Sløjfningen af de øremærkede midler til fødegangene.

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Travlheden på fødegangene kan have fatale konsekvenser for de fødende. Ikke blot i form af mindre tryghed, men også for sikkerheden for mor såvel som barn

Forældre og Fødsel finder det dybt kritisabelt, at de øremærkede midler til forbedringen af svangreomsorgen i 2015 og frem er blevet fjernet.

Den tidligere regering havde sammen med SF og Enhedslisten øremærket 35 millioner i 2015 samt 75 millioner i 2016 til forbedringer på et meget trængt område.

For mindre end et år siden fulgte hele Danmark med i DR2 og DRUndersøgers dokumentar om, hvad travlheden på fødegangene i værste instans kan medføre. Her mødte vi et par, der mistede deres barn efter en igangsættelse, der ikke blev holdt øje med, og familien, hvis datter blev hjerneskadet under fødslen pga. manglende overvågning. De øremærkede midler skulle være med til at dæmme op for disse ulykkelige sager.

Én jordemoder til én fødende

Der er god dokumentation for, at en jordemoder ved den fødendes side i den aktive del af fødslen har en positiv indvirkning på den fødendes oplevelse af fødslen. Jordemoderen nedsætter behovet for medicinsk smertelindring og forøger chancen for en spontant forløbende fødsel. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de fødende kvinder får deres egen jordemoder fra de er ca. 3 cm åbne og i aktiv fødsel, og det er ikke uden grund, at Forældre og Fødsel gerne ser, at anbefalingerne på det dette punkt overholdes. En jordemoder ved den fødendes side kan give den fødende den ro og ikke mindst den tryghed, det kræver for at få en god fødsel. Det udover kan det sikre, at tilstødende alvorlige komplikationer som iltmangel hos det ufødte barn i denne periode kan opdages i tide, så der kan handles derpå. Iltmangel hos barnet er en alvorlig komplikation, der ind imellem desværre giver alvorlige hjerneskader og ultimativt døden for barnet. Derfor er det stærkt bekymrende, at regionerne og regeringen nu fjerner de øremærkede midler og lader hånt om både forældre og jordemødres protester.

Flere steder i Danmark stiger travlheden på fødegangene, ikke på grund af flere fødsler, men derimod på grund af de massive besparelser, der gennemføres. Fødsler er uforudsigelige af natur. Kvinder går i fødsel, når det passer kroppen, og ikke når det er praktisk. Derfor kan fødegangen det ene øjeblik ligge næsten øde hen for snart derefter at blive overbelagt af fødende. Hvis vi fortsat som samfund ønsker naturlige spontane fødsler, så er dette ikke en faktor, vi kan gøre noget ved, men et faktum der må tages højde for.

Omfattende besparelser

Årsagerne til travlheden skal findes blandt de politiske beslutninger, der bliver truffet af blandt andet økonomiske årsager. Fødegangene og hele svangreområdet har været udsat for omfattende besparelser de seneste år. Men har vi som samfund råd til så omfattende besparelser, når vores nye små medborgere skal hjælpes til verden? Jordemødre fortæller vores forening, hvordan mange SOSU-assistenter, der plejede at assistere jordemødrene, er blevet afskediget. Det betyder, at jordemødrene ofte selv må klargøre fødestuerne mellem fødslerne og udføre andre opgaver end deres kerneopgave, som er at være ved de fødende.

Vi ved fra kvinder, vi er i kontakt med i foreningen, at de er blevet sendt videre til andre sygehuse på trods af, at de er i aktiv fødsel, mens andre får udskudt deres igangsættelse, eller får lov til at ligge uden ordentligt tilsyn i fødemodtagelsen i timevis. De fortæller, hvordan de bliver holdt hen i telefonen, så de ikke får lov til at komme ind til modtagelsen på et rimeligt tidspunkt i fødslen. Denne manglende omsorg bunder i travlhed og overbelægning.

Igangsættelser øger travlheden

En anden årsag til travlheden skal findes i beslutningen fra 2011 om at sætte kvinder, der er gået ca. 10 dage over tid, rutinemæssigt i gang. Sådanne igangsættelser kan mindske visse alvorlige komplikationer, men igangsættelserne kan også have en række konsekvenser og omkostninger for de fødende i form af længere og mere smertefulde fødsler og heraf større utryghed, samt en øget risiko for komplikationer. Da beslutningen om at implementere disse igangsættelser blev truffet, blev der ikke sat de nødvendige økonomiske midler af til at udføre disse igangsættelser på en ordentlig måde.

I Danmark føder hver kvinde i gennemsnit 1,7 barn, og fra flere sider gøres der opmærksom på, at dette ikke er nok. Samfundet skylder de familier, der vælger at sætte børn i verden, at støtte op om, at denne begivenhed bliver god. Alle burde have en tryg fødsel! Det er ikke godt nok, at kvinder først skal transportere sig ind til sit fødested, og derefter sættes ind i en taxa og sendes mod et andet sygehus midt i fødslen, fordi der er for travlt. Det er utrygt, smertefuldt og urimeligt.

Sådan skaber vi rammer for den gode fødsel

I Forældre og Fødsel vil vi arbejde for, at de fødende igen får tildelt det gode og forsvarlige tilbud. Det indebærer en grundig og gratis fødselsforberedelse for alle. Det fordrer, at fødegangene lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at kvinder i aktiv fødsel skal have en jordemoder ved deres side som en garant for tryghed og sikkerhed igennem fødslen. Det indebærer, at jordemødrene har ro og tid til at hjælpe forældrene i de første timer efter fødslen, så mødrene kan få hjælp og vejledning til opstart af amning med videre. Jordemødrenes ekspertise skal bruges hos den fødende og nybagte familie og ikke kæmpende med rengøring af fødestuer og lignende.

Jordemødrene får kun én chance for at hjælpe kvinderne igennem fødslen på en sikker og tryg måde. Fødsler kan ikke laves om. De skal lykkes første gang. Forældre, der møder ind på fødegangen med et rask barn i maven, skal være sikre på, at forlade fødegangen med et rask barn i armene. Det er da ikke for meget at forlange.

Med venlig hilsen
Forældre og Fødsel

2015-08-31T22:04:01+00:00 31, aug, 2015|