Det skal være trygt at føde!

I Danmark forventer vi alle, at når borgerne søger eksperthjælp til den største begivenhed i livet – en fødsel, så får vi også muligheden for at træffe fuldt informerede valg! Dette kræver som minimum, at alle informationerne bredes ud for de involverede.

Alt for mange kvinder bliver ikke informeret om, at igangsættelse af fødslen er et tilbud, og at der er alternativer til fødselspillen, eller om de alvorlige bivirkninger denne form for medicinsk behandling kan have. Så længe dette er tilfældet, er det for kvinder ikke trygt at føde!

Når hver femte fødsel sættes i gang, sker det for mange gravide kvinders vedkommende med et off label præparat. At et præparat er off label betyder, at det ikke er godkendt til formålet.

I tilfældet med Misoprostol/Cytotec, der har været meget omtalt i medierne, er der tale om et middel mod mavesår, hvor en bivirkning kan være meget voldsomme veer, vestorm, der i værste tilfælde kan medføre alvorlige skader eller død for mor og barn.

Forældre og Fødsel finder det dybt foruroligende at gravide kvinder og deres ufødte børn stadig udsættes for denne behandling – og tanken om at blive brugt som forsøgskaniner er ikke fjern! Og HVORFOR er stadig ubesvaret! Er det måske for at spare penge?

Vi opfordre til at både forældre og sundhedspersonale, der har oplevet bivirkninger og utilsigtede hændelser, der kan være sket efter anvendelse af midlet Misoprostol, vil indberette dette til lægemiddelstyrelsen.

Ligeledes forventer Forældre og Fødsel, at sundhedsminister Astrid Krag tager affære i denne sag hurtigst muligt.

2013-03-13T09:15:00+00:00 13, mar, 2013|