Skal vi indføre ”københavnske tilstande”?

Siden mandag d. 31. januar 2010 har det været en realitet, at fødeafdelingerne i både Silkeborg såvel som Holstebro skal lukkes. Lukningerne er foretaget i ”stilhed”, forstået således at lukningsforslaget blev sendt i høring i blot EN UGE og udelukkende blandt regionens ansatte.

Hvordan kan dette opfattes som en demokratisk handling? De hårde facts er ved at sive ind. Det var set komme, alligevel kan man kun undre sig over, at brugerne ikke er blevet spurgt. Hvorfor er dem det kommer til at gå ud over, ikke blevet inddraget i sådan en omfattende beslutning?

Foreningen Forældre og Fødsel er den eneste forening i Danmark, der repræsentere de gravide, de fødende og de nybagte forældre. Siden 1973 har vi været inviteret med ved bordet, når forholdene for de gravide og fødende skal diskuteres. Vi er vant til at blive spurgt, og forventer at blive hørt!

Vi må med skuffelse erfare, at det ikke er sket i dette tilfælde. Tværtimod står vi, som brugernes repræsentant tilbage med en følelse af, at lukninger er sket i ly af mørket. Vi har aldrig modtaget tilbudet om at give høringssvar, hvilket er stærkt utilfredsstillende, da brugerne således mister deres demokratiske ret til at ytre sig.

Mange gravide har siden planerne blev offentliggjort udtrykt deres bekymring og ærgrelse over, at de nu risikere at skulle tilbringe en times kørsel eller mere, for at nå frem til en fødeafdeling. Kan de, når de når frem, mon opleve den samme nærvær og fulde fokus på mor og barn fra et imødekommende personale? Kan en ”fødefabrik”, der årligt skal varetage mellem 2500-3000 fødsler finde tid til den enkelte, eller vil der ikke være tid til at individuelle behov og ønsker bliver hørt? Hvad er der blevet af kvalitet og tryghed for den enkelte kvinde? Har man taget højde for at den gode fødsel er meget mere end et levedygtigt barn?

Mange spørgsmål presser sig på, og vi kan kun frygte, at vi i Region Midtjylland langsomt men sikkert er ved at overgå til københavnske tilstande, hvor en fødende ikke kan vide sig sikker på de praktiske forhold omkring sin hospitalsfødsel, før efter hun har født.

Foreningen Forældre og Fødsel kan kun, endnu en gang opfordre til, at man føder hjemme, såfremt man vil sikre sig en jordemoders fulde opmærksomhed under hele fødslen!

Noget Regionen også har tænkt som en mulighed i deres sparekatalog, tilsyneladende dog uden at regne på, om den forventelige kommende stigning i antallet af hjemmefødsler, vil påvirke den ønskede besparelse ved lukningen af de to fødeafdelinger betydeligt.

I foreningen Forældre og Fødsel ønsker vi at sikre alle kvinde en tryg fødsel! Men det gør vi bedst, hvis vi bliver taget med på råd!

Sarah Thomsen

Bestyrelsesmedlem i Foreningen Forældre og Fødsel

2011-02-09T22:28:27+00:00 9, feb, 2011|