al tydelighed viste, at deres anbefalinger om fødselsforberedelse, barselsbesøg og tidligt besøg fra sundhedsplejersken ikke bliver fulgt på de fleste af landets fødesteder.

Forældre og Fødsels frivillige ammerådgivere gav i april måned mere end 400 timers telefonisk rådgivning, hvoraf ca. 50 % vedrørte tidligt hjemsendte. De rådsøgende mødre er ofte utrygge og føler sig usikre på alt hvad der vedrører amning.

Forældre og Fødsel har registreret adskillige episoder med nybagte forældre, der har følt sig svigtet – uden mulighed for at få ordentligt hjælp og støtte – af sundhedssystemet. Vi har eksempler på grædende mødre, der ringer til vores Ammerådgivning, nyligt udskrevetkun med et sæt ammebrikker og en håndfuld foldere som eneste trøst – kan vi i Danmark leve med at levere den slags omsorg for et nyfødt spædbarn?

Allerede i marts i år udtalte formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker Susanne Hede dyb bekymring for de mange nyfødte, der på grund af regionernes utallige besparelser på svangreområdet må bøde med risiko for liv og førlighed som resultat af tidlige hjemsendelser af nybagte mødre og dermed manglende mulighed for rådgivning, omsorg og pleje fra sundhedspersonalets side. Dette bakkedes dengang op af formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), der mente, at det må være ”god, almindelig sundhedsskik at sørge for, at amningen fungerer, inden mor og barn sendes hjem fra hospitalet efter fødslen”.

Foreningen Forældre og Fødsel vil derfor gerne høre sundhedsministeren, hvordan han vil hjælpe de kommende generationer, så også de får glæde af verdens bedstesundhedssystem?

Maria Lisette Jacobsen

Formand Forældre og Fødsel

2011-08-23T08:31:51+00:00 23, aug, 2011|