Brev til regionerne

Brev til regionerne 2017-09-22T11:53:22+00:00

Kære Regionsrådskandidat

I foreningen Forældre og Fødsel vil vi gerne ruste vores medlemmer bedst muligt, når de skal sætte deres kryds til regionsrådsvalget den 21. november.

For vores medlemmer er netop regionsrådsvalget et af de vigtigste steder at gøre deres stemme gældende. Det er her, vi for alvor kan vælge de af jer, som vi helst vil have til at tage de beslutninger, der dagligt har så stor betydning for os, både når vi venter os, under fødslen og i tiden lige efter.

Vi skriver til dig som kandidat/formand, for at høre den overordnede linje fra dit parti i din region. For at det bedste overblik for vores medlemmer, bliver svarene præsenteret som partisvar. Derfor må du gerne skrive, hvis et af dine svar afviger fra partilinjen, så vil vi naturligvis tage hensyn til det. Er en anden i partiet mere relevant til at svare på spørgsmålene, må du gerne sende dem videre.

Svarene vil blive bragt på vores valghjemmeside. De vil også i nogen grad fremgå af vores nyhedsbrev, som vi da også kun kan opfordre dig som regionsrådspolitikkere til at abonnere på (det kan du gøre her). Og vi vil bruge dem på Facebook og Twitter.

Noget af det der optager og bekymrer vores medlemmer, når de henvender sig til os, kan du se herunder. Det er emner, der også i høj grad går igen i resultaterne fra årets LUP fødende, på tværs af alle regioner.

  • Amning: både forberedelse inden fødslen og hjælp til at etablere en god ammestart efterfølgende
  • Fødselsforberedelse: særligt i forhold til komplicerede forløb, eller forløb hvor den fødende har en traumatisk fødsel med i bagagen. Men den almene fødselsforberedelse ligger også lavt placeret
  • Efter fødslen: mange mangler en efterfølgende samtale om forløbet og tidlig hjemsendelse af især førstegangsfødende er problematisk
  • Valg af fødested: herunder mulighed for fx at føde hjemme eller på en fødeklinikker
  • Jordmoderkonsultationerne: retten til og sikringen af tidlige jordemoderkonsultationer (jf. nuværende praksis i Hvidovre) og muligheden for kendt jordemoderordning

Med ovenstående in mente, hvad ser du så som de 1-3 største udfordring(er) i regionen i den kommende valgperiode og hvad I i dit parti vil gøre for at løse det.