Regionsrådsvalg 2013 – Svar fra politikerne

Region Nordjylland

Anny Winther (Venstre):

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen.

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg? Lidt i stress og mellem vagtskifte mens vi beskærer yderligere.

Jeg tror det vigtigt at forældreparret oplever tryghed og kompetent faglighed i hele fødselsforløbet. Hvis det er tilstede – kan selv et vagtskifte klares.

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Forstår måske ikke helt spørgsmålet – men hvis der menes, at faren også gør krav på en seng – er det fint med patient-pårørende afsnit hvor man kan få de første dage efter en fødsels – typisk et rigtig godt tilbud til 1. gangs forældre.

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Fint valg for hjemmefødsler og naturligvis skal der være en veluddannet jordemorder.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan forestiller du dig den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?

Jeg tror det foregår på centrale fødselsafdelinger – men det betyder meget lange afstande for et nybagt forældrepar. Jeg tænker på at få dage efter fødselen skal der tages blodprøver mv. – og det er ikke hensigtsmæssigt at en mor der netop har født, få dage efter skal køre en lang biltur, måske er der små søskende. Så enten må blodprøven tagets i hjemmet af jordemoderen der kommer på besøg i løbet af de to første døgn eller af sundhedsplejen.

Mener du, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse?

Det vil afdække med at brugerundersøgelse hos nybagte forældre. Men fødselsforberedelse er vigtigt.

Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner i lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?

ok

Hvordan forholder du dig til at der i Region Hovedstaden ikke er frit sygehusvalg når det gælder hjemmefødsel?

Ærgerligt.

Region Midtjylland

Ingen svar

Region Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten)

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Enhedslisten er ikke tilhænger af de besparelser der er gennemført på sundhedsområdet. Derfor er jeres spørgsmål lidt svært at svare på. Men jeg er enig i at det bliver dyrere i den sidste ende.

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg? Lidt i stress og mellem vagtskifte mens vi beskærer yderligere.

Det tager tid at komme sig over og går især ud over de unge der ikke har et stærkt netværk der kan hjælpe dem

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Jeg forstår desværre ikke hvad I spørger om, men jeg mener at forældrene skal have størst muligt indflydelse på deres forløb?

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Jo det er da oplagt

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Jeg mener det er Ok men vil også respektere at der er nogen der har det anderledes. Jeg vil bare finde en anden cafe. Så er det vist løst.

Hvordan forestiller du dig den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?

Differentierede tilbud der opfylder de forskellige ønsker familierne har. MEN der skal sikres særligt gode forhold for skrøbelig familier – for børnenes skyld.

Mener du, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse?

Ja

Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner i lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?

Usikker på hvor mange hjemmefødsler der er i region Syddanmark og ved ikke nok om behovet / ønskerne. Men derskal være et relevant og sikkert tilbud til de der ønsker at føde hjemme

Hvordan forholder du dig til at der i Region Hovedstaden ikke er frit sygehusvalg når det gælder hjemmefødsel?

Det forholder jeg mig ikke til! Det må være borgerene der, der vælger…

Andreas Lund Andersen (Enhedslisten)

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Ved at forebygge så det ikke er så dyrt ved komplikationer. Der skal etableres et bedre samarbejde med kommunens sundhedsplejersker. Evt. ved at etablere fælles kommunale / regionale sundhedscentre hvor sundhedsplejersker også bliver en del af en bred vifte af den tværfaglige behandling og rådgivning. Enhedslisten vil forebyggelse og sundhedsfremme frem for at det så i længden bliver dyrere med flere komplikationer efter fødslen.

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg? Lidt i stress og mellem vagtskifte mens vi beskærer yderligere.

Spørgsmålet forstår jeg ikke.

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Alle fødende kvinder skal have krav på at have en jordmoder tilknyttet i fødselsforløbet Der kan ikke garanteres at en jordmoder er på stuen igennem hele fødslen, da det varierer meget i hurtighed, og der er også generelle arbejdsvilkår hvor en jordemoder har fri og bliver afløst af en anden jordmoder. Men det er vigtigt, at en anden sundhedsperson, eksempelvis en sygeplejerske kan være kontaktsygeplerjske igennem hele forløbet og har viden til at kunne tilkalde jordmoderen når dette er nødvendigt, ligesom man skal kunne have en læge man kan tilkalde på sygehuset.

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Så vidt jeg ved er der tilknyttet en jordmoder under hjemmefødsler. Her handler det jo også om at få lavet de nødvendige forundersøgelser der kan afgøre om en hjemmefødsel er forsvarlig eller ej.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Amning i det offentlige rum skal være et lovkrav. Hvis en cafe / andet sted ikke vil acceptere dette, burde de få frataget deres bevilling, da det er essentielt for et spædbarn at få ernæring.

Hvordan forestiller du dig den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?

Enhedslisten går til valg på at bevare den nuværende akutstruktur, det omhandler også at bevare de fødeafdelinger der er på de syddanske sygehuse. Jeg ser helt sikkert at sundhedsplejersker tilknyttes både før og efter fødslen således man forebygger frem for at skulle have en masse komplikationer.

Mener du, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse?

Der skal helt sikkert anvendes flere midler for bedre fødselsforberedelse, der er sket store besparelser på området, og det ønsker Enhedslisten tilbagerullet.

Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner i lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?

Nu kender jeg ikke specifikt til hjemmefødselsordningen i Sjælland, hvad der skulle være succesfuldt der, men jeg mener at hvis kvinder gerne vil føde hjemme skal der selvfølgelig være mulighed for dette, også med tilknytning til af en jordmoder. Men jeg ser gerne at de fleste fødsler foregår på sygehuset, hvis der skulle opstå uventede komplikationer er det mest sundhedsmæssigt fornuftigt at kunne foretage et akut kejsersnit ganske få minutter efter at fødselslægen / jordmoder har konstateret dette er nødvendigt

Hvordan forholder du dig til at der i Region Hovedstaden ikke er frit sygehusvalg når det gælder hjemmefødsel?

Jeg stiller op i region syddanmark, så kan ikke svare på konkrete beslutninger foretaget i region Hovedstaden

Carl Holst (Venstre)

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Der er ikke blevet sparet samlet set på graviditet, fødsel og barsel i Region Syddanmark – tværtimod. Der har i en længere periode været fald i fødselstallet, men de ressourcer der bruges er enten fastholdt eller har været stigende. Det betyder, at de enkelte fødende alt andet lige får flere og flere ydelser. Desuden er der intet, det tyder på, at de fødendes helbredstilstand er blevet dårligere,

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg?

Der gives en målrettet indsat, så de der har størst behov, enten på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager, får den største indsats. Ud over dette, er der sat en lang række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i værk, som skal understøtte det ukomplicerede forløb, både i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden. Der er for eksempel tilbud om fødsels og forældreforberedelse til alle – inklusiv den vordende fader/partner – der er tilbud om hjemmefødselsordning/kendt jordemoderordning ved alle fødesteder, der er oprettet barselsklinkker, hvor alle kan henvende sig den første uge efter fødslen for råd og vejledning døgnet rundt. Alle tilbydes efterfødselssamtale ved jordemoder om fødselsforløbet og i komplicerede forløb tilbydes opfølgende samtaler både ved jordemoder og læge. Der samarbejdes med den kommunale sundhedspleje for at sikre god sammenhæng i forløbet – og i efteråret 2012 udkom en fælles regional og kommunal Ammepolitik for Region Syddanmark, som både kommuner og sygehuse har tilsluttet sig.

Vi gør i Region Syddanmark meget for at både forældre og barn skal få en god start på livet. Vi synes det er vigtigt, at de kommende forældre er godt rustet til forældreskabet, og understøtter via den

regionale planlægning i Fødeplanen, at alle så vidt det er muligt, skal have et godt graviditets, fødsels, og barselsforløb af høj kvalitet.

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Det er helt reelt, at man planlægger, ønsker og stiller krav til noget af det vigtigst i livet, nemlig fødslen af sine børn. Herunder, at man har en jordemoder hos sig under fødslen og at man kan være indlagt efter fødslen ved behov. Dette tilstræber vi i Region Syddanmark; dels ved at have en retningslinje for jordemoders tilstedeværelse under fødslen, dels ved at tilbyde kendt jordemoderordning og hjemmefødselsordning, til de kvinder, som ønsker det.

Vi er af den overbevisning, at ved et ukompliceret forløb for både mor og barn – forudsat, at man er godt forberedt til tiden efter fødslen og føler sig tryg ved at tage hjem – ja så kan barselsperioden med fordel finde sted i hjemmet, godt understøttet af tidligt besøg af sundhedsplejersken og evt. jordemoder, samt opfølgende tilbud på sygehuset. Ved problemer skal det være nemt at henvende sig og få den fornødne hjælp.

Har man derimod et kompliceret forløb eller har barnet brug for yderligere behandling, vil der altid være tilbud om indlæggelse, indtil man er klar til at komme hjem.

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Vi har i Region Syddanmark etableret tilbud om kombineret kendt jordemoder- og hjemmefødslesordning ved alle fødesteder, og oplever det som et velfungerende supplement til det traditionelle tilbud om fødselsbetjening på sygehusene. Det betyder netop, at hjemmefødslerne bliver betjent af en mindre gruppe erfarne jordemødre og at de kvinder, som ønsker det har mulighed for at få en tættere og mere personlig relation til jordemoderen i forløbet.

Generelt arbejder vi i Region Syddanmark ud fra Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen og vores tilbud bliver løbende justeret ud fra de nationale anbefalinger.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Region Sjælland

Asger Diness Andersen (Venstre)

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Demografien med det faldende børbetal er nok vores allerstørste udfordring. Vi er jo et land der ikke kan reproducere os selv og derfor bliver vi et degenereret samfund med overvægt af ældre og for få unge til at tage over. Derfor mener jeg også der er behov for at vi gør det mere attraktivt at føde og især mere attraktivt at føde i en ung alder, da det i sig selv er mere problemfrit og med færre komplikationer til følge for både barn og forælder. Det er en bedre måde at løse problemet på, da udgifterne dermed bliver mindre.

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg?

Lidt i stress og mellem vagtskifte mens vi beskærer yderligere.

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Det er nok ikke et forslag som jeg umiddelbart vil støtte.

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Ordningen med private fødselsklinikker har venstre støttet, men der har ikke været en sammenhæng mellem de opstillede muligheder og private der ønsker at starte op. Det skal vi have set på om vi kan gøre bedre.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Det har jeg det godt med. Jeg synes man i mange sammenhænge skal støtte op om det at kvinder føder børn. Større tolerance, hjælp, accept af at børn støjer o.s.v. er nødvendig og naturligt for at støtte op om fødende kvinder og kvinder med småbørn.

Hvordan forestiller du dig den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?

At den udvikles i samarbejde mellem politikere, borgere og sygehusvæsenet Mener du, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse? Jeg har ikke mødt det som et ønske fra befolkningen, men det må vi se på hvis det kommer.

Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner i lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?

Nu er jeg fra region Sjælland, men ser da frem til at de andre regioner følger trop eller laver noget der er bedre.

Hvordan forholder du dig til at der i Region Hovedstaden ikke er frit sygehusvalg når det gælder hjemmefødsel?

Jeg bor ikke i region hovedstaden og derfor er det upassende at jeg kommenterer hvordan de gør det. Jeg støtter en professionalisering af sygehusvæsenet så de steder hvor der er et behandlingstilbud er også der hvor der er en stor ekspertise og erfaring med netop denne behandling.

Region Hovedstaden

Bent Larsen (Venstre)

Når der til stadighed skal spares på graviditet, fødsel og barselsomsorg, viser alle undersøgelser og erfaring at stadig flere får komplicerede forløb, efterfødselsreaktioner m.m. Hvordan vil I få råd til at betale for disse de følger?

Det er altid billigst at sikre høj kvalitet i første omgang.

Hvad tænker du det kan betyde for parrets evne til at tage sig af sit barns udvikling og dannelse til en aktiv ydende samfundsborger hvis deres forældreskab starter uden omsorg? Lidt i stress og mellem vagtskifte mens vi beskærer yderligere.

Der bør i højere grad skabes rammer for et optimalt forløb.

Vi har nogle stærke villige “mom-to-be”kvinder i Danmark, som vil gå gennem ild og vand for deres kommende barn og familie. Par planlægger, ønsker og stiller krav. Hvad mener du om kravet om, ikke bare at have en jordemoder hos sig, men også frit at vælge om man ønsker at belægge en sygeseng samtidig?

Meget positiv.

Bør alle regioner, som der nu bliver arbejdet på en kendt jordemoder ordning i, også have et beredskab af erfarne kendte jordemødre til hjemmefødsler, når vi ved at det øger sikkerheden og er en relativ billig løsning?

Ja, bestemt

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?

Helt fint

Hvordan forestiller du dig den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?

Vi skal altid tage udgangspunkt i den fødendes behov.

Mener du, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse?

Ja, egentlig men det kolliderer lidt med de mange, svære prioriterer i en stram økonomi.

Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner i lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?

Meget positiv.

Hvordan forholder du dig til at der i Region Hovedstaden ikke er frit sygehusvalg når det gælder hjemmefødsel?

Det har jeg det dårligt med.

2013-11-15T09:44:42+00:00 15, nov, 2013|