Spørgsmål til politiske partier i forbindelse med valget d. 15. Sep. 2011

Vores medlemmer har fremsat følgende fokuspunkter, som vi ønsker at få belyst i forhold til politisk ståsted:

  • For tiden er der stor fokus på genindlæggelser af underernærede spædbørn på grund af manglende støtte og vejledning i forbindelse med tidlig hjemsendelse efter fødslen. Mener I, at dette er en rimelig udvikling – og hvad vil I gøre som politisk parti for at ændre dette?
  • Hvordan har du det med amning i det offentlige rum?
  • Hvordan forestiller I jer den danske svangre- og fødselsomsorg i fremtiden?
  • Mener I, der er brug for en forbedring af det offentliges tilbud om fødselsforberedelse?
  • Hvordan ser I muligheden for velfungerende hjemmefødselsordninger i alle regioner lig med den succesfulde Hjemmefødselsordning Sjælland?
  • Danmark oplever i disse år en nedgang i børnefødsler. Hvad vil I gøre for at støtte børnefamilierne, så vi kan få vendt den nedadgående kurve?
2017-06-21T10:54:42+00:00 29, aug, 2011|